BIBELTIME:– Er det lenge siden du har hatt en indre rengjøring, spurte Per Arne Dahl.

– Tid for å åpne
 Bibelen på toget

Påtroppende biskop Per Arne Dahl understreker at det er tid for å praktisere det man tror og bekjenner til det norske folk.

– Mange er livredd for uttrykket personlig kristen. Korset rundt halsen tas bort, og de forsøker å true oss til taushet. Men det er tid for å åpne bibelen på toget og bussen, sa den påtroppende biskopen i Tunsberg på Det Norske Misjonsselskaps (NMS) generalforsamling i Oslo.

Han viste til at apostlene Peter og Johannes kunne ikke tie om det de hadde sett og hørt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Se hva som skjer i kristen-Norge i sommer: Stevneguiden.no

Indre rengjøring

«Skapt til å dele troen» var tema for hans bibeltime.Per Arne Dahl hadde den store forsamlingen i sin hule hånd i sin glitrende tale, som var krydret med anekdoter og gode eksempler fra hverdagslivet.

– Er det lenge siden du har hatt en indre rengjøring? Kanskje du som er her skulle gå til en bror eller søster, for du kjenner på behov for å bekjenne dine synder, sa Dahl.

Bilselgerens spørsmål

Han fortalte om møtet med en bilselger som stilte følgende spørsmål: Hvordan er det å selge en vare som ikke er etterspurt?»

– Jeg tror at det er i ferd med å skje noe i det norske samfunn. Materialismen er i ferd med å spille fallitt, og mange har snart slitt ut synden. Jesus sier: «Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.» (Johs 10,10).

Ønsker vekkelse

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg ønsker en ny og radikal Jesus-vekkelse som gir ny trosglede og stolthet. Jesu verk er det eneste vi kan bli frelst ved. Det å dele troen er å føre slekt, venner, naboer og kollegaer inn i det hellige rom – der de kan få møte den korsfestede og oppstandne frelser.

– Vi er skapt til å dele troen, og Jesus sier at han er med oss alle dager, understreker Per Arne Dahl.

Mer påfyll?Her kan du lese andaktene fra Dagen