Kristne i Norge utfordres

Kirken i den frie verden utfordres i møte med islam: Hvem er din Gud? Hva svarer vi?

På mine reiser omkring i Norge møter jeg overgitte kristne som sier følgende: «Om noen få år vil Norge være et muslimsk land.» Jeg møter slike påstander med følgende: «Det kommer an på deg og meg!» Vi kan møte muslimene med kjærlighet og omsorg og leve ut evangeliet gjennom å elske dem, og slik presentere en Gud som elsker dem. I Åpne Dører har vi mottatt et brev fra Midtøsten, der en pastor skriver følgende: «Kjære pastorer og kirkeledere i Europa, jeg hilser dere i Jesu Kristi navn. Vi er i en kritisk periode når det gjelder flyktningstrømmen inn i Europa.

Dere har nå en gylden mulighet. Dere kan velge å gripe den eller la den gå forbi, og miste den. Familiene som ankommer deres strender er nedbrutte, sårede, og i nød. En varm velkomst kan forandre deres perspektiv og tro på kort tid. De flykter fra islams tyranni og kjemper med sitt forhold til islamsk tro. De er vokst opp med at deres nasjon og deres religion er suverent over alle andre, og de er lært opp til å tro at alle utenfor islam er fortapt. Det har aldri vært tillatt for dem å tenke selv eller å tvile på islams lære. Alt ble gitt av Allah.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå er tiden til å handle. Nå er tiden inne for et nytt «korstog», men nå med de rette våpnene. Bruk bønn, tro, del evangeliet, gi sosial hjelp, og mye kjærlighet. Muslimene er offer for islam. De trenger noen som kan hjelpe dem til å åpne øynene og sette dem i frihet. Dere trenger ikke å sende ut misjonærer. Nå står misjonsmarken foran dørene deres. Bygg relasjoner med dem, en familie av gangen, ikke store grupper.

La dem se kristendommens sanne ansikt. En kristen tro som tilber Gud i ånd og sannhet og ikke en kristendom som tilber idoler. Kristne familier som er overgitt til Gud, ikke kristne som er overgitt til umoralske verdier. En kristen tro som formidler Den hellige ånds kraft, ikke lunkne kristne kirker. Kristentroen til det gamle vekkelses-Europa, ikke europeisk ateisme. Vår Gud er fortsatt på tronen.

Ikke undervurder den lille prosenten som kommer til Europa. De vil etter hvert bli en majoritet. De behøver ikke å preke for at islam skal utbre seg. De behøver ikke å slåss for islam. De fleste europeiske familier består av ett barn og en hund. De har familier med seks eller sju barn. Dette er en strategi. Vær våkne, fienden er lur. En av våre arabiske poeter skrev følgende: «Dersom du ser løvens tenner, tro da aldri at løven smiler.»

Muslimene er ikke våre fiender. De er våre elskede brødre med mange gode tradisjoner fra Midtøsten. De er sjenerøse, gjestfrie, barmhjertige mot fattige, og trofaste mot familiene og samfunnet de er oppvokst i. Skynd dere å omslutt dem før de omfavner islam.

Historien vil en dag vitne om at Gud i sin visdom har sendt de sultne til oss slik at vi kan gi dem mat, de tørste for at vi skal gi dem drikke, de fremmede for at vi skal ta imot dem, og de nakne for at vi skal kle dem. Hvordan gir du gjensvar? Noen kommer til å utnytte deg, men noen vil finne veien til din Gud.

Bryt språkbarrierene og bruk overgitte arabisktalende kristne fra landene deres. Bryt de kulturelle barrierene og prøv å forstå muslimenes måte å tenke på. Bryt avstandsbarrieren og inviter team som arbeider i Midtøsten til kortere opphold her hos dere, for å nå ut til muslimene som nå ankommer landene deres. Dere har en fantastisk mulighet. Jeg ber dere åpne deres øyne, og grip den, før det er for sent! 
Med vennlig hilsen fra en brennende engasjert Pastor i Midtøsten.»

Hvordan reagerer vi kristne i Norge på det som nå skjer? Mange henger seg opp i advarselen pastoren gir når han sier: «Ikke undervurder den lille prosenten som kommer til Europa. De vil etter hvert bli en majoritet.» Jeg har møtt overgitte kristne i Norge som sier nettopp dette: «Om noen få år vil Norge være et muslimsk land.» Jeg gjentar det jeg skrev lenger oppe. Jeg møter slike påstander med følgende: «Det kommer an på deg og meg!» Vi kan møte muslimene med kjærlighet og omsorg og leve ut evangeliet gjennom å elske dem, og gjennom dette vise en Gud som elsker dem.

Vi utfordres som kirke ved det som nå skjer. Er Gud så viktig og virkelig for oss at vi ønsker at alle skal få vite hvor fantastisk Han er, eller kommer Guds rike i andre rekke, satt opp mot det å bevare vår velstand og vårt demokrati på det nivået vi er komfortable med? Kirken i den frie verden utfordres i møte med islam: Hvem er din Gud? Hva svarer vi? Har Gud en slik plass i våre liv at han er det viktigste for oss, eller har materialismen fått slik innpass at vi faktisk har valgt det som vår herre og mester? Vi lever nok med et ønske om å ha Jesus som Herre, men da må dette få prege våre liv, slik at vi møter disse nye medborgerne som har ankommet Norge med kjærlighetens budskap og kjærlighetens omfavnende armer. Jesus gir oss en oppskrift for nettopp slike situasjoner. «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.» Matteus 6,33–34

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jesus spør sin kirke i dag som han gjorde på apostelen Johannes sin tid, da han møtte Jesus på øya Patmos: «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Skal vi være i stand til å leve ut evangeliet, kan vi ikke hente kreftene fra oss selv. Vi trenger som kirke å åpne opp når Jesus banker på i våre liv, vi trenger at han holder måltid med oss, vi trenger påfyll fra Jesus slik at hans kjærlighet får flyte over i våre liv på en slik måte at våre venner fra Midtøsten møter Jesus gjennom deg og meg.

De forfulgte kristne verden over har mye å lære oss i sin overgivelse til Jesus, for å vinne andre. La oss gripe pastorens utfordring: «Dere har nå en gylden mulighet. Dere kan nå gripe den eller miste denne muligheten, nemlig det å nå muslimene med kjærlighetens evangelium om Jesus Kristus.»

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.