Pressekontor med solid opptur

Kristelig Pressekontor er ingen gigant i mediebildet, men blir stadig mer synlige.

Statistikken er soleklar. På et par år har antallet bidrag i avisene fraKPK gått til værs. Det skjer etter en spissing av strategien, og årtier med nedgang er snudd til oppgang.

Klar tendens

Tallene for noen utvalgte måneder de siste tre åra, viser en tydelig tendens. Januartallene for avis- og nettklipp i 2014, 2015 og i år viser en stigning fra 67 til 83 i fjor og 106 i år. På to år er det en økning på over 58 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En annen stikkprøve forsterker bildet. I juni 2014 kunne KPK vise til 63 presseklipp. Året etter var antallet 98. I juni i år ble 120 presseklipp registrert. Det gir en stigning på hele 106 prosent.

For årene sett under ett er tallene slik: 934 klipp i 2014 og 1233 klipp i fjor, mens prognosen for 2016 er 1444 klipp – hvis utviklingen fortsetter. Da blir økningen fra 2014 på 54,6 prosent, fra i fjor på 17,1 prosent.

Liten redaksjon

RedaktørMarkus Plementas har sterke planer om at det skal bli mer av det samme framover, gjerne også i sekulære medier. Han styrer «butikken» som bare har én medarbeider til, journalisten Ingunn Marie Ruud.

Plementas gir beskjedent mye av æren for veksten nettopp til sin eneste fast ansatte medarbeider. Hun får skryt for godt skrevne saker som igjen og igjen benyttes, først og fremst i aviser somDagen,Vårt Land,Korsets Seier ogNorge Idag.

Plementas skriver også en hel del selv, men har i tillegg en del administrasjon å ta seg av. Arbeidsdagene er ikke korte, og uka ikke alltid tilstrekkelig lang. Det ligger mye innsats bak statistikken, blir vi forsikret.

– Hva skyldes framgangen?

– Vi har vel bare skrevet saker som avisene faktisk vil ha. Det er ikke mer hokus pokus enn det. Det er i stor grad dette som er visjonen vår, sier han.

Tapt terreng

Kristelig Pressekontor er en vital 102-åring, eldre enn både 97-årige Dagen og 71 år gamle Vårt Land. Alt sammen startet med et vedtak på det berømteGeilomøtet i januar 1914.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– KPK skulle være et felles talerør for kristen-Norge, og de fleste eierne fra den gangen er fortsatt med, sier Plementas.

Mye tyder på at det var lettere å spre kristenstoff i sekulær presse for 30-40 år siden. Det var større åpenhet også i sekulær presse for kristenstoff på 1970- og 80-tallet.

– Det var mange flere aviskunder før, 70-80 stykker på det meste, sier Markus Plementas. KPK er slik sett ikke tilbake til gamle høyder, men har gjort en innsats for å gjenvinne noe av det tapte terrenget.

Mini-NTB

KPK har vært gjennom mange faser, og i 1990 formulerte et utvalg pressekontorets profil som «et kristent mini-NTB». Dette kan fortsatt sies å være profilen, selv om det i dag er få publikasjoner utenfor kristen sektor som benytter seg av KPK-stoffet.

Foruten kristen dags- og ukepresse, er det de kristne organisasjons- og menighetsbladene som bruker stoffet. Dessuten mottar en del lokal- og regionaviser andakter formidlet av KPK.

KPK eies i stor grad av de samme organisasjonene som i sin tid satte dette arbeidet i gang. Blant de 31 eierne er store organisasjoner og trossamfunn somNorsk Luthersk Misjonssamband,Pinsebevegelsen,Den Evangelisk Lutherske Frikirke,Det Norske Misjonsselskap,Normisjon ogIndremisjonsforbundet.

– KPK skulle være et felles talerør for kristen-Norge, sier Plementas til Dagen. De skal fortsatt tjene eierorganisasjonenes interesser, men den tiden er forlengst omme da KPK er eiernes håndtlanger i journalistisk drakt.

– Vi har full uavhengighet og driver ikke med propaganda, selv om vårt interesseområde er det samme som eiernes. Vi bygger på vanlige journalistiske nyhetskriterier, sier Plementas, som har vært redaktør siden 1. september 2014, og oppgangen faller sammen med hans inntreden. Han har bakgrunn fra NRK, Østlandets Blad og Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han jobber mye med å bli godt kjent med organisasjonene og finne de gode sakene, men KPK beveger seg ikke bare blant eierorganisasjonene. De jakter godt stoff også andre steder i kristenlandskapet.

Lykkelig som liten

KPK ser seg som kristenlivsjournalistikkens lette tropp. Med entask force som teller bare to, redaktøren inkludert, kan det redaksjonelle skytset raskt omplasseres ved behov.

– Det er en fordel fordi vi kan omstille oss raskt for å møte behovene mediene har. Vi skal lage god journalistikk på en måte som selger, sier han og forklarer at KPK av og til kan trå til og fylle tomrom avisene ikke har kapasitet til selv. I en presset mediebransje med begrenset kapasitet bidrar de til å få bemanningskabaler til å gå opp.

– Vi kan utfylle de kristne avisenes eget arbeid, men skal uansett lage saker som er gode nok til at avisene vil ha dem. Og vi vil lage mer enn smånotiser langt bak i avisa. Vi vil være med å sette dagsorden når vi kan, sier Plementas.

1,7 millioner

Med et budsjett på 1,7 millioner kroner har KPK begrenset armslag. Den hele millionen går omtrent med til personalomkostninger, mens resten går til leie av lokaler og reiser med mer.

– Mest mulig av pengene skal gå til produksjon av bra stoff, sier Plementas.

På inntektssiden veier avisenes årsabonnement på KPK-tjenester og eierorganisasjonenes medlemspenger og statsstøtten tyngst.

På sikt er det ønskelig at sekulære aviser også finner KPKs stofftilbud så interessant at de vil abonnere. I dag skjer dette bare i liten grad, men en del aviser mottar daglige KPK-andakter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har planer for å nå mer inn i sekulære medier, men satser ikke på det foreløpig, sier KPK-redaktøren.

Han mener norske avisredaksjoner er dårlig beslått med folk som har god greie på kirke- og kristenlivsstoff. Det tomrommet ønsker KPK å bidra til å fylle i fremtiden.

– Vitalisert

Da ny redaktør skulle ansettes, bidro Plementas til KPKs nye strategi, selv den mest er styrets verk. StyrelederPetter Olsen er til daglig medieleder i Indremisjonsforbundet, men har også lang presseerfaring og er Plementas´ fremste sparringpartner til daglig.

– Vi ville øke nyhetstemperaturen i KPK-stoffet, sier Olsen som er svært godt fornøyd med at redaksjonen nå er samlet i Oslo.

– Det var viktig for å treffe med den nye strategien siden det er i Oslo det meste skjer. Gjennom samlingen av ressurser er KPK blitt vitalisert. Styret opplever at Plementas og Ruud har gått løs på arbeidet med stor innsatsvilje og kraft. Vi gleder oss over at stoffet de lager blir brukt, sier han.