En apologetisk vekkerklokke

– Skolens religionsundervisning preges av en grunnleggende sekularisme. Ateistiske holdninger framstilles som nøytrale og upartiske, mens religiøst troende omtales som naive og gammeldagse.

Disse funnene står sentralt i en fersk doktoravhandling ved Göteborgs Universitet om svensk religionsundervisning. Da avhandlingen først ble omtalt i Norge av forskning.no 09.12, var det med overskriften «Nedlatende undervisning om religion».

I en reportasje i Vårt Land dagen etter bekrefter flere norske forskere at samme sekulære holdning preger vårt KRLE-fag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

INNSPILL:Jul i et sekularisert samfunn

Funnene er dessverre ikke oppsiktsvekkende nye, men like fullt svært utfordrende. De tydeliggjør holdninger som har vokst seg stadig sterkere, og bør derfor fungere som en apologetisk vekkerklokke i våre nordiske land. Nettopp dette bildet brukte generalsekretær – og kollega – Stefan Gustavsson i en pressemelding fra Svenska Evangeliska Alliansen 07.12.

Han mener at både forsamlinger og kristne foreldre nå må våkne. – Neste generasjon trenger hjelp til møte kristen tro også tankemessig. Ellers risikerer vi å miste mange av våre unge, sier Gustavsson, og utdyper: – Parallelt med den sekulære utdannelsen trenger de å utrustes med holdbare argumenter for troen på Bibelens Gud og på evangeliets historiske forankring.

Da vi ved daværende Mediehøgskolen Gimlekollen etablerte studiet Kommunikasjon og livssyn (KL), var det nettopp for å ta på alvor denne apologetiske oppgaven – som altså bare er blitt større. Mer enn noen gang trenger unge kristne å bli trygge i troen på én Gud og én Herre, både i møte med skole- og mediehverdag. Gratisressursene i Damaris Norge er da også utviklet med det for øyet, og tilbakemeldingene på nettsider som snakkomtro.no og konfirmantonline.no vitner om et økende behov.

Apologetisk utrusting av unge kristne danner også bakgrunn for det treårige trosopplæringsprosjektet «Hvorfor akkurat Jesus?» som ferdigstilles ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen neste år. Den empiriske undersøkelsen i første del av prosjektet understreker viktigheten av en helhetlig pedagogisk tilnærming til sannhetsspørsmålet i trosopplæringen, noe vi gleder oss over å få utvikle de neste månedene.

Hvordan kan vi så respondere på den apologetisk vekkerklokken i møte med julebudskapet? For oss i KL og Damaris ble svaret å produsere videoene «Skeptikerens guide til julen» med kollega Bjørn Hinderaker. Bruk gjerne denne videoserien både for egen del og som utgangspunkt for samtale med familie og venner. Velsignet julehøytid!