«Det er en kjent sak at tv-produksjon er kostbart. Derfor vil finansieringsbehovet i seg selv legge klare begrensninger på hvor mange aktører som samtidig kan henvende seg til det samme markedet. Slik sett er det neppe ønskelig eller aktuelt med mange kristne tv-kanaler her i landet», skriver Dagens lederskribent. Illustrasjonsfoto: Adobe Stock

Ja til flere kristne tv-kanaler

I dagens avis blir vi bedre kjent med Kanal 10. Kanalen har vært i drift i flere år i Norge allerede, og er i ferd med å bygge seg opp. Det er positivt. Vi trenger flere kanaler som med et tydelig og forankret kristent ståsted kan både inspirere og utfordre.

I dagens avis blir vi bedre kjent med Kanal 10. Kanalen har vært i drift i flere år i Norge allerede, og er i ferd med å bygge seg opp. Det er positivt. Vi trenger flere kanaler som med et tydelig og forankret kristent ståsted kan både inspirere og utfordre.

De senere årene er det særlig Visjon Norge som har banet vei blant de kristne tv-kanalene, nå ser det ut for at Kanal 10 nærmer seg sin storebror i utbredelse. Gjennom flere år har de som måler seertall her i landet funnet ut at Visjon Norge har omkring 10.000-15.000 daglige seere. Det gir en pekepinn på situasjonen i dag, men det sier i seg selv ikke så mye om potensialet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På generelt grunnlag er det både viktig og verdifullt med kristne stemmer i det mangfoldet av mediekanaler som preger mye av hverdagen vår. Det å lage tv har blitt vesentlig enklere med årene, og denne utviklingen ser ut til å fortsette. Men det er stor forskjell på å ta opp en rask video med telefonen og publisere denne via Facebook eller et annet sosialt medium, og det å lage seriøs tv.

Det er en kjent sak at tv-produksjon er kostbart. Derfor vil finansieringsbehovet i seg selv legge klare begrensninger på hvor mange aktører som samtidig kan henvende seg til det samme markedet. Slik sett er det neppe ønskelig eller aktuelt med mange kristne tv-kanaler her i landet.

Det står stor respekt av den oppbygningen Visjon Norge har klart å gjennomføre. I løpet av knappe 20 år har kanalen kommet til et nivå med en årlig omsetning på rundt 90 millioner kroner. Den imponerende giverviljen hos kanalens seere sier noe om et opplevd behov, og om takknemlighet fordi man får servert kristent innhold i en tid hvor mye tv-underholdning er drevet av helt andre verdier.

Det er ikke til å stikke under stol at Visjon Norge har vært og er en kontroversiell størrelse. En del av dette er selvforskyldt. Men det å drive en kristen tv-kanal vil kunne medføre kritikk også om man velger en mer varsom profil enn Visjon Norge har gjort. Derfor kan ikke målet være å drive kanaler som ikke blir kritisert.

Men så lenge Visjon Norge ikke legger mer vekt på å samle bredden av Kristen-Norge, er det ikke unaturlig at også flere aktører melder seg på og vinner oppslutning.

For over 100 år siden spurte man seg om det var nødvendig med egne kristne aviser. Senere spurte man om det var nødvendig med kristne radiostasjoner. I begge disse tilfellene var det mange nok som svarte ja. Det er naturlig at man også tenker slik om tv-kanaler.

Samtidig er det all grunn til å anerkjenne både dem som fremmer en kristen livstolkning gjennom NRK og andre etablerte mediehus, og også dem som leverer kristent innhold til disse kanalene. På samme måte som det ikke er noen motsetning mellom å lese Aftenposten eller Aftenbladet og å lese Dagen.

Det er grunn til å ønske Kanal 10 lykke til med videre satsing. Et velment råd er det å ta sikte på å nå hovedstrømmen av evangeliske kristne her i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Alternativ til Visjon Norge i vekst: Drømmen er å komme inn i alle norske hjem
Les også
Derfor forlater de Visjon NorgeTV Visjon Norge