Shaun Henrik Matheson er radiovert i NRK-programmet «Shaun på P13». Foto: Skjermdump NRK

Dehumaniserende antisemittisme fra NRK

Denne gangen serveres det hatefulle tankegodset fra den kanalen som vi alle er med på å finansiere, enten vi vil eller ikke.

Ordet jødehat er et alvorlig begrep. Det bør brukes med varsomhet. For ingen, aller minst det jødiske folk selv, er tjent med at det går inflasjon i bruken av denne betegnelsen. Men av og til er det helt nødvendig å kalle ting med dets rette navn.

Et slikt tilfelle oppstod på tirsdag da programlederen Shaun Henrik Matheson på NRK-kanalen P13 serverte det som var en eneste lang dehumaniserende antisemittisk tirade om Israel. Det som ble ytret inn i den NRK-mikrofonen er faktisk det verste vi har hørt fra vår statskanal noen gang. Og det sier ikke så rent lite.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lytt til denne lederartikkelen som podkast:

Det er legitimt å kritisere den til enhver tid sittende regjering i Israel. Israelerne selv gjør jo det kontinuerlig. Og sånn skal det være i Midtøstens eneste frie og levende demokrati.

Men Shaun Henrik Matheson grusomme direktesendte salve befinner seg så lagt bort fra akseptabel politisk kritikk som det nesten er mulig å komme. Også om vi for et øyeblikk skulle se bort fra de presseidealene om at programledere egentlig skal være upartiske, som Matheson så fullstendig brøt med.

For det er helt forkastelig å uttrykke håp om at folk skal bli rammet av den potensielt dødelige sykdommen korona, slik Matheson gjør når han sier om vaksinasjonsprogrammet i Israel at «det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket». Med andre ord, han håper at israelere skal bli syke og dø.

Og han kan ikke gjemme seg bak et selvprodusert fikenblad om dette skulle dreie seg om politisk kritikk av den israelske staten. For de israelerne som han ønsker død, ulykke og ikke-fungerende vaksine over, vil jo bli rammet helt uavhengig av om de er enig i regjeringens politikk eller ikke.

Han avslører også sitt antijødiske ståsted veldig tydelig i setningen: «Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn.»

Her er det heller ikke snakk om en henvisning til israelske myndigheter, men direkte til jødene. Det er «Guds utvalgte folk», jødene, som er inhumane, hevngjerrige og som dreper mennesker for fote, gjerne barn.

Alt dette er klassiske antisemittiske stereotypier om blodtørstige, grusomme jøder med spesiell forkjærlighet for å ta livet av unger, slik vi har sett det så mange ganger før i historien. Men denne gangen serveres dette hatefulle tankegodset fra den kanalen som vi alle er med på å finansiere, enten vi vil eller ikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hør innslaget her:

Da denne saken eksploderte i mediene tirsdag kveld, kastet ledelsen i NRK seg rundt. Det ble holdt redaktørmøte i kveldstimene og raskt sendt ut en beklagelse. NRK-ledelsen viste at det tross alt var noen voksne hjemme på Marienlyst. Det var bra og helt nødvendig.

Likevel, denne saken er såpass alvorlig at den bør få et etterspill. For det første håper vi NRK-ledelsen innser hvor ødeleggende denne typen hendelser er for kanalen i miljøer der den allerede har kraftige omdømmeutfordringer.

For mange vil Mathesons ukontrollerte utblåsning fungere som en bekreftelse på hvilket tankegods det egentlig er som finnes innenfor veggene på NRK-huset når det gjelder MIdtøsten-konflikten. Det er beklagelig.

I tillegg savner vi klarere regler for hvor grensene går når det gjelder programlederes adgang til å agitere for egne ekstreme politiske synspunkter på lufta.

Les også
Ber NRK innrømme antisemittisme
Les også
Vurderer å anmelde NRK etter Israel-uttalelser på radio