Sier opp: Ole André Skalstad og Dag Sele har sagt opp fordi de ikke kan reservere seg mot å sette spiral av samvittighetsgrunner.

Nye reservasjonsregler fikk leger til å si opp

De nye reglene gjør det ikke mulig for dem å slippe å sette inn spiral. Nå sier de opp sine stillinger som fastleger.

Legene Dag Sele og Ole-André Skalstad har nå sagt opp som fastleger. Begge jobbet ved Bø legesenter, men skal nå slutte på grunn av de nye reservasjonsreglene.

De nye reglene gjør at det ikke er mulig for leger å reservere seg mot legetjenester av samvittighetsgrunner. Det er det å sette spiral Sele og Skalstad ønsker å reservere seg mot, de mener dette prevensjonsmiddelet kan avbryte allerede påbegynt liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi opplever at de ikke lenger er tvil om at Bernt Høie og departementet mener at vår felleslistepraksis gjennom 20 år er ulovlig. Vi ønsker ikke å gjøre noe ulovlig, men vi kan heller ikke bryte med vår samvittighet, sier Sele til Aftenposten.

Erfaring

Legene som har 10 og 22 års erfaring som fastleger, skal nå begynne på en spesialistutdanning, og håper deretter å få jobb på at sykehus. Sele sier til Aftenposten at han opplever det som svært trist å måtte si opp.

– Det er ikke trist først og fremst av hensyn til meg, jeg går til spennende nye oppgaver. Men jeg synes det er sterkt beklagelig at vi får en situasjon der fastlegeordningen ikke har rom for min samvittighet og min overbevisning, selv om vår praksis med fordeling av oppgaver godt lar seg kombinere med hensynet til pasientene, sier Sele.

I begynnelsen av mai presenterte helseminister Bent Høie sin løsning i reservasjonssaken. Han presiserte at fastleger i Norge ikke skal ha rett til å reservere seg mot andre legetjenester enn aborthenvisning. Legene som mente at Høies løsning var fullt av logiske brister. De ba om viktige avklaringer i et åpent brev de sendte til helseministeren, men har fortsatt ikke fått svar.

– For oss handler dette om to ting: Vi ønsker å slippe å sette inn spiral. Og vi ønsker å slippe å bli oppfordret til å lyve om hvorfor vi ikke setter inn spiral, har Sele tidligere sagt til Aftenposten.

Begge fastlegene har fått beskjed om at der er ønskelig at de arbeider ut oppsigelsestiden som er på seks måneder. Nå har de henvendt seg til Helsedepartementet med spørsmål om en juridisk vurdering på om det vil være vil være lovlig å videreføre dagens praksis i denne perioden.

Avtalen om at leger ikke får reservasjonsadgang ble underskrevet i mai. Legene kan ikke henvise kvinner som vil ta abort, slik de kunne før. Også KrF skrev under på denne avtalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg vet at KrF har kjempet godt for samvittighetsfriheten i denne saken. Den delen av regelverket som går på vurdering av praksisen med felleslister som rammer oss er ikke en del av avtalen med KrF, men et forslag som kommer fra departementet, sier Sele som er fylkesleder i KrF Telemark og medlem i KrFs landsstyre.

Det er ukjent hvor stort antall leger som ikke vil sette spiral på grunn av samvittighetsgrunner, og mange kommuner mangler informasjon om fastlegenes praksis. Men Sele og Skalstad har trukket frem at det er vanlig at mange fastleger ikke setter inn spiral fordi de ikke har de nødvendige ferdighetene. I disse tilfellene henvises det til gynekolog.

Helseministeren mened det å sette inn spiral er noe enhver fastlege skal kunne gjøre selv. Han sier det ikke vil være mulig å reservere seg av samvittighetsgrunner selv om legene opererer med felleslister

På legesenteret i Bø har hatt en felleslisteordning. Den går ut på at de syv legene i Bø har kollektivt ansvar for pasientene. Samtidig har hver av pasientene hver sin fastlege.

– Unødvendig å si opp

Magnar Kleiven, generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening sier han synes legene har opptrådt på en veldig ordentlig måte.

– Måten de går frem på er veldig ryddig. Likevel synes jeg det er unødvendig at de sier opp. Det disse legene reserverer seg mot er å sette inn spiral, dette har man reservert seg mot i over 30 år. En enklere løsning ville være å si at man ikke kan sette inn spiral fordi man er inkompetent til å gjøre det.

Man sier han har forståelse for at legene vil slippe å lyve. Han mener det er departementet som har opptrådt på en beklagelig måte, ved at de presiserer at det ikke skal være mulig å reservere seg mot andre legetjenester enn abort.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg synes deres måte å gå frem på er svært arrogant, fastslår Kleiven.

Han tror nok flere leger kan komme til samme konklusjon som Sele og Skalstad, og dermed si opp. Men han tror ikke dette kommer til å bli noe stort problem.

Reservasjon

De nye reservasjonsreglene gjør at fastleger ikke lenger har mulighet til reservere seg mot aborthenvisning og andre legetjenester av samvittighetshensyn.

Dag Sele og Ole-André Skalstad har sagt opp sine stillinger som fastleger ved Bø legekontor.

Sele og Skalstad setter ikke inn spiral i sine pasienter, fordi det kan avbryte et påbegynt liv.

Les også
Reservasjonsleger «dømmes» over sommeren
Les også
Hjertesaker gir bråk og muligheterKrF sine seire
Les også
De fleste sliter psykisk etter abortAbort
Les også
Innvandrerkvinner bruker mindre prevensjon
Les også
Professor vil tidoble engangsstøtten ved fødsel