OSLO: Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug (t.h.) og biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt i Oslo for noen år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Har biskopene resignert kampen om retten til liv?

Det er svært betenkelig at biskopene sier at de ikke vil ta kampen for den første retten til et menneske, nemlig retten til liv, men de i stede vil ta opp kampen for kvinners rettigheter.

Ved bispemøtet 15 Februar kom biskopene i Den Norske Kirke med en uttalelse om abort debatten, formålet med uttalelsen slik biskop Halvor Nordhaug beskriver det, var å «...bidra til en bedre offentlig samtale om dette vanskelige temaet.» Men i seg selv kommer det ikke frem hva de faktisk mener om temaet, teksten fremstår heller som en analyse av hvordan ting har vært og hvordan ting er, med en beklagelse for fortiden.

Biskopene sier «Vårt fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse...» Helt fra den første kirke og helt opp til moderne tid har abort vært ansett som synd i kirkens øyne, i likhet med kirkens tradisjon mener jeg at abort er imot Guds vilje. Biskopene sier at kirken har: «...som institusjon gjennom historien vist manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter.»

Det er svært betenkelig at biskopene sier at de ikke vil ta kampen for den første retten til et menneske, nemlig retten til liv, men de i stede vil ta opp kampen for kvinners rettigheter. Er det en kamp som er kommet langt i det moderne Norge så er det kvinners rettigheter, til motsetning har retten til liv aldri stått svakere en den gjør i dag - det fremstår som at biskopene ønsker å følge veien med minst motstand.

I uttalelsens avslutning heter det at «Vi vil oppmuntre til en bred og saklig, fordomsfri og omsorgsfull samtale om disse spørsmålene fremover.»

Det er oppsiktsvekkende at det er dette som er fokuset når biskopene først uttaler seg om abort temaet, for i en debatt der det står på liv og død, noe biskopene ikke har avvist at kirken fortsatt står for, så er det ikke debattklimaet som er første fokus, men debattens tema - nemlig retten til liv eller ei.

Debattklimaet rundt abort har alltid hatt steile fronter, fra kirken og fra venstre siden, det kirken har feilet på er å ikke være engasjert nok, i motsetning til venstre siden. Som teologistudent og potensielt fremtidig prest i Den Norske Kirke blir jeg satt ut av hvordan topplederne for min fremtidige arbeidsplass og min nåværende kirke forholder seg til dette temaet.

Uttalelsen går ti ganger rundt grøten og fremstår som en resignasjon i kampen for retten til liv. Nå som biskopene har uttalt seg om hva de mener om debatt klima oppfordrer jeg de til å komme med en uttalelse om temaet abort.

Les også
Forvirring etter biskopenes abortuttalelse
Les også
Kommunen ber ham droppe bannere mot abort