Hvordan møte skeiv kjønnsteori?

Skeiv kjønnsteori er organisasjonen Fri sin lære om seksualitet. Denne læren sier at det er ikke sikkert du er jente, selv om du har jentekropp. Det er ikke sikkert du er gutt, selv om du har guttekropp.

Det er følelsene som bestemmer hvilket kjønn man er. Målet for Fri er at dette skal undervises i skole og barnehage. Målet er å bryte ned tokjønnstenkningen. De sier for eksempel at barnehagebarn kan spille skuespill, hvor de tildeles roller som bryter med en fastlåst kjønnsoppfatning hos dem. Barna skal på denne måten manipuleres til å akseptere skeiv kjønnsteori.

Helt nylig har jeg fått høre to eksempler, hvor barnehagebarn har møtt en slik undervisning. Det ene eksempelet er ei jente som skulle få lov til å være brud i et skuespill. Hun gledet seg veldig. Men da hun kom hjem var hun lei seg. Hun hadde måttet gifte seg med ei jente. Hun sa: «De voksne i barnehagen sier at det er ikke sikkert at jeg kommer til å gifte meg med en gutt, det kan hende jeg kommer til å gifte meg med ei jente. Men jeg vil gifte meg med en gutt jeg.»

En gutt fra en annen barnehage kom hjem og fortalte: «De voksne i barnehagen sier at det er ikke sikkert at jeg er gutt, det kan hende jeg er jente. Men jeg vil være gutt, jeg.» I barnehageloven kan vi lese at barna skal møtes med tillit og respekt. I disse to eksemplene har barna ikke blitt vist verken tillit eller respekt. En slik undervisning er et overgrep mot barns integritet. Dette er manipulering av barn.

Vi kan også lese at barnehagen skal anerkjenne barndommens egenverdi. Skeiv kjønnsteori er en presentasjon av voksenseksualiteten. Det er en presentasjon av voksne menneskers usikkerhet i forhold til egen seksualitet og kjønnsidentitet. Å la barna bli presentert for dette er å dra barna ut av barndommen og inn i voksenseksualiteten.

Undervisning i skeiv kjønnsteori er ikke et nøytralt undervisningsopplegg. Undervisning i skeiv kjønnsteori er forkynnelse av en lære. Organisasjonen Fri kan ikke henvise til noen vitenskapelig dokumentasjon som bakgrunn for sin lære. Skeiv kjønnsteori er et tankeeksperiment som organisasjonen Fri har valgt å gjøre til sitt livssyn.

Dersom det medfører riktighet at noen kommuner har tildelt organisasjonen Fri en særposisjon til å formidle sitt livssyn, vil dette også være i strid med diskrimineringsloven. Hvis organisasjonen Fri skal få tillatelse til å formidle sin lære angående seksualitet, må også andre religioner og livssyn få tilsvarende mulighet til å formidle sin lære om det samme temaet. Foreldre som måtte oppleve at deres barn møter en slik undervisning, bør sende en klage til den aktuelle kommunen med begrunnelse i både barnehageloven og diskrimineringsloven.