Oslo 20160416. Under slagord som « Send barna hjem nå « og « Barnevernet = Gestapo « samlet flere hundre demonstranter seg foran Stortinget 16. april i år for å vise sin motstand mot barnevernet. Mange av demonstrantene var selv foreldre som er blitt fratatt sine barn av barnevernet. Samtidig skulle det være lignende demonstrasjoner i nærmere 60 byer i 20 land, ifølge arrangørene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Voldstiltalt foreldrepar har flyttet fra Norge

Det norsk-rumenske foreldreparet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane, som er tiltalt for vold mot sine barn, har flyttet til Romania.

Barnevernet tok i fjor høst hånd om parets fem barn, og foreldrene ble siktet for det politiet betegnet som oppdragervold. Saken har skapt stort engasjement og sterke reaksjoner, og i flere land – både i Europa og i Nord-Amerika – har det vært store protester mot det norske barnevernet. I sommer fikk foreldrene barna tilbake, men politiet tok ut tiltale mot paret.

Les også:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Til NRK bekrefter foreldreparet at de nå oppholder seg i Romania, og at de ikke kommer tilbake. Paret ønsker ikke å la seg intervjue, men har skrevet et brev til Barnevernet i hjemkommunen. Der skriver de blant annet følgende:

- Ved å flytte fra Naustdal forlater vi vår nærmeste familie og stedene som var årsaken til at vi flyttet til Naustdal for 10 år siden; vi forlater våre gode og nære venner og naboer; vi forlater trygge og spennende jobber med støttende og gode kolleger; vi forlater vårt hjem som vi har investert alt av tid og penger i for å skape den beste barndom for våre barn.

(Les brevet i sin helhet nederst)

Barnefarens advokat, Ragnhild Torgersen, sier foreldreparet ikke har flyttet for å slippe straffansvar, og sier de vil komme tilbake til rettssaken. Det er foreløpig ikke bestemt når saken skal opp for retten.

I et intervju på rumensk TV har ekteparet innrømmet at de har gitt barna klaps på baken og trukket dem i ørene – selv om de visste at slike oppdragelsesmetoder er ulovlige i Norge.

Politiadvokat Sissel Kleiven i Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken.

Brev til barnevernet

Her er brevet foreldrene sendte til Barnevernet:

«Melding om flytting

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi vil med dette gjøre dere kjent med at vi flytter fra Naustdal.

Etter å ha fått tilbake våre barn tidligere i sommer reiste hele familien på ferie til Romania. Her har vi besluttet å bli fastboende.

Sommerferien kom meget beleilig og var absolutt nødvendig for oss. Den ga hele familien, især barna, den ro og trygghet som vi trengte, men som vi dessverre ikke lenger kunne få oppleve i Naustdal.

Under vår ferie har vi kjent på et akutt behov for å skifte bosted. Dette er en tanke vi også har hatt tidligere, da vi har villet at barna skal lære rumensk kultur og språk. Likevel har vi tidligere valgt å ikke flytte fra Naustdal med alle de ofre som det innebærer. Ved å flytte fra Naustdal forlater vi vår nærmeste familie og stedene som var årsaken til at vi flyttet til Naustdal for 10 år siden; vi forlater våre gode og nære venner og naboer; vi forlater trygge og spennende jobber med støttende og gode kolleger; vi forlater vårt hjem som vi har investert alt av tid og penger i for å skape den beste barndom for våre barn.

Vi velger nå bort alt dette, hvilket er en meget høy pris for oss å betale. Vi gjør det likevel fordi det er umulig for oss å leve med Naustdal barneverntjeneste som en altomfattende og alltid tilstedeværende faktor i våre liv. Under oppholdet i Romania, har vi sett fremgang og trivsel hos våre barn. Her har de kunnet senke sine skuldre og føle seg trygge på at de ikke skal skilles fra hverandre og at de skal bo sammen med oss. Ingen kommer plutselig og henter dem og holder dem adskilt og fra sin familie på ubestemt tid.

Våre barn ble sterkt traumatisert av prosessen barneverntjenesten igangsatte før jul i 2015, og helt siden de kom tilbake til familien, har de bekymret seg for at prosessen skal gjenta seg. Vi har forsøkt å formidle dette til barneverntjenesten i Naustdal, men er ikke blitt hørt.

Vi opplever ikke at barneverntjenesten respekterer avtalen vi inngikk i fylkesnemnda. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten tar inn over seg de fagkyndige råd som der ble gitt. Barneverntjenesten synes ikke å evne å forstå at akuttplasseringen var svært traumatisk, særlig for barna som ikke har de samme forutsetninger som oss voksne til å forstå hva det er som skjer rundt dem.

Vi opplever at barneverntjenesten ikke er vár for familiens behov for trygghet, ro og stabilitet. Vi opplever heller ikke at barneverntjenesten forstår våre barn og deres individuelle behov. Hele familien – voksne og barn – opplever barneverntjenestens arbeid som destruktivt, samtidig som vi ikke gis anledning til å bearbeide, reparere, stabilisere og utvikle oss. Vi opplever ikke at barneverntjenesten er lydhør overfor oss, og at barneverntjenesten i Naustdal først og fremst har fokus på dens eget behov for anerkjennelse og respekt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Barneverntjenesten har ikke på noen måte tatt korrektiv av den kritikk fagpersoner fremsatte under nemndsmøtet. Denne manglende profesjonaliteten er ødeleggende for vår familie. Vi opplever ikke at det finnes noe i systemet som kan kontrollere, hindre og korrigere fortløpende feil og mangler ved barneverntjenestens framgangsmåter, selv ikke når denne er mer ødeleggende enn hjelpende. Samtidig ser vi at kommuneadministrasjonen, ved rådmannen, beskytter barneverntjenesten, og forsvarer alle dens handlinger til tross for at han ikke har innsyn i saken og kjenner dens detaljer. I møte med barneverntjenestens løpende arbeid føler vi oss rettsløse.

Det er svært trist at barneverntjenesten i Naustdal ikke evner å innse at dens handlinger og beslutninger har en negativ påvirkning på våre barn, vår familie, vår storfamilie og det samfunnet vi har vært en del av. For oss som må leve med barneverntjenesten som en konstant faktor i livet, oppleves den som uprofesjonell, empatiløs, umenneskelig, og uten evne til å se verdien av familie og de viktige bånd som er mellom foreldre og barn.

Under vår ferie, med hele familien samlet, har vi opplevd barna våre som mindre anstrengte, samtidig som kontakten mellom foreldre og barn er blitt gjenopprettet. Barna har i løpet av sommeren selv ytret ønske om å ikke vende tilbake til Naustdal, og etter at vi besluttet å ikke reise tilbake, har barna uttrykt bekymring for at vi skulle ombestemme oss.

Vi vet at vi ikke er ufeilbarlige og at vi som foreldre også har gjort feil. Etter tilbakeføringen av barna har vi hatt et godt samarbeid med spesialister, som har gjort oppriktige vurderinger av familien vår og som også har veiledet oss foreldre. Vi er kommet styrket ut av dette, uten at barneverntjenesten synes å ta det til etterretning. Vi kommer til å opprettholde kontakten med spesialistene, samtidig som vi har tatt kontakt med rumenske spesialister som vil følge opp vår families utvikling, og som vil hjelpe oss i prosessen som vi nå befinner oss i.

Familiens erfaring med barneverntjenesten er fersk og de manifesterte og latente skadene er uoverskuelige. Noe kan bli rettet opp, mens annet kanskje aldri blir helt bra. Slikt vet man ikke, men vi har håp og tro på at med tiden vil vår familie bli fullt ut helet.

Med helsing,

Foreldra »

Artikkelen fortsetter under annonsen.

------------------------

Les også:

Les også
Rettssak mot Naustdalfamilien
Les også
Et barnevern til barnets beste
Les også
Et barnevern i krise
Les også
Foreldre tiltalt for voldsbruk i barnevernssak fra Naustdal
Les også
Psykolog ser ikkje poenget med rettssak