TYDELIGE ALTERNATIVER: – Ved å stille egne lister gir vi velgerne tydelige alternativer, sier nestleder Marianne H. Brekken i Åpen folkekirke.

Stiller egne lister under kirkevalg

Styret i Åpen folkekirke har gjort vedtak om å stille med egne lister i alle bispedømmer under kirkevalget neste høst.

– Det er et uttalt mål for oss å styrke kirkedemokratiet. Den eneste måten dette kan skje på er at det kommer opp flere – og tydelige - alternativer for velgerne ved kirkevalget, sier nestleder Marianne H. Brekken i Åpen folkekirke til Dagen.

De går inn for at det skal innføres en ny liturgi for homofile par i Den norske kirke.

– Ved å stille egne lister gir vi velgerne tydelige alternativer, og en sikkerhet om at de ved å bruke våre lister stemmer på kandidater som stiller seg bak vår plattform, sier Brekken.

Nytt nettverk kjemper mot homovigsel

Benestad beklager

Øivind Benestad er leder i Levende folkekirke, som vil holde fast på at ekteskapet er en skaperordning for mann og kvinne, innstiftet av Gud. Han er lite glad for at Åpen folkekirke stiller egne lister

– Det er sterkt beklagelig at Åpen folkekirke setter til side hele den kirkelige nominasjonsprosessen. Før nominasjonskomiteene er kommet i gang, og før en eneste kandidat er nominert, velger de å kjøre sitt eget løp. Det lover ikke godt for framtidens samhold og enhet i kirken, sier Benestad til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han viser til at valgreglene sier at supplerende nominasjon ikke er mulig hvis noen stiller alternativ liste.

– Det betyr at Åpen folkekirke vil blokkere alle andre grupperinger fra å få inn én eller to nye kandidater på nominasjonskomiteens liste. Dette er en svært negativ og udemokratisk effekt som Åpen Folkekirke nå kan utnytte til sin fordel. Jeg regner det som selvsagt at nominasjonskomiteene i de ulike bispedømmer tar inn over seg denne helt nye situasjonen når de skal velge ut kandidater til valglisten, sier Øivind Benestad.

De neste ukene

Nominasjonen av kandidater til høstens valg av nye bispedømmeråd skjer i løpet av de neste ukene. De som velges inn, blir også deltakere på neste kirkemøte. Her vil sannsynligvis det store slaget stå om det skal innføres en ny liturgi for homofile par i Den norske kirke.

Kirkevalget 2015

Neste kirkevalg holdes søndag 13. og mandag 14. september 2015

1. november 2014 var fristen for bispedømmerådene til å oppnevne valgråd og sende oppfordring til menighetene om å foreslå kandidater

Innen 15. desember 2014 oppnevner valgrådene nominasjonskomité

Etter 1. mai 2015 kunngjøres kandidatliste(r), valgform og eventuell supplerende nominasjon

Innen 10. august 2015 skal kandidatlistene kunngjøres

Les også
Nytt nettverk kjemper mot homovigselKirkevalget 2015
Les også
Biskoper ut i valgkamp med ny kirkeordningKirkerådet
Les også
Intenst tett foran homovedtak
Les også
Mobilisering før omkamp på neste kirkemøteKlikk for å endre tekst
Les også
Forbønn for homofile fortsetter som førEtter Kirkemøtet 2014