Støtten fra IMI-kirken har vært avgjørende under Arne Vistes kamp for ureturnerbare asylsøkeres rett til arbeid. Nå opplever han også bred folkelig og kirkelig støtte. – Jeg er overveldet og takknemlig, sier han.

Arne Viste minner oss om verdiene våre

Lørdag kunne vi lese her i avisen at Arne Viste anker dommen på et års betinget fengsel for å ha gitt arbeid til asylsøkere uten lovlig opphold her i landet. De siste ukene har Sola-mannen fått mye støtte.

Det er en uvanlig historie som har utspilt seg ­etter at Viste gjennom sitt selskap Plog AS begynte å ­ansette ureturnerbare asylsøkere.

Han spilte med åpne kort fra første stund, og ­ønsket å fremprovosere en avklaring av det ­juridiske forholdet mellom Grunnloven og utlendingsloven. Derfor gikk han til det skritt å anmelde sitt eget ­selskap.

Det er ikke alle som jubler over å få politiet på ­døren, og å havne i rettsvesenet anklaget for lovbrudd. Arne Viste jublet. I intervju med Dagen fredag fortalte han om hvordan frykten for fengsel hadde avtatt.

Kampen for asylsøkernes rettigheter har ­allerede kostet Viste dyrt, både i form av tapte inntekter i selskapet, og i form av betydelige inngrep i privatøkonomien. Men for Viste har kampen blitt en samvittighetssak. Det står det stor respekt av.

Det kommer nok ekstra godt med at IMI-kirken, menigheten Viste tilhører, har gått i bresjen for en innsamling til støtte for Vistes sak. Nå er nærmere 600.000 kroner kommet inn. Det bidrar til å ­finansiere ankesaken.

Terje Høyland i IMI-kirken oppfordrer lov­giverne til å avklare en situasjon han ikke mener er Norge verdig. Dette vitner om et samfunnsengasjement som kan inspirere også andre kristne.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er ikke opp til kirken å fastsette et lands ­lovgivning. Men kirken kan være et uromoment, en utfordrende stemme som løfter frem noen sentrale verdier. For i ethvert samfunn er det fare for at man glemmer hvilke verdier man faktisk bygger på, og i stedet lar seg styre av frykt og usikkerhet.

Fra tid til annen protesterer politikere når kirken­ tar del i samfunnsdebatten. Og det finnes ­eksempler på at kristne ledere har gått utover sitt mandat i den politiske debatten. Men når ­politikere protesterer mot kirken, er ikke nødvendigvis det et problem.

Tvert imot kan det være et godt tegn at makten reagerer når kirken markerer seg. Og selv om det fortsatt er lovgivers oppgave å fastsette utlendingslovens innretning, står vi her overfor et saksfelt hvor Bibelen gjentatte ganger formaner oss til å vise omsorg for de fremmede.

Derfor er det grunn til å berømme Arne Vistes engasjement og innsats. Den kristne kirke er ikke kalt til å være en institusjon som blindt følger med i samfunnsutviklingen. I stedet skulle den være en profetisk stemme som løfter frem det enkelte ­menneskes verdi, og som kjemper for de under­privilegertes rettigheter.

Kirkeledere bør ikke gå over i politikernes ­rolle. Men det er positivt om flere norske kristne ­våger å markere seg i samfunnet, inspirert av Bibelens­ ­budskap.

Les også
Arne Viste ble dømt for å ansette asylsøkere uten lovlig opphold – anker dommen
Les også
– Støtten fra menigheten har vært utrolig viktig
Les også
Viste om dommen: – Jeg er skuffet