Over 1.100 har meldt seg ut etter vigselsliturgi-vedtaket

807 personer meldte seg ut av Den norske kirke samme dag som Kirkemøtet vedtok den nye vigselsliturgien.

Antallet utmeldinger fraDen norske kirke denne ene dagen er om lag 15 ganger høyere enn utmeldingstallet i uken før vedtaket, skriverVårt Land.

Dagen etter meldte 332 personer seg ut, dermed har 1.139 personer meldt seg ut av Den norske kirke i løpet av bare to dager etter vedtaket om likekjønnet vigsel ble gjort iKirkemøtet.

Til sammenligning meldte 1.426 personer seg ut av Den norske kirke i løpet av hele oktober i fjor.

Utmeldingstoppen ble satt 15. august i fjor, samme dag som Kirken åpnet forelektronisk utmelding. Da meldte mer enn 10.000 kirkemedlemmer seg ut.

Les også: