Narkoaksjon mot KVS-Lyngdal

Politiet i Lyngdal slo tirsdag til mot narkotikamiljøet i nærområdet. Fem politibiler og 18 tjenestemenn tok med seg åtte elever fra den kristne videregående skolen i bygda.

– Politiet kom hit og pågrep noen personer. Det er mistanke om narkobruk, sier rektor ved skolen, Ståle Andersen.

Det erLister24.no og Lyngdals Avis somførst meldte om dette på sine nettsider. Rektoren forteller til Dagen at politiet ble geleidet til de enkelte klasserom av lærerne. Der ble de aktuelle elevene ropt opp og tatt med av politiet. Det var også hundepatruljer med i aksjonen, som ikke bare rettet seg mot skolen, men mot hele narkomiljøet i byen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Andersen sier at ledelsen i seks ukers tid har hatt mistanke om et narkotikamiljø ved skolen. Skolen har hatt et godt og tett samarbeid med politiet.

– Etterforskningen til politiet avdekket at både folk utenfor og på skolen var del av miljøet.

– Var det dere som gikk til politiet?

– Vi har hatt et samarbeid, uten at aksjonen var bestilt av oss.

Mindreårige

Foreldrene til de pågrepne elevene som er under 18 år er blitt varslet av både kolen og politiet. Bruk av rusmidler er brudd på skolens reglement, og elevene kan regne med å bli utvist.

Som de fleste skoler i Norge harKVS-Lyngdal hatt oppgjør med narkotikabruk før.

– Men dette er en større aksjon enn vi har hatt tidligere, med et større miljø utenfor skolen. Politiet ønsket å slå tidlig til for å hindre at miljøet satt seg, sier rektoren.

Til Lyngdals Avis sier lensmann Anne Margrethe Ruud at det er for tidlig å si hvilke reaksjoner ungdommene vil få fra dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Er det snakk om mindre bruk, kan vi avgjøre det med et forelegg, sier hun.