Falske tegn og under

I trosmenigheter (steder hvor det forkynnes framgangsteologi/herlighetsteologi) er det vanlig å lære medlemmene å stole blindt på pastoren og lederne. De blir faktisk bedt om å ikke stille noen kritiske spørsmål, med trussel om at de da kan rammes av en ulykke fordi de har en opprørsk ånd.

Her tok den kjente forkynneren David Wilkerson et kraftig oppgjør med framgangsforkynner Benny Hinn da han rett ut forbannet folk fra plattformen:

https://www.youtube.com/watch?v=P7UIWRcib_g

Skremmende ikke sant?

Slike ting hørte jeg selv de årene jeg var medlem av trosbevegelsen, vi ble holdt nede gjennom trusler og frykt. Dette er ikke Guds Ånd i det hele tatt.

Medlemmene blir altså direkte og indirekte truet til å ikke granske bibelen for å se om det som forkynnes faktisk stemmer overens med det som står der.

Dette er helt motsatt av det bibelen lærer oss, i Apostlene 17:11 står det at folket i Berøa gjorde RETT når de gransket skriftene for å se om det som ble forkynt stemte overens med ordet “Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem.”

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og i Matteus 24:24 står det at vi må være forberedt på at djevelen kommer til å forsøke å forføre oss og blant annet benytte seg av FALSKE PROFETER:

“For falske messiaser og falske profeter skal opstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig. “

Her ser vi at disse falske profetene skal gjøre store tegn og under som er så overbevisende at selv de utvalgte muligens kan føres vill . De utvalgte er alle som har tatt i mot Jesus som sin personlige Herre og Frelser.

Selv om jeg ikke er i mot pinsekarismatikk og tror Gud kan gjøre både tegn- under og mirakler den dag i dag, så er det gode grunner til å advare i mot den kraftige invasjonen vi har hatt i flere tiår nå av falske tegn og under.

Hør hva Hebraisk talende forfatter og forkynner Jacob Prasch og apoleget, misjonærbarn, forfatter og foredragsholder Sandy Simpson sier i denne debatten fra 2014 om falske tegn og under:

https://www.youtube.com/watch?v=QroxPYRyRoI

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Begge disse forkynnerne tror på at Gud gjør både mirakler, tegn og undere i dag selv om de tar et oppgjør med falske tegn og under.

Bibelen oppfordrer oss til å ha to tanker i hodet på en gang , les for eksempel 2. Timoteus 4:3-4:

“3For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. …”

Hvorfor er det et ensidig positivt fokus her i Norge på disse herlighetsforkynnerne? Som om de kommer med den eneste sannheten og hele verden tror på dem.

Den virkelige sannheten er at de holder på å miste populariteten ute i den store verden, de har blitt avkledd som falske profeter for lenge siden i Amerika, og de fleste der vet godt hva NAR er. Men her i Norge får vi ikke høre om slike ting hverken av kristne ledere eller presse.

Dette fører til at folk må finne ut av ting på egen hand og noen vil lett bli ført til kalvinistiske nettsteder og andre som kanskje har forstått hvor galt det er med teologien i trosmenigheter, men så er de selv inne i annen trelldom.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dersom først og fremst kristne pinseledere hadde tatt sitt ansvar og satt apolegetene i arbeid og kanskje drevet litt “reasearch” selv med åpne kort, så vil vi unngått mye konspirasjons teorier i fremtiden . For de kommer(!) som en sikker frukt av trosbevegelsen, når folk har blitt lurt lenge nok så kommer alt det som allerede er aktuelt i Amerika og andre land hit til Norge.

Jeg tror grunnen til at det er så stor interesse for Norge nå blant herlighetsforkynnerne ikke er det at GUD sender folk som Bill Johnson,Benny Hinn ,John Arnott, Heidi Baker ,Rick Warren,Todd White,Brian Houston osv hit.

Neida det er bare fordi de mister popularitet og pengeinntekt ute i den store vide verden, siden Norge er et naivt og rikt lite land hvor de fortsatt kan høste inn masse penger kommer “herlighetsforkynnerne” hit nå i flokk og følge .

For ikke lenge siden gikk programmet “Frelst” på vgtv, her finner du 1. og 4.episode på you tube og vgtv(vgtv må kanskje googles) :

https://www.youtube.com/watch?v=AKKv8Iu6FqY


https://www.vgtv.no/#!/video/125411/frelst-episode-4-tvilen


Frelst-serien har virkelig fått frem hvor skadelig denne teologien egentlig er, likevel klarer ikke Kristen pressen eller lederne å grave litt lengere ned og hente inn folk fra for eksempel Amerika som har advart i mot trosbevegelsen i årevis. Slike som går til røttene, selve teologien, og beviser hva det er som får lederne til å manipulere andre i så stor grad som det vi har sett i trosbevegelsen.

Faren til Anders Torp, en av dem som er med i episode 4 av “Frelst”, er lederen for den skadelige NAR teologien i Europa.Her kan du lese omNAR:

http://bereanresearch.org/dominionism-nar/

.Dominionister har en teologi som også kalles for « kongerike Nå»,denne læren går ut på at kristne må ta over ethvert område i samfunne slik som innenfor forretningsvirksomhet, regjering (storting,) og alle lederskaps-posisjoner .

Det finnes en artikkel skrevet av apoleget Sandy Simpson angående de to kongerikene som han snakker om i vimeo filmen under, oversatt til Norsk, her er link :

En-fortelling-om-2-kongerike-av-Sandy-Simpson-2

Og her kan dere høre Sandy Simpson på vimeo fortelle om de to kongerikene:
https://vimeo.com/53829980

Der er mange røtter til den falske Kongerike nå læren som går tilbake til William Branham, « Latter Rain-bevegelsen»,Reformert teologi, Guds Manifesterte Sønner, og mange andre vranglære-systemer.

William Branham stod blant annet for «serpent seed» læren som gikk ut på at Eva hadde sex med djevelen , altså noe som avviker totalt fra det som står i bibelen. Han hadde også andre åpenbare vranglærer som for eksempel at Erkeengelen Michael var Jesus og det at Gud ikke kunne være allestedsnærværende.

Det er jo også virkelig skremmende å lese og høre om at lederen Bill Johnson i Bethel Church og nestlederen Kris Valloton har drevet å søkt og meditert spesielt etter salvelsen til William Branham .

Det samme skryter den akterutseilte Todd Bentley av og det forundrer meg ikke om det er akkurat denne kraften Todd White også forløser når han kommer hit til Norge i juni.

Todd White har blitt opplært på Bethel Church, han er bærer av akkurat den samme falske kraften og han praktiserer «fire tunnels» .Det er en okkult praksis som går ut på at folk skal spasere gjennom en tunell-lenke av folk som overføre kraft slik som ofte praktiseres innen new age.

Jeg har selv vært med på å gå gjennom fire tunnels og jeg syntes det var noe magisk og oppjaget over hele denne sermonien. I dag ville jeg aldri latt hvem som helst legge hendene på meg fordi jeg vet at det kan være en annen ånd som blir overført.

Bill Johnson og Kris Valloton lærer og praktiserer gnostisisme, det er noe i tillegg til bibelen og 6. og 7.mosebok er endel av det. Disse to bøkene blir regnet for satanist bibelen og det er mange sjamanister som har lært seg å bruke formler i fra disse bøkene for å få til å helbrede eller kaste forbannelser over folk. Frimurerne benytter seg også av kabbalistisk gnostisisme, og dem er det mange av blant Amerikanske herlighetsforkynnere.

Rick Joyner er en av dem,som er selverklært medlem av Malteserordenen , man finner bilder av ham smurt utover hele nettet ikledd Malteserdrakten sin. Selvsagt innrømmer han ikke at det er noe galt i å være medlem av frimurerne og samtidig såkalt kristen forkynner, ingen herlighets teolog kommer noen ganger til å innrømme at de forkynner gnostisisme og new age heller.

Man kan ikke spørre en vranglærer om han forkynner vranglære og så forvente å få riktig svar, kan man vel?

Jeg har forsøkt, de bare lyger og forteller det som passer best uansett. Det er egentlig like dumt som å spørre en innbruddstyv hva han driver på med om nettene også tro på svaret han gir.

En kan her i dette you tube klippet høre med egne ører at Kris Valloton forteller på et kvinnemøte at Gud er kvinne og Adam er hemafrodit :

https://www.youtube.com/watch?v=oLVhlmU-BDc

Den som ikke skjønner at dette er tilleggs- bibelsk forkynnelse kan ikke ha åpnet bibelen sin så veldig ofte.

Dominion husker jeg vi lærte på Levende ord, vi skulle innta landet og ta autoritet over alle områder i samfunnet.

Det var et hardt og militant språk og dominion/nar teologien gjorde alle hardhjertet fordi det gjaldt å dominere både i bønn og i det praktiske liv.

Det var på Levende ord akkurat slik teologi som ungdommene forteller om i dokumentaren «Frelst».

Jesus derimot er i bibelen et forbilde for oss som en TJENER og ikke som en hersker, han vasket disiplenes føtter og var ikke opptatt av å bli fulgt av store menneskemengder.

Jesus så alltid den ene ; Maria ved brønnen eller Sakkeus oppe i morbærtreet.

Han valgte kun ut 12 disipler som fulgte ham overalt og han var ikke redd for å kalle folk for ormeyngel og kalkede graver dersom de prøvde å smiske med ham eller kom med gnostisisme.

Berean reasearch er startet av den kjente apolegeten Dave Hunt, han skrev flere bøker og blant annet “Seduction of Christianity” som du kan kikke igjennom på pdf fil her:

http://www.banner.org.uk/media/books/Seduction%20of%20Christianity%20by%20Dave%20Hunt.pdf

Dave Hunt holdt også mange foredrag og prekener hvor han tok opp at trosbevegelsen var kraftig infiltrert av New age og Kundalini ånden, som også blir beskrevet som en falsk hellig ånd.

Dette fordi manifestasjonene innen hinduistisk kundalini er veldig lik manifestasjonene vi har sett innen trosbevegelsen.

Her kan du høre Dave Hunt snakke om denne boken i en preken allerede i 1987 : https://www.youtube.com/watch?v=9uBUqrhLO_Y

Sammen med tidligere okkultist Johanna Michaelson og nylig avdøde Caryl Matrisciana (forkynner og filmskaper som var oppvokst i India) så forsøkte de å advare folk i mot det de så var på vei inn i karismatiske menigheter allerede på slutten av 80 tallet.

Filmen “Gods of the new age” var den første vhs filmen jeg kjøpte som ganske ny Kristen, emnet fanget min interesse fordi jeg hadde mye kontakt med hinduer på den tiden.

Jeg tok riktignok advarslene med meg når jeg dro til Levende ord i Bergen , men det gikk mange år før jeg godtok at det faktisk var trosbevegelsen Gud hadde forsøkt å advare meg mot gjennom den filmen.

Derfor er advarslene jeg kommer med ikke basert på at jeg er litt såret etter en tid i trosbevegelsen slik som noen stadig forsøker å vri det til. Men jeg sier i fra fordi jeg føler meg ansvarlig etter å ha vært med der selv og har fremmet denne vranglæren for mange, blant annet min egen familie.

Jeg tar ansvaret med å advare andre fordi jeg bryr meg om ungdommene som vokser opp, de skal få slippe å gå gjennom det samme som Ruth Helen i filmen “Frelst” forteller om uten å ha blitt advart. Kanskje veien ut fra sekten også blir litt lettere for de som likevel vil teste det ut.

Jeg anser ikke noen av lederne for å være onde eller psykopatiske men de er forført inn i en vranglære, de som alle andre innen bevegelsen. At dominion teologien kan få frem psykopaten i noen ledere som har det liggende latent i seg tviler jeg imidlertid ikke på.

For å forstå hva sekterisme og vranglære kan gjøre med mennesker så er det bare å se på hva ekstreme selvmordsbombere og nazister har gjort av grusomheter. Vi har også et grelt eksempel borte i Sverige i en viss Knutby menighet fra en tid tilbake, og krisene innen trosbevegelsen har stått i kø i både Sverige og Norge i de siste 20 årene.

Etter alt dette burde virkelig noen ta endel dypdykk ned i LÆREN, for det er den som former menneskene og gir harde hjerter der hvor læren er grunnleggende feil.

Jeg er ikke først og fremst redd for skjulte synder eller veldig små teologiske forskjeller, slike ting er opp til hver enkelt å forholde seg til.

Det jeg advarer i mot er en annen Jesus og en annen ånd (new age,hinduisme), fordi det å leke med åndeverdenen er veldig skadelig og kan sammenlignes med spiritisme.

Mennesker opplever hardhet, blir bundet og får livet sitt ødelagt slik vi har sett i trosmenighetene i skandinavia i mange år nå.

Her kan dere ta en kikk på filmen”Gudene i new age” som er laget av Caryl Matrisciana , Johanna Michaelson og Dave Hunt er med og det var gjennom denne filmen jeg fikk sansen for disse oppriktige og ærlige “sannhets forkynnerne” for første gang:

https://www.youtube.com/watch?v=5i6PBui-bN8