KREVD ENERGI: Etter åtte magre år med redusert statsstøtte kan viserektor Lars Dahle glede seg over at NLA Høgskolen nå får to millioner kroner ekstra. Foto: Stein Gudvangen

NLA Høgskolen får tilbake tapte millioner

De siste åtte årene har Mediehøgskolen Gimlekollen fått 1,4 millioner for lite i statsstøtte årlig. I forrige uke kom gladmeldingen.

NLA Høgskolen får to millioner i økt basistilskudd.

Det fremgår av forslag til revidert statsbudsjett fra Finanskomiteen. Tilskuddet ble først gitt av Bondevik II-regjeringen i 2005, til det som den gang var Mediehøgskolen Gimlekollen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Den rødgrønne regjeringen strøk imidlertid posten fra budsjettet året etter. Siden den gang har ledelsen ved høgskolen arbeidet for å få støtten tilbake, også etter at høgskolen ble en del av den nyfusjonerte NLA Høgskolen.

– Svært gledelig, sier NLA-rektor Bjarne Kvam, som nå håper at regjeringen vil sørge for varige ordninger som sikrer likebehandling av private og offentlige høgskoler.

– Har vært krevende

Gimlekollen fikk bare nyte godt av økningen en kort tid før den rødgrønne regjeringen vedtok å fjerne den. Gimlekollen protesterte på kuttet, ikke minst fordi økningen hadde kommet som et resultat av økning i studentmassen.

Også opposisjonen på Stortinget har støttet høgskolens protest. Lars Dahle, som var rektor ved høgskolen frem til fusjonen, sier saken har krevd mye energi.

– Vi fikk en økning i revidert budsjett for andre halvår i 2005 som oppjusterte basistilskuddet hos oss. I budsjettforslaget for den avtroppende regjeringen i 2006 ble dette foreslått videreført, men det skjedde altså ikke. De siste åtte årene har vi fått 1,4 millioner mindre årlig enn det vi ifølge Bondevik II-regjeringen hadde krav på. Det sier seg selv at dette har medført en uhyre krevende situasjon for det som var Mediehøgskolen Gimlekollen, sier Dahle som i dag er viserektor ved NLA Høgskolen.

– Desto mer gledelig er det at dette nå endelig er på plass, med tanke på fremtiden, sier Dahle.

Takknemlig

Kampen krones altså med seier når finanskomitéen nå vedtar å gjeninnføre styrkningen av det såkalte basistilskuddet med to millioner kroner.

– Jeg er takknemlig for at de fire partiene som utgjør flertallet i Stortinget holder løftet fra opposisjonstiden, sier rektor Kvam på høgskolens nettsider.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kvam sier avgjørelsen først og fremst er viktig prinsipielt, fordi det så langt har vært en forfordeling av Gimlekollen.

– Men siden dette øker basis permanent bidrar det selvsagt også til å gjøre vår økonomi noe mer robust, sier Kvam. Nå håper han at flertallspartiene også får på plass ordninger som sikrer likhet i støtteordningene for private og offentlige høgskoler.

Les også
Vil prege samfunnet med kristne verdierNy NLA-rektor
Les også
Erik Waaler blir ny NLA-rektor