INGEN HJELP: Lærerne på Danielsen Intensivgymnas må selv ta initiativ til å undervise om det moderne slaveriet. Ingen av lærebøkene omtaler tema, forteller rektor Asle Ystebø.

Skolebøker nevner ikke moderne slaveri

Elever i ungdomskolen er avhengig av en engasjert lærer for å tilegne seg kunnskap om trafficking og moderne slaveri. Skolebøkene gir ingen hjelp.

Rektor Asle Ystebø ved Danielsen Intensivgymnas i Bergen erkjenner det; hverken skolevesenet eller forlagsbransjen har fulgt med i timen.

– Debatten om det moderne slaveriet er jo ganske ny. Det tar litt tid før noe etablerer seg som debatt i samfunnet til det ender opp i lærebøkene. Det er lett å gå i samme spor når man skal revidere bøkene. Det krever bevissthet fra forlagene, og det tar litt tid, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mangler

Tidligere i høst lanserte tankesmien Skaperkraft boken «Norsk slaveri». Her kommer det blant annet frem at det norske skoleverket ikke har noen henvisninger til det moderne slaveriet i bøkene som brukes på ungdomskoletrinnene. Også på videregående er det magert.

I samarbeid med Kristent Pedagogisk Forum, KPF, kartla Skaperkraft situasjonen i skoleverket.

– Vi ringte rundt til ulike skoler og til forlagene som gir ut de bøkene som er mest brukt på ungdomskolene, forteller daglig leder i KPF, Kjartan Ørnes.

– Vi fikk klare tilbakemeldinger om at tema moderne slaveri ikke var berørt noen plass.

– Ble du overrasket, Ørnes?

– Det sier ihvertfall mye om hvilke grunnholdninger som ligger i det norske samfunnet. Hvorfor reagere ingen når du får tilbud om vask av hele bilen din for 200 kroner? Vi ønske rå løfte opp grunnverdiene. Vi mener at gode kristne verdier bør frem i skolen. Når dette ikke nevnes i lærebøkene er det vanskelig for verdibevisste lærere å løfte det frem, sier han.

Hevder kristne støtter slaveri. Les her.

Revidere

Det KPF opplevde som positivt var at forlagene tok kritikken til seg. Cappelen Damm gav beskjed om at de ved neste revidering av samfunnsfagsbøkene til ungdomskoletrinnet, skulle ta med det moderne slaveriet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er vi veldig glad for. Dette tema må berøres, sier Ørnes

Tok grep

På Danielsen satte staben selv problematikken på dagsorden for to år siden.

Det ble holdt foredrag om hvordan tema berører skoleverket og hvilket ansvar skolen har. Tilbakemeldingene fra lærerne var unison.

– Tema tas ikke opp tydelig nok i samfunnsfaget. Ikke i historiefaget heller. Der undervises det om det historiske slaveriet, men i liten grad det moderne. Lærene må gå utenom lærebøkene i norskfaget for å finne litteratur som adresserer dette, og i matematikken regnes det heller på kjøp og salg enn på ting som synliggjør urettferdighet i samfunnet, forklarer Ystebø.

– Hvordan er situasjonen nå?

– Det er ikke helt enkelt å si nøyaktig hva hver enkelt lærer underviser. Men vi har skapt en bevisstgjøring. Vi oppfordrer også til å finne andre kilder enn lærebøkene, hvis de ikke dekker tema.

35 millioner

Rundt 35,8 millioner mennesker i verden lever som slaver i dag, ifølge Walk Free Foundation. I Europa anslås det at over 500.000 mennesker er fanget i moderne former for slaveri.

Tallene er 20 prosent høyere enn anslått i 2013, ifølge den ferske rapporten fra menneskerettsorganisasjonen Walk Free Foundation. Den store økningen skyldes bedre data og metoder. Dette melder NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Rapporten tar for seg «moderne former for slaveri», som omfatter menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsslaveri, tvangsekteskap og kommersiell seksuell utnyttelse.

Mennesker som lever i slaveri ble funnet i alle de 167 landene som ble undersøkt, ifølge indeksen. Mauritania har den høyeste andelen (4 prosent), mens Usbekistan, Haiti, Qatar og India følger hakk i hæl.

Grunnlegger av Walk Free Foundation, Andrew Forrest, sier tallene viser at slaveri eksisterer i hele verden, og ikke bare i land som er rammet av krig eller fattigdom.

– Vi har alle et ansvar for de forferdelige forholdene moderne slaveri kan eksistere under. Det første steget mot å utrydde slaveri er å måle det, sier han.

Tiltak

Det er andre året på rad organisasjonen har undersøkt omfanget av slaveri i verden. I år tar rapporten også for seg regjeringers tiltak i kampen mot slaveri.

India, landet med det høyeste antallet mennesker som lever som slaver målt i absolutte tall, har gjennom lovendringer skjerpet strafferammen for slaveri og også økt antall politienheter som kjemper mot menneskehandel, ifølge rapporten.

Landene som leder an i kampen for å bekjempe slaveri er Nederland, Sverige, USA, Australia, Sveits, Irland, Norge, Storbritannia, Georgia og Østerrike.

De med svakest tiltak er Nord-Korea, Iran, Syria, Eritrea, Den sentralafrikanske republikk, Libya Ekvatorial-Guinea, Usbekistan, Republikken Kongo og Irak.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Europa har lavest forekomst, med 1,6 prosent av verdens slaver, ifølge rapporten. Her lever 566.200 menn, kvinner og barn som slaver, hovedsakelig gjennom seksuell og arbeidsrelatert utnyttelse. Bulgaria, Tsjekkia og Ungarn har den største andelen slaver i Europa sammenlignet med befolkningstallet.

Slaver

Moderne slaveri er betegnelsen på slavearbeid og slavelignende arbeid som foregår i dag.

Antallet slaver utgjør ca 0,3 prosent av verdens befolkning.

Moderne slaveri forekommer innenfor produksjon av mat, klær, byggebransjen, gull og edelstener, helsearbeid, sex-industrien, restaurantbransjen, hushjelp og organhøsting.

Kilde: Wikipedia

Les også
Hevder at kristne kjøper svart arbeidSvart arbeid
Les også
Er du en slask?
Les også
Slik rekrutteres de unge til sex-trafficking
Les også
Satyarthi gleder seg over fredsprisenFakta om Kailash Satyarthi