Preses Helga Haugland Byfuglien i Den norske kirke ønsker at kirken skal stå samlet selv om det er ulike syn i spørsmålet om kirkelig vielse av likekjønnede. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vigsel av homofile opp på kirkemøtet i april

Kirkemøtet skal allerede i april neste år behandle spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede. Det besluttet Kirkerådet torsdag.

– Vi er opptatt av at kirken må stå samlet på tross av ulike syn i dette spørsmålet. Derfor er det viktig å kunne behandle denne saken til neste år, sier biskop Helga Haugland Byfuglien i en pressemelding fra Den norske kirke.

Vedtaket i Kirkerådet ble fattet etter initiativ fra Bispemøtet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kirken må erkjenne at det foreligger to syn i denne saken som ikke lar seg forene. De som forfekter det ene syn, må likevel akseptere at andre mener annerledes. Vi mener derfor at Kirkemøtet bør inviteres til å gjøre et nytt vedtak hvor denne erkjennelsen legges til grunn, heter det i et brev fra Bispemøtet.

Kirkemøtet er det øverste demokratisk valgte organ i Den norske kirke. Møtet har 116 medlemmer. Neste kirkemøte holdes 6. til 12. april i Trondheim.

Spørsmålet omkring vigsel av likekjønnede var trolig en av hovedårsakene til at oppslutningen rundt årets kirkevalg ble høyere enn tidligere.

– Mobilisering rundt ja eller nei til kirkelig vigsel av likekjønnede har engasjert langt utenfor kirkens kjernetropper. Organisasjonen Åpen folkekirke bidro sterkt til dette ved å stille egne lister i bispedømmerådsvalget i ni av de elleve bispedømmene.

Kampanjene fra Åpen folkekirke og nettverket Levende folkekirke har ført til at mange har gjenoppdaget noe av sitt ansvar som kirkemedlemmer, sa Kirkerådets leder Svein Arne Lindø til NTB da oppslutningen om kirkevalget ble kjent torsdag.