St. Hallvard-medaljen til Stålsett

Biskop Gunnar Stålsett ble fredag tildelt Oslo kommunes høyeste utmerkelse, St. Hallvard-medaljen, for sitt vesentlige bidrag til en bred og inkluderende folkekirke.

Medaljen ble delt ut av ordfører Per Ditlev-Simonsen under et arrangement i Oslo Rådhus.

Stålsett er tildelt utmerkelsen for sitt vesentlige bidrag til en bred og inkluderende folkekirke, og forståelsen av dialogen og toleransens betydning i et flerkulturelt samfunn.

St. Hallvard-medaljen tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Prisen ble innstiftet 13. april 1950, og første utdeling fant sted i 1956.

Stålsett har satt viktige spor etter seg i Oslo og utover byen og landets grenser. Med Oslo som arena har han klart å kombinere Distrikts-Norge med det urbane Oslo ? i tillegg til å være en verdensborger.

Med disse dimensjonene har Stålsett vært en tydelig stemme innenfor kirken og en brubygger i å forsone mennesker på tvers av ulike livssyn. Han har gjennom dette vist sine sognebarn og byens øvrige befolkning at det er plass til alle, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune.

NTB