SAN REMO: Under San Remo-konferansen i 1920 ble det opprettet flere mandatområder, herunder også Palestinamandatet som skulle bli et hjemland for det jødiske folk. På bildet ser vi til venstre Japans ambassadør Keishiro Matsui dereter Loyd George (Storbritannia, nummer fra venstre) og Alexandre Millerande (Frankrike), nummer tre fra høyre, Fransesco Nitti ( Italia) helt til høyre.

Et barn er født… som okkupant

Hadde Jesus blitt født i dag ville betydelige deler av det internasjonale samfunnet anklaget hele familien for å være ulovlige okkupanter som burde komme seg vekk.

Hele den kristne verden skal i de nærmeste dagene feire at Gud ble menneske. Messias, Guds sønn, verdens frelser var og er jøde. Evangeliene forteller oss om Josef og Maria som søkte rom i Betlehem i forbindelse med folketellingen som fant sted i de dager.

Hadde Jesus blitt født i dag ville betydelige deler av det internasjonale samfunnet anklaget hele familien for å være ulovlige okkupanter som burde komme seg vekk. Betlehem ligger i Judea som er en del av det området som de siste årene har blitt kalt for Vestbredden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Som en del av trakasseringen av jødene under andre verdenskrig, kunne man lese på butikkvindu i en av Oslos gater. «Palestina kaller, jøder tåles ikke i Norge.» I dag, tåler man dem ikke der heller i deres eldgamle historiske områder.

Det er en dypt rasistisk tankegang som vil gjøre Judea og Samaria (Vestbredden) jøderent. Under San Remo konferansen i 1920 ble det opprettet flere mandatområder, herunder også Palestinamandatet som skulle bli et hjemland for det jødiske folk. Palestinamandatet omfattet hele dagens Israel og hele dagens Jordan.

I strid med mandatet skilte Churchill ut over ¾ deler av området og ga det vekk til det som senere ble staten Jordan. I det britene her brøt med mandatet, ble mesteparten av Palestinaområdet et ulevelig område for jøder. Det er i dag dødsstraff for en jøde å eie jord i Jordan, uten at en eneste europeisk politiker gidder å løfte på øyelokket av den grunn.

Det er altså ikke bare i Jordan man vil ha jødene bort, de skal også vekk fra Judea og Samaria. Den historiske folkeretten er klar, dette området ble erklært å være et hjemland for det jødiske folk hvor det skulle legges til rette for «tett bosetning av jøder i landet». Men neida, jøder som bor her hindrer fred i Midtøsten.

I sin agitasjon mot jødisk liv i dette urgamle jødiske område henviser man til Genévekonvensjonenes artikkel 49 hvor det står: «Okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer.»

For det første er det ikke en okkupasjon av området, ingen andre stater har noen rett på dette området. Heller ikke deporterer Israel egen befolkning inn i Judea og Samaria, tvert imot mister de visse rettigheter dersom de bosetter seg her. Det er et åpenbart misbruk av den viktige Genévekonvensjonen når den brukes mot jøder som bor i Judea.

Dersom det skulle bli opprettet en ny palestina-arabisk stat i tillegg til Jordan, hvorfor skal ikke jøder kunne bo i denne staten? I Israel bor det nærmere to millioner palestina-arabere med fulle politiske rettigheter. Hvorfor skal ikke jøder kunne bo blant arabere? Hele tanken om at jødiske bosetninger i Judea og Samaria er uakseptabelt, er forkastelig, uansett vinkling. Selv Oslo-avtalen oppmuntrer jødene til å bygge infrastruktur i området.

Det er sjelden man hører NRK si; det okkuperte Nord Kypros eller det okkupert Tibet. Derimot omtaler de Vestbredden, nesten uten unntak med følgende betegnelse: «Den okkuperte Vestbredden». Judea og Samaria blir i Bibelen også omtalt som «Israels fjell».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er interessant hva profeten Esekiel sier om dette området i kapittel 36: «Og du, menneskesønn, profetér til Israels fjell og si: Israels fjell, hør Herrens Ord! Så sier Herren Gud: Fordi fienden har sagt om dere: «Ha-ha! De evige høydene har blitt vår eiendom», derfor skal du profetere og si: Så sier Herren Gud: Fordi, ja, fordi de la dere øde og trampet dere ned på alle sider, så dere skulle bli til eiendom for de andre folkeslagene, og fordi folk har dere på leppen og tungen og bruker dere til baktalelse.»

Du verden for en presisjon: «fordi folk har dere på leppen og tungen og bruker dere til baktalelse», det er jo nøyaktig hva vi er vitne til i dag. Dette spesifikke området brukes i anklagene mot Israel, dag etter dag utover hele verden.

Selvsagt skal jøder kunne bo hvor som helst, ikke minst i deres eldgamle historiske kjerneområder! Ønsker deg en velsignet god feiring av Jesu fødsel!