Forslaget om et utvalg som skal utrede mulighetene for to syn i Metodistkirken ble avgjort med konsensus i salen lørdag 22. juni.

Frikirkeligheten under angrep

Norsk frikirkelighet står foran tøffe tider de neste årene. Det teologiske forfallet i Den norske kirke smitter over på resten av kirkelandskapet i en rasende fart.

Debatten om likekjønnede ekteskap er på vei til en frimenighet nær deg, skrev vi her på lederplass i Dagen i etterkant av Den norske kirkes vedtak i 2017. Dessverre fikk vi rett og det veldig raskt. Det gikk altså ikke mer enn to år før det første norske frikirkelige trossamfunnet startet prosessen med å endre teologisk syn på homofile ekteskap.

I helgen vedtok årsmøtet i Metodistkirken i Norge at de ikke vil følge vedtaket fra den internasjonale kirken de er tilsluttet, United Methodist Church (UMC), om å si nei til vielse av likekjønnede.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det norske trossamfunnet, som består av 46 menigheter og omkring 11.000 medlemmer, gjorde sitt vedtak til tross for at de nå kan risikere å bli utestengt fra den internasjonale sammenslutningen av metodistkirker. Så viktig er altså dette spørsmålet for dem. Den norske Metodistkirken skal nå «utrede en løsning der begge syn på ordinering og vigsel av homofile får rom».

Det høres fromt ut, men er egentlig bare kodespråk for å avsette Bibelen som øverste norm for kristen etikk. For vi vet så altfor godt fra Den norske kirke hvor sånt som dette ender. Det er bare et tidsspørsmål før norske metodistkirker kommer til å tilby vielse av homofile.

Den evangelisk-lutherske frikirke har også nylig diskutert spørsmålet om likekjønnede ekteskap. Der ser det ut til at motstandskraften mot å avkristne eget ekteskapssyn foreløpig er sterkere enn blant metodistene. Men heller ikke der er nok siste ord sagt. Liberale prester som Per Eriksen og andre vil neppe gi seg før de får lov til å vie likekjønnede.

Heller ikke Norges største frikirkesamfunn, pinsebevegelsen, er immun. Hvis noen skulle tro det, så haster det nå virkelig med å realitetsorientere seg. I Sverige har en av de mest innflytelsesrike pinselederne, Joel Halldorf, tatt til orde for lignende tanker. Det har også tidligere pastor i Filadelfia Tromsø, Thomas Erlandsen, gjort på den norske siden av grensen.

Vi, for vår del, er særlig urolig for at de såkalte søker-sensitive menighetene, som det jo finnes mange av i det pinsekarismatiske landskapet, kan være spesielt utsatt for denne typen liberal teologi. Det er nemlig ikke spesielt søker-sensitivt å forkynne Bibelens ord om ekteskapet inn i vår ­samtid, for å si det forsiktig.

Disse spørsmålene er snarere et av vår tids største vepsebol. Men som ­menighetsleder har man faktisk ikke noe annet valg enn å stikke hånden inn i det.

For hvis pastorer og predikanter nå velger å være tause, så har de allerede tapt. Da vil de sakte, men sikkert oppleve hvordan det klassiske kristne synet på ekteskapet svekkes i egen menighetssammenheng.

Med det massive presset som eksisterer utenfor kirkedørene, er det helt utopisk å tro at kristne ungdommer skal klare å stå imot, hvis de aldri får presentert en motvekt innenfor kirkedørene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den eneste måten menighetene kan demme opp, er ved frimodig å forkynne Bibelens og den kristne kirkes budskap om ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode – og eneste – ordning for ­familie, seksualitet og samliv.

Les også
Vil jobbe fram to syn på vigsel av likekjønnede