Farlig forslag fra Frp

Forslagene fra flere norske politiske partier om forbud mot rituell omskjæring av guttebarn er først og fremst et vitnesbyrd om hvor svakt forståelsen for en religiøs overbevisning står.

Et flertall i landsstyret tilFremskrittspartiet går inn for et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Denne helgen skal landsmøtet avgjøre om Frp blir det første norske partiet som programfester et slikt forbud, melder Vårt Land.

Vi vil advare sterkt imot å gjøre forslaget til partiets politikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fra uminnelige tider har jødiske guttebarn vært omskåret på den åttende dag etter fødselen. Det er ikke en forskrift som er underlagt myndigheten til norske politiske partier, og heller ikke Stortinget eller andre nasjonalforsamlinger. Følgelig kan jødene heller ikke endre den som følge av vedtak i slike organer, om de måtte være aldri så demokratiske. Skal de leve i tråd med den jødiske tro, er de pålagt å gjøre dette. Påbudet kommer fra en langt høyere instans. Gud selv sier i 1. Mosebok at dette er tegnet på pakten mellom ham og Abrahams etterkommere, «i slekt etter slekt». Kort og godt dreier det seg om trosfrihet og samvittighetsfrihet.

I praksis vil et slikt forbud innebære å stenge jøder ute fra kongeriket. Det gir assosiasjoner til passusen i Grunnloven av 1814 som er en av de store skamplettene i nyere norsk historie. Et parti som tar mål av seg å være bekjemper av antisemittisme og forkjemper for den jødiske staten Israel, kan ikke være bekjent av en slik politikk.

Tidligere i år var det SV som skulle drøfte omskjæringsforbud på sitt landsmøte. «Intoleranse av verste sort», var karakteristikken fra forstander i Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, i Vårt Land. Forslaget ble trukket.

Det ble ikke et tilsvarende forslag på Venstres landsmøte, men det ble nedstemt med solid flertall.

I 2012 vedtok Senterpartiets stortingsgruppe at de ønsket et forbud, men dette er ikke blitt programfestet. Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) karakteriserte omskjæring av gutter som et overgrep.

Det må vi kunne kalle en temmelig drøy karakteristikk. 30 prosent av den globale mannelige befolkningen er omskåret, ifølge Verdens helseorganisasjon. Også blant muslimer er det vanlig selv om det ikke er et eksplisitt påbud i Koranen. I USA er et flertall av alle menn omskåret selv om skikken er blitt mindre vanlig de siste tiårene. Den amerikanske barnelegeforeningen har nylig konkludert med at helsefordelene ved å omskjære nyfødte barn er større enn risikoen. Europeiske barneleger bestrider dette og mener at omskjæring av nyfødte gutter har liten relevans for gutter født i vestlige land, ifølge Aftenposten.

Uansett mener vi det burde påkalle ettertanke hvis vi gjør store deler av foreldre i verden til overgripere, også i land vi på mange måter liker å sammenlikne oss med. Omskjæring av gutter er ufarlig når det utføres på forsvarlig måte. Det kan på ingen måte sammenliknes med omskjæring av jenter som med rette kalles kjønnslemlestelse. Hvis man mener folk burde slutte med det, må man nøye seg med å argumentere for det - og ikke ty til tvang ved lov. Det innebærer langt større risiko for at ting kan gå galt, siden omskjærelse da vil foregå i rammer som ikke nødvendigvis er like trygge.

Forslagene fra flere norske politiske partier om forbud er først og fremst et vitnesbyrd om hvor svakt forståelsen for en religiøs overbevisning står. Fremskrittspartiets delegater bør tenke alvorlig over om det virkelig er de vil være i front i så måte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.