TRØBBEL: Messene i St. Olav katolske kirke i Oslo trekker fulle hus flere ganger hver søndag, og den offentlige støtten har i stor grad gått til å gjennomføre disse for et stigende antall katolikker i Norge. Foto: Stein Gudvangen

Vatikanet kjent med medlemsrot i Norge

Men Oslo katolske bispedømme må ordne opp selv. De kan komme til å gå rettens vei for å slippe å betale nesten 40,6 millioner kroner etter medlemsrot-saken.

– Vi kommer til å påklage Fylkesmannens vedtak, sier fungerende administrativ leder Lisa Wade i Oslo Katolske Bispedømme.

Kulturdepartementet er ankeinstans i saken der bispedømmet har medgitt å ha ført opp tusenvis av personer som medlemmer uten deres samtykke for så å få støtte for dem. Mandag kom kravet om tilbakebetaling.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Klagefristen er tre uker. Wade sier til Dagen at en klage vil bli sendt.

– Vi var forberedt på dette, sier hun og legger til at lovforståelsen hos fylkesmannen og OKB er svært ulik.

Mulig rettslig løp

– Blir det et rettslig løp hvis klagen ikke fører fram?

– Det er en mulighet, men ingen beslutninger er tatt. Her må vi ta ett steg om gangen. Dette er en komplisert juridisk sak, og det er ikke åpenbart hva som er den riktige konklusjonen, sier Wade.

– Hva slags konsekvenser vil det få dersom dere må tilbakebetale et slikt beløp?

– I brevet fra Fylkesmannen står det at når vedtaket er rettskraftig, kan det diskuteres hvordan tilbakebetalingen kan foretas.

– Det innebærer en betalingsordning?

– Ja, eventuelt, hvis vi kommer dit.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ikke rettskraftig

– Kan dere i det hele tatt betale 40 millioner kroner?

– Vedtaket fra Fylkesmannen er ikke rettskraftig. Vi får komme tilbake til dette når og hvis det blir aktuelt. Men vi er selvsagt innstilt på å følge opp de rettskraftige vedtak som eventuelt måtte komme.

– Kan det bli nedbemanninger?

– Det er langt fra sikkert ennå at vi har fått urettmessige tilskudd, og saken kan komme til å gå gjennom flere instanser. Hvordan vi håndterer en eventuell tilbakebetaling, får vi vurdere hvis det blir aktuelt.

– Kan dere få håndsrekninger fra Vatikanet?

– Vi er en del av en verdensomspennende kirke, og Vatikanet holdes orientert om sakens utvikling. Men denne saken må vi ordne opp i selv, opplyser Wade.

Fra telefonkatalogen

Bakgrunnen for anmeldelsen er at ansatte ved Den katolske kirke fant polsk- og spanskklingende navn i telefonkatalogen, søkte opp personnummeret deres i Folkeregisteret og registrerte dem som medlemmer – uten at medlemmene selv fikk vite om det.

Kravet kommer etter at Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennomgått medlemslistene. Det endte med et krav om Oslo må betale 40.581.723 kroner, skriver Dagbladet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Oslo katolske bispedømmes metode for innmelding der personer er blitt medlemmer uten at de selv har meldt seg inn, strider mot trossamfunnsloven og underliggende regelverk og er ulovlig. Innmeldingene er ugyldige, skriver Fylkesmannen i brevet.

Fylkesmannen viser til at biskop Bernt Eidsvig selv i et møte ga uttrykk for at han ville ha slutt på registreringspraksisen. Dette viser at bispedømmet var innforstått med at registreringsmetoden var tvilsom, slår Fylkesmannen fast, ifølge Vårt Land.

– Vi begrunner vårt brev med den måten departementet sier en skal regne ut medlemsmassen på, kommenterer fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland til NRK.

– Vi mener at praksisen som har vært brukt til medlemsregistrering har vært uheldig, men ikke ulovlig. Loven har ikke stilt noen tydelige krav til aktivt samtykke fra medlemmer tidligere, har administrativ leder Lisa Wade tidligere uttalt.

Bispedømmet, biskopen og økonomisjefen er også under politietterforskning av politiet, siktet for bedrageri av 50 millioner kroner. Alle nekter straffskyld og avviser at de har brutt loven.

Politiadvokat Kristin Rusdal i Oslo politidistrikt sier til NTB at politiet vil be om innsyn i Fylkesmannens vedtak, men at etterforskningen i straffesaken går uavhengig av forvaltningssaken.

Les også
Krever 40 millioner tilbake fra den katolske kirken
Les også
Oslo katolske bispedømme: – Uheldig, men ikke ulovlig
Les også
Avhengig av tips for å avdekke medlemsrotKatolikkenes medlemsrot
Les også
Biskopen i Den katolske kirke visste om medlemsrot
Les også
Framleis medlemsrot i statskyrkja
Les også
Den katolske kirke kan bli rammet av ukjent hjemmel