En fersk medieanalyse viser at kvinner nesten er helt usynlige i nyhetsrapportering om freds- og sikkerhetsspørsmål i land som opplever konflikter.

Kvinner overses i saker om krig og fred

Kvinners historier blir neglisjert av medier i land med krig og konflikter, viser fersk rapport.

En fersk medieanalyse viser at kvinner nesten er helt usynlige i nyhetsrapportering om freds- og sikkerhetsspørsmål i land som opplever konflikter.

I en halvsides sak med tittelen «Hyllet kvinners fredsinitiativ» i en avis i Sør-Sudan, var det kun de mannlige gjestene på arrangementet som ble omtalt. Heller ikke bildet inneholdt kvinner.

For å få fram kvinners historier har KFUK i Sør-Sudan nylig laget en egen Facebook-side, fordi de opplever at media svikter i det mannsdominerte samfunnet.

– Vi har blant annet laget «Humans of South Sudan» lik det vi kjenner fra «Humans of Oslo» eller «Humans of New York», sier Camilla Ravnsborg Aschjem i KFUK-KFUM Global. Hun er for det meste stasjonert i Sør-Sudan.

Medieanalysen tok for seg nesten 900 avisartikler fra 15 land over hele verden. Kun 13 prosent av dem omtalte eller intervjuet kvinner. Til sammenligning er kvinner til stede i 25 prosent av alle nyhetssaker i verden, ifølge foreløpige tall fra en annen rapport fra Global Media Monitoring Project 2015.

Funnene bekymrer Kirkenes verdensråd, som er opptatt av rettferdighet mellom kjønnene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Denne vanvittige statistikken strider mot det faktum at kvinner utgjør minst 50 prosent av landenes befolkning, og ignorerer konfliktenes påvirkning i det daglige livet for kvinner og jenter. Det er på høy tid å forandre dette. Det er et felles ansvar, sier kommunikasjonsdirektør Marianne Ejdersten.

MANNSDOMINERT: Camilla Ravnsborg Aschjem i KFUK-KFUM Global i samtaler med Teody Achilo, delegat i kvinnedelegasjonen ved fredsforhandlingene for Sør-Sudan i Addis-Abeba i Etiopia. – Jeg har aldri lest et intervju med henne etter at hun ble delegat, for å si det sånn, sier Aschjem.

Terror og forsoning

Medieanalysen er utført av World Association for Christian Communication ( WACC) og finansiert av UN Women i New York. WACC er en av Kirkenes verdensråd økumeniske partnere, og er et globalt nettverk som fremmer kommunikasjon, rettigheter for sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling.

Blant temaene i avisartiklene er forsoning i forbindelse med 70-årsdagen for andre verdenskrig, samarbeid mellom Australia og Iran for å bekjempe terrorisme, Palestina-konflikten, og Sør-Sudans presidents løfter om å avslutte konflikten på en fredelig måte. Men stort sett er det menn som får uttale seg.

– Det er svært vanskelig å få medier til å skrive om kvinner, fred og sikkerhet, sier Camilla Ravnsborg Aschjem.

I Sør-Sudan arbeider hun med KFUK-KFUM Global Norad-finansierte prosjekt for kvinner, fred og sikkerhet, som også støttes av Den norske kirke. I Sør-Sudan er nesten 90 prosent av kvinnene analfabeter, mot 75 prosent av mennene.

– Det kunne vært spennende om mediene tenkte analytisk rundt hvem de velger som informanter og hva slags klassebakgrunn de har.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Selv er Aschjem mest opptatt av hvordan media ubevisst bidrar til å opprettholde mannsdominansen i samfunnet ved først og fremst å gi spalteplass til menn fra privilegerte familier. Men hun vil gi ros til Norges nåværende utenrikskorrespondenter for å skape nyanserte bilder.

– Et større problem, slik jeg ser det, er å få oppmerksomhet rundt saker i utgangspunktet. Sør-Sudan er et av de fire land FN karakteriserer som i størst krise, på linje med Syria. Norske mediers dekning av disse krisene gjenspeiler ikke akkurat dette, sier Aschjem.

Varsler lovforslag

Kirkenes verdensråd engasjerer seg i kjønnsbalansen i nyhetsdekningen og like rettigheter mellom kjønnene på bakgrunn av at menn og kvinner er skapt like i Guds bilde.

Kommunikasjonsdirektør Ejdersten appellerer til både kommunikasjonsbransjen og mediene selv til å sørge for mer rettferdig rapportering.

– Ubalansen opprettholdes av ulikhet mellom kjønnene i samfunnet, at de som har penger og makt kan kontrollere medier, og mangel på utdanning, sier hun.

Det er nå 15 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, starten på å se kvinners opplevelser av konflikt i sammenheng med den internasjonale freds- og sikkerhetsagendaen. I slutten av oktober presenteres mer forskning på om resolusjonen har fungert og hva som må gjøres framover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nylig deltok Norge på likestillingskonferansen under FNs hovedforsamling, der statsminister Erna Solberg understreket betydningen av at kvinner involveres på lik linje med menn i fredsprosesser.

Hun varslet også at regjeringen om kort tid vil fremme en melding til Stortinget om likestilling mellom kjønnene, med fokus på utdanning, arbeid, næringsliv, helse, vold og overgrep. Neste år vil regjeringen legge fram et lovforslag om likestilling og mot diskriminering.

Undersøkelsen

Rapporten har gått gjennom 876 nyhetssaker om fred og sikkerhet fra 83 større aviser i 15 land over hele verden over en tredagersperiode i april.

1865 personer ble intervjuet eller omtalt. 13 prosent av sakene handlet om eller intervjuet kvinner.

Landene er Bosnia og Hercegovina, Kypros, Den demokratiske republikken Kongo, Guatemala, Guinea, Liberia, Mali, Nepal, palestinske selvstyreområder, Papua New Guinea, Filippinene, Sierra Leone, Sør-Sudan, Togo og Uganda.