DEBATT: «Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede», skriver Lino Lubiana, gruppeleder Fredrikstad KrF, fylkesstyremedlem Østfold KrF.

Det er et problem!

For mange i KrF, oss selv inkludert, er Geir Bekkevolds tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket.

Vi er uenige! Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede. Problemet er ikke vielsen av likekjønnede, men KrF har programfestet at ekteskap skal gjelde mann og kvinne og Geir Bekkevold er særlig betrodd å forvalte KrFs familiepolitikk.

Når han vier likekjønnede undergraver han den politikk han selv er valgt på og satt til å ivareta. Han etterlater i tillegg et inntrykk av at det ikke er nødvendig å respektere KrFs partiprogram og at KrF selv ikke har respekt for sin egen politikk. Hvordan kan andre ha det da?

Hverken Geir Bekkevold eller Knut Arild Hareide burde bagatellisere dette og si at Bekkevold gjorde dette i rollen som prest for Den norske kirke. Vi forstår at ekteskapsloven, kirkeordning og kirkens liturgi gir ham rom for dette og at man som kristen og prest kan ha ulike posisjoner i spørsmålet om vigsel av likekjønnede, men det er ikke det som er saken her.

For oss i KrF er ikke Bekkevold vår prest, men vår betrodde stortingspolitiker og familiepolitiske talsmann, og han har ved sin handling ikke ivaretatt dette ansvaret. For mange i KrF, oss selv inkludert, er hans tillit som familiepolitisk talsmann sterkt svekket. Han burde som prest ha sagt til paret han viet at det prinsipielt er et dilemma for ham og at han som tillitsperson i KrF i nåværende situasjon ikke kan foreta vielsen.

Han ville ikke kommet i konflikt med kirken som arbeidsgiver og da heller ikke undergravd KrFs familiepolitikk.

Det er et problem at Geir Bekkevold, KrFs familiepolitiske talsmann, vier likekjønnede.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Hareide og KrFs endrede ekteskapssyn
Les også
Strider mot ekteskapsbudet
Les også
Jo, det er skilnad på KrF og andre parti
Les også
Et KrF likt alle andre
Les også
KrF på langsom glideflukt mot venstre