NRK: «Det er ikke korrekt at NRKs saker «[...]hviler på hollenderen Jonathan van der Linden som vitne», slik Grytten hevder», skriver Cecilie Ellingsen. Bildet er fra åpningen av det som da het Brunstad konferansesenter, nå Oslofjord Convention Center, i 2004.

Gryttens feilaktige påstander

NRK har aldri hevdet at noen i BCC er hjernevasket, slik Grytten skriver. Begrepet er noe en medvirkende selv tar opp og reflekterer rundt.

Professor Ola Grytten går til angrep på NRK Brennpunkt og dokumentarfilmen om Brunstad Christian Church i et leserinnlegg i Dagen 18. november.

Vi setter pris på ulike synspunkter om det journalistiske arbeidet vårt, men når Grytten formidler åpenbare faktafeil og kommer med en rekke feilaktige påstander, mener vi det er grunn til å komme med noen oppklaringer.

NRK har aldri hevdet at noen i BCC er hjernevasket, slik Grytten skriver. Begrepet er noe en medvirkende selv tar opp og reflekterer rundt.

NRK har ikke hevdet noe sted at nåværende eller tidligere ledere i BCC har gjort noe straffbart. Derimot har vi dokumentert at en rekke transaksjoner og låneavtaler fra menighetens internbank (BCCF) har gått i favør av navngitte ledere.

Vi har vist til konkrete avtaler og konkrete summer hvor ledere privat har tatt opp lån i strid med internbankens regelverk, for eksempel til private aksjekjøp.

Det er ikke korrekt at NRKs saker «[...] hviler på hollenderen Jonathan van der Linden som vitne », slik Grytten hevder. Det korrekte er at NRK har hatt tilgang til rundt 200.000 e-poster som er lekket fra internbanken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Brennpunkt har i lang tid jobbet med både muntlige og skriftlige kilder som har kunnet bekrefte og skape forståelse for innholdet i e-postene.

Først og fremst har vi forholdt oss til dokumenter fra ulike registre og databaser. Det være seg årsregnskap, rolleutskrifter, stiftelsesdokumenter, rettspapirer, grunnbokutskrifter, samt en rekke avtaler, skjøter, registreringspapirer og fullmakter fra Registrar of Companies på Kypros.

Vi har også hatt tilgang til et betydelig antall låneavtaler fra internbanken og transaksjoner knyttet til disse. Listen er lengre, men dette kan gi en ide om hva vi har gjort og hvordan opplysninger er krysskjørt.

Grytten skriver at det er feilaktig at Jonathan van der Linden har hatt en ledende posisjon i BCC. Det er beviselig feil. NRK har offentlige dokumenter fra Kypros som viser at van der Linden hadde en ledende rolle i menighetens internbank i Limassol. Likeledes satt han som bankens representant i stiftelsen på Bahamas som eide BCCF.

Grytten skriver videre at «NRK hevder at de ikke har fått menighetens ledelse i tale». Dette er ikke korrekt. NRK har opplyst at menighetens ledere ikke har villet stille til intervju, men har valgt å svare via advokat og e-post.

Vi har sitert fra disse epostene slik at både ledere og menighet har fått rett til samtidig imøtegåelse. BCC har i tillegg sendt et videopptak med styreleder Berit Hustad Nilsen der hun svarer på spørsmål. Disse svarene er skrevet av og brukt skriftlig på samme måte som epostene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Avslutningsvis er det korrekt at Jonathan van der Linden forsøkte å trekke et intervju han hadde gitt til NRK Brennpunkt. Dette «avfeier NRK» ikke slik Grytten hevder. Vi har derimot grundig opplyst om van der Lindens nye standpunkt.

Samtidig valgte NRK å publisere det avgitte intervjuet. Dette i tråd med de etiske reglene for pressen i Vær Varsom plakatens § 3.8.

Les også
Smiths venner tar til motmæle etter NRK-dokumentar
Les også
Når Smith får nye venner