UTFORDRES: – Jeg fremmer derfor et fromt og kanskje utopisk forslag for Erik Selle: Avstå fra å stille liste i 2021, skriver innsenderen.

KrF under sperregrensen?

Det vil være en tragedie for landet hvis Ap, Sp, SV, Rødt, MDG, Sentrum og kanskje Venstre samler seg om å danne en venstrevridd regjering.

Redaktør Vebjørn Selbekk frykter at et nytt parti (Sentrum) kan sende KrF under sperregrensen og skriver på lederplass: «Den eneste politiske innflytelsen de vil kunne oppnå, er at de eventuelt kan klare å vippe noen andre, først og fremst KrF, under sperregrensen. Akkurat det har nyskapningen for øvrig til felles med Partiet De Kristne».

Etter min mening kan den beste (PDK) i denne situasjonen bli den nest bestes (KrFs verste fiende. Selbekks dystre politiske scenarium åpner for en skjebnesvanger kursendring i norsk politikk.

I noen år med borgerlig regjering har KrF vært garantisten for et minimum av genuin kristent gjennomslag i lovgivningen på det etiske området.

Den siste garantisten i vår nasjonalforsamling som forsvarer disse verdiene kan bli sendt under sperregrensen av partiet, som mange i KrF har stor sympati for, og kanskje til og med har gitt sin stemme til i noen valg, Partiet De Kristne.

«Ropstad bør fokusere på å hente tilbake stemmene KrF har tapt til dette partiet. Slik kan han klatre over sperregrensen», står det videre på lederplass i Dagen.

Noe mer kan gjøres. Formannen, Erik Selle, i PDK er det mange i KrF som ønsker hadde hatt en plass på Stortinget. Det regner de fleste er en umulighet slik folkemeningen i Norge er på det nåværende tidspunkt. Nå står det om å redde så mange plasser for KrF som mulig i stortingsvalget i 2021.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg fremmer derfor et fromt og kanskje utopisk forslag for Erik Selle: Avstå fra å stille liste i 2021, og oppfordre sympatisørene deres til å stemme KrF ved riksvalget til neste år.

Det vil være en tragedie for landet hvis Ap, Sp, SV, Rødt, MDG, Sentrum og kanskje Venstre samler seg om å danne en venstrevridd regjering, som vil føre landet ut i en materialistisk og hedonistisk hengemyr, der klassiske verdier som familie, kirke, kristen skole, kristent utdanningssystem, kristen barneoppdragelse og kristen sionisme blir kastet over bord som søppel.

Paradoksalt nok kan det nye partiet, Sentrum, ved å stjele stemmer fra venstresidens småpartier bli en ufrivillig aktør som hjelper KrF til å forbli på Stortinget ved at venstresidens småpartier ikke kommer over sperregrensen på 4 prosent.

Det viktigste er likevel at KrF greier å komme over grensen. Som nesten livslangt medlem av partiet vil jeg forbli trofast til det siste - selv om jeg har stor sympati for PDK.