Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier regjeringen arbeider for å bedre barnevernet. Foto: Ryan Kelly, NTB scanpix

300 millioner mer til statlig barnevern

Barnevernet får 307 millioner kroner mer til å forbedre og øke kapasiteten på barnevernsinstitusjoner.

– Vi jobber for å bedre barnevernet og sikre best mulig hjelp til barn og familier. Nå prioriterer vi mer medler til kvalitet og forebygging på institusjonene, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Dagen.

Barnevernet er inndelt i en kommunal og en statlig del. Den kommunale barnevernstjenesten følger opp bekymringsmeldinger, fatter vedtak og iverksetter hjelpetiltak. Den statlige delen etablerer og driver barnevernsinstitusjoner, samt godkjenner private og kommunale institusjoner. De har også ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem.

Det er den statlige delen av barnevernet som nå blir styrket gjennom statsbudsjettet.

– Betyr det at flere barn og unge skal i institusjoner?

– Det er flere barn og unge som trenger institusjoner. Vi ser også at det er et behov for kompetanseheving, videreutdanning og veiledningsteam, sier Ropstad.

– Hvor mange nye plasser er det snakk om?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Noen av plassene er allerede etablert i år. Vi har satt i gang ganske mange tiltak. Enetiltak som er dyrt og viser seg å ikke være bra, har også ført til at flere skal over i institusjon.

– Det har tidligere vært en trend at barn og unge skal plasseres i fosterhjem og ikke i institusjoner. Er den trenden snudd?

– Nei, fosterhjem er best så langt det er mulig. Men vi har nå færre barn i fengsel. Og barn med spesielt store behov som før var i fengsel eller i heldøgnsplasser i psykiatrien, skal barnevernet nå ta hånd om i større grad. Vi oppretter blant annet to institusjoner som får styrket helsefaglig kompetanse.

Statsbudsjettet legges frem mandag 7. oktober klokken 10.00.

Les også
Rapport: Barnevernsansatte mangler kompetanse
Les også
Flere barnevernsbarn har bodd isolert i strid med faglige råd