Snart like mange borgerlige ekteskap

Det er snart like mange som gifter seg på tinghuset som i kirken. – En utfordring, sier biskop Atle Sommerfeldt.

Stadig flere par foretrekker å holde vielsesseremonien på tinghuset fremfor i kirkerommet.

I de ferskeste ekteskapstallene for 2016 er forskjellen mellom antallet kirkelige og borgerlige vielser 285.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er den minste forskjellen sidenStatistisk sentralbyrå begynte å registrere kirkelige vigsler i 1986 - med god margin.

LES OGSÅ:Medlemsflukten fortsetter fra Den norske kirke

Bare fra 2015 til 2016 har forskjellen minket med nærmere 700 vigsler.

– Overrasker ikke

– Det burde ikke overraske. Man har sett samme retning både når det gjelder dåpstall og vielser, sier pressesjefJens Brun-Pedersen iHuman-Etisk Forbund.

Organisasjonen er en av de som har et vigselsalternativ til Den norske kirke, og de siste årene har Human-Etisk Forbund viet rundt 700 hvert år.

– Nå er det like mange troende som ikke-troende i landet, og da er dette en naturlig utvikling, sier han til Dagen.

LES OGSÅ:Tyskland åpner for likekjønnet ekteskap

Mindre gap

Siden år 2000 har gapet mellom antallet borgerlige og kirkelige vielser blitt mindre og mindre, viser tall fra SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Seks år senere er altså forskjellen nede i 285.

BiskopAtle Sommerfeldt ser på tallene «som en utfordring», og sier at man har sett denne tendensen over lengre tid:

– Vi har sett en nedgang både i absolutte og prosentvise tall for vigsler iDen norske kirke, sier Sommerfeldt.

Han ser flere årsaker til at situasjonen er blitt slik:

– Kirkebryllup assosieres med en storslått feiring, og det er en del mennesker som ikke har råd eller ønsker en slik seremoni. Samtidig er det flere av de som gifter seg for andre eller tredje gang som opplever det unaturlig med et stort bryllup, sier biskopen.

Han sier at kirken ønsker å vise at kirkebryllup også kan gjøres på en enkel måte.

– Kirkerommet gir jo en himmel over det løftet som man avgir uavhengig av hvor storslått seremonien er.

Internasjonale trender

Han tror samtidig at brudepar henter inspirasjon fra internasjonale trender:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Der ønsker man gjerne å iscenesette ekteskapsinngåelsen på andre måter, gjerne utenfor kirkerommet, men som en kirkelig vigsel.

Trenden bekreftes av Thomas Bendiksen Dahlberg bryllupskoordinator hos Memoria. Han sier at selv om mesteparten av bryllupene han har ansvar for foregår i kirken, så er det flere som velger å gifte seg i utlandet.

LES OGSÅ:Ber kirkeledelsen åpne for valgmenigheter

Han legger til at det plukkes opp ulike trender gjennom sosiale medier:

– Men de tradisjonelle rammene står fremdeles sterkt og mange drømmer om å gå med bruden ned kirkegulvet, sier han til Dagen.

Forsøker å tilpasse

Nylig endretBispemøtet derfor praksisen som begrenset ekteskapsinngåelsen - med få unntak - til et kirkerom.

– Det å være mer fleksibel overfor slike trender er et av tiltakene vi har har gjort, sierAtle Sommerfeldt.

Biskopen sier at de er positive at så mange gifter seg borgerlig og dermed bekrefter ekteskapet som institusjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ekteskapet er en institusjon som verger om gjensidighet og likhet i ekteskapet. Det å redusere reguleringen av denne relasjonen til et privatisert kontraktsforhold hos en advokat er en utarming, sier biskopen.

Han tror også at kirkens avvising av å gifte fraskilte og den langvarige debatten rundt vigsel for homofile har gjort at folk har valgt bort kirkelig bryllup:

– Mange ønsker å inngå nytt ekteskap etter en skilsmisse og flertallet i Norge opplever ikke en restriktiv holdning til homofilt ekteskap som positivt. Dette kan ha hatt betydning for nedgangen i kirkelige vigsler, mener biskopen.

Utenlandske bryllup

Han stiller samtidig spørsmål ved hvor mange av de utenlandske bryllupene som er kirkelige.

I 2016 ble 4510 ekteskap inngått i utlandet.

Sissel Mæland iSjømannskirken sier at det i 2016 ble inngått 798 ekteskap i deres regi, ned fra 849 i 2015 og 970 i 2014.

LES OGSÅ:Biskop reagerer kraftig på kritikk fra høyresiden

Sommerfeldt sier at kirken jobber med å øke interessen for kirkelig bryllup:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi arbeider i vårt bispedømme strategisk for tiltak som gjør at mennesker velger kirkelig vigsel.