LOV: Kirkeminister Thorhild Widvey (H) har ingen planer om å endre loven som gir prester rett til å reservere seg mot å vie homofile. Hun kaller debatten om reservasjon en «avsporing».

Widvey: – Prester kan si nei til å vie homofile

Kirkeminister Thorhild Widvey (H) har ingen planer om å ta bort presters rett til å nekte å vie homofile og lesbiske. Hun forutsetter at kirken stiller til rådighet prester som vil vie likekjønna par.

Tirsdag ble det skapt usikkerhet om Høyres kirkestatsråd ville fjerne presters rett til å nekte å vie homofile og lesbiske par etter at Vårt Land skrev at hun sier nei til reservasjonsrett.

I intervjuet med avisen sier hun at hun regner med at vielsesliturgien for likekjønnede vil gjelde for alle prester. «Å starte en reservasjonsdebatt nå, er jeg ikke tilhenger av. Nå må man klare å komme seg videre», sa Widvey til Vårt Land.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES OGSÅ: Mener ikke-kristne bør la være å stemme i kirkevalg

Vil ikke endre loven

Widvey sier til Dagen tirsdag at hun ikke har planer om å ta bort presters reservasjonsrett, som er nedfelt i ekteskapsloven.

– Mener du at prester skal kunne reservere seg mot å vie homofile og lesbiske?

– Vi har ingen forslag eller intensjoner som å endre eller oppheve loven som fastslår at prester kan nekte å vie skilte eller likekjønna. Det jeg har sagt, er at det er en avsporing å diskutere reservasjonsrett.

– Hvordan mener du at det er en avsporing?

– Det som har vært oppe til debatt, er om personer av samme kjønn kan bli viet i kirken. Kirkevalget gav et klart signal at flertallet ønsker det, og da har Kirkemøtet ansvaret for å utarbeide en liturgi. Det som er viktig når kirken åpner for å vie to av samme kjønn, er at de får samme tilbudet som to av ulikt kjønn. Kirken må sørge for å stille til veie prester som kan foreta vielsen.

LES OGSÅ: Slik vil biskopene unngå splittelse

«Samvittighetsspørsmål»

– Har du forståelse for at prester som er imot likekjønna kirkelig vielse nå leter etter en vei videre hvor de kan være prester på i Den norske kirke?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg har stor forståelse for at dette er et samvittighetsspørsmål for en del prester. Det hensynet er også nedfelt i loven i dag, sier hun og understreker at regjeringen ikke har noen planer om å endre loven.

– Det er Kirkemøtet som skal utarbeide liturgien, og jeg håper at så mange prester som mulig vil forholde seg til vedtaket som blir gjort, sier Widvey.

LES OGSÅ: Flertall i Kirkemøtet for å vie homofile

– Mange vil vie

– Går du ikke som kirkeminister ut over ditt mandat og inn i kirkens indre anliggender når du gir så sterke signal om at du håper at så mange prester som mulig vil forholde seg til liturgien som kommer?

– Jeg registrerer at det er oppstått en diskusjon om reservasjon. Jeg mener at debatten nå må over på det saken dreier seg om, nemlig at kirken åpner for likekjønnet vigsel.

– Tror du det blir vanskelig å være prest som vil reservere seg mot å vie likekjønnede?

– Det vil være mulig å reservere seg på samme måte som for prester som ikke vil vie fraskilte, sier Widvey.

– Men tror du det blir vanskelig for disse prestene?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Loven gir grunnlag for å reservere seg. Vi må være romslige, men jeg tror det er mange som vil vie likekjønnede.

– Betyr det at du mener at det i et sogn eller større geografisk område alltid må være en prest tilgjengelig som sier ja til å vie likekjønnede?

– Det er viktig at det ikke er de som skal gifte seg som skal skaffe prester. Slik er det også i dag. Jeg går ut fra at det er kirken som finner en som kan vie, på samme måte som de gjør det i dag når en som er fraskilt skal vies.

LES OGSÅ: – Menigheter må kunne si nei til å vie homofile

Frasi vigselsrett

Presters rett til å reservere seg har også ført til at debatten om kirkens rett til å vie har kommet opp igjen.

– Dette viderefører offentlig en offentlig godkjent diskriminering i trosfrihetens navn. Den beste løsningen er å trekke vigselsretten tilbake, sier Guri Melby til Vårt Land. Hun er sentralstyremedlem i Venstre og var medlem av det regjeringsnedsatte Stålsett-utvalget som utredet en ny helhetlig livssyns- og religionspolitikk.

LES OGSÅ LEDERARTIKKEL: Historien om stadige splittelser

Stemte for vielse

Spørsmålet om kirkens vielsesrett sto sakskartet da Høyre vedtok nytt stortingsvalgsprogram på landsmøtet i 2013. Programkomitéen, under ledelse av nestleder Bent Høie, foreslo å frata Den norske kirke vielsesretten. Forslaget stammet fra Høyres livssynspolitiske ut­valg som an­be­fal­te en slik ord­ning som innebærer obligatorisk borgerlig vielse. Et overveldende flertall på Høyres landsmøte avviste forslaget.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Hva stemte du på landsmøtet i 2013 i spørsmålet om kirkelig vigselsrett, Widvey?

– Jeg tror jeg stemte for å beholde retten, sier Widvey etter å ha tenkt seg litt om.

Også det regjeringsnedsatte Stålsett-utvalget som utredet en ny helhetlig livssyns- og religionspolitikk gikk inn for å at kirken skulle miste vielsesretten. Utvalgets rapport ble lagt frem i januar 2013, og den nye Høyre-Frp-regjeringen la den på is.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Liturgi

Det er flertall i Kirkemøtet for å innføre en vigselsliturgi for likekjønnede par. Det er ventet at en slik liturgi kan vedtas i 2017 eller 2018.

Både Åpen folkekirke og Presteforeningen støtter at prester kan reservere seg mot å vie likekjønnede par.

Ekteskapslovens paragraf 13 fastslår et kirkelig vigsler kan «nekte å foreta vigsel dersom en av brudefolkene er skilt og den tidligere ektefellen lever, eller dersom brudefolkene er av samme kjønn».

Les også
Flertall i Kirkemøtet for å vie homofile
Les også
– Menigheter må kunne si nei til å vie homofile
Les også
Historien om stadige splittelser