DNA-analyse. Foto: Micah Baldwin / CC / Flickr

Vil forby gensnoking

Det bør bli straffbart å genteste andre uten deres tillatelse, mener Bioteknologirådet.

I dag er det ingen regler som forbyr svigermor å sende inn et hårstå til gentesting for å sjekke om svigersønnen faktisk er far til barnebarnet.

Les også: Nå kan du kjøpe gentest på apoteket

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ny teknologi og tilbud om gentester på det private markedet har ført til en rekke muligheter, som norsk lovverk ikke har tatt stilling til.

Nå vil Bioteknologirådet forby gensnoking. Det er klart i en uttalelse som kom tirsdag ettermiddag.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet skriver rådet at «testing av andres arveanlegg eller slektskap uten vedkommenes samtykke er en krenkelse av individets integritet og rett til selvbestemmelse.»

Gensnoking

  • Bioteknologirådet mener et forbud bør oppfylle følgende krav:
  • Forbudet bør gjelde bestilling og utføring av analyser, og bør ikke begrenses til bestemte typer bruk av analyseresultatene.
    Forbudet bør gjelde alle typer opplysninger som kan utledes av arvestoffet.
    Det bør være ulovlig å bestille eller formidle slik analyse av arvestoffet til andre selv om selve analysen gjennomføres i utlandet.
    Overtredelser bør kunne straffes og gi rett til erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.
    Straffansvaret bør gjelde også for privatpersoner.

En slik lovendring ville også ramme norske aktører som i dag tilbyr anonymiserte DNA- og slektskapstester.

Les også
Bioteknologirådet vil tillate sædvask
Les også
Senterpartiet frykter liberal bioteknologilov
Les også
Nå kan du kjøpe gentest på apoteket
Les også
Tenker på sine framtidige barnebarnRegjeringen om bioteknologiBioteknologinemnda