FNs store svakhet

Israels udemokratiske naboer benytter seg av FNs demokratiske struktur for å angripe regionens eneste demokrati.

FNs organer blir brukt som en lekegrind av islamske diktaturstater for å fremme deres udemokratiske, uvitenskaplige og anti-israelske agenda. Det bringer verdensorganisasjonen i vanry.

Denne uken skjedde det igjen.UNESCO, et av FNs viktige underorganer,vedtok en resolusjon som minner mer om muslimsk ekstremisme enn om et dokument verdig verdens viktigste sammenslutning av nasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

UNESCO er FNs organ for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Men det akademiske formålet forhindrer altså ikke organisasjonen i å vedta resolusjoner som er på direkte kollisjonskurs med både vitenskap og historie.

Torsdag godkjente UNESCO et dokument kalt «Det okkuperte Palestina» der de i 41 punkter fordømmer «okkupasjonsmakten»Israel. Organisasjonen kommer med en lang rekke påstander om angivelige israelske overgrep mot muslimenes hellige steder.

Det avsnittet som har vakt aller størst oppmerksomhet omhandlerTempelplassen i Jerusalem. Resolusjonen slår fast at dette er et hellig sted for muslimer. Men dokumentet utelater det åpenbare faktumet at stedet også er hellig for jøder. Resolusjonen sår videre tvil om jødedommens kobling tilKlagemuren.

FN-vedtaket har naturlig nok skapt sinne i Israel. Jerusalems borgermester og Israels statsminister, president og utdanningsminister har alle fordømt resolusjonen i skarpe ordelag. Og i går kom meldingen om at Israel nå bryter alt samarbeid med UNESCO.

Resolusjonen ble fremmet av følgende nasjonale fyrtårn for demokrati og menneskerettigheter i verden: Libanon, Oman, Qatar, Egypt, Marokko, Algerie og Sudan. I tillegg ble dokumentet støttet av to av disse landenes kolleger blant muslimske diktaturstater, Iran og Pakistan. Andre udemokratiske nasjoner som stemte for resolusjonen var Russland samt kommuniststatene Kina og Vietnam.

Ingen vestlige land stemte for, men resolusjonen fikk likevel det nødvendige flertallet den trengte for å bli vedtatt. Norge er ikke medlem av de styrende organer i UNESCO og stemte følgelig ikke.

Tempelplassen i Jerusalem er et av klodens mest omstridte områder. Stedet er hellig for de to verdensreligionene jødedom og islam. Jødedommen anser stedet som hellig fordi dette er stedet der de to historiske jødiske templene stod. Faktisk anses Tempelplassen som så spesiell at de fleste jøder ikke ønsker å gå der, fordi de ikke vil risikere å tråkke på helligdommen.

Tempelplassens status i jødedommen er et velkjent historisk, religiøst og samfunnsmessig faktum. Det er faktisk mye lettere å bevise eksistensen av to jødiske templer på Tempelplassen enn å sannsynliggjøre atprofeten Muhammed virkelig drog på en nattlig reise til himmelen derfra på et flygende fabeldyr. Dette siste er som kjent basisen for muslimenes krav på Tempelplassen, ellerHaram al-Sharif, som de kaller den, som hellig sted i islam.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Likevel velger altså de muslimske nasjonene og deres mange udemokratiske støttespillere å kun nevne stedet som hellig for den islamske religionen. Og de klarer faktisk å få flertall for det.

UNESCO-vedtaket er nok et eksempel på det som er FN-systemets store svakhet. Diktaturstaters sterke påvirkningskraft på verdensorganisasjonen.

Israels udemokratiske naboer benytter seg av FNs demokratiske struktur for å angripe regionens eneste demokrati. Det høres ut som en kraftig selvmotsigelse, men slik er faktisk virkeligheten.

I 1975 vedtok FNs hovedforsamling at sionismen, tanken om et jødisk hjemland i deres gamle kjerneområder, er «rasisme». Den skampletten på verdensorganisasjonen ble stående til 1991 da et flertall stemte for å oppheve resolusjonen.

De muslimske diktaturene har også brukt sin FN-makt til å prøve å innskrenke ytringsfriheten. I kjølvannet av karikaturstriden benyttet islamske nasjoner sin posisjon i FNs menneskerettighetsråd (ja, nasjoner som undertrykker menneskerettighetene får være med i menneskerettighetsrådet) til å kjempe for et forbud mot ytringer som krenker religioner og spesielt islam.

Men vanligvis er det Israel det går hardest ut over. Som i denne aktuelle saken.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Innlegg avDagen.