Kristen veiledning: Nettstedet guttogjente.no har som ambisjon å gi bibelsk begrunnede svar på spørsmål om sex og samliv. Foto: Skjermdump fra nettstedet

Kristne helsefolk meldes til fylkeslegen

Styrelederen i Human–Etisk Forbund vil be fylkeslegen undersøke om helsepersonell tilknyttet nettstedet guttogjente.no bryter offentlige retningslinjer.

– Rådene er ikke helsefaglig vurdert, sier styreleder Tom Hedalen til Dagen om det kristne nettstedet.

Søndag haddeVG et oppslag som tok utgangspunkt i et råd påguttogjente.no om at det er bedre å leve alene enn i et homofilt forhold. Det ble også vist til utsagn om selvtilfredsstillelse: «Det er er ikke sunt å gi onani en stor plass i livet», heter det på nettsiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Onani kan fungere som en sikkerhetsventil for seksuelle følelser. Men nettopp på grunn av de sterke følelsene kan onani også bli en uvane», skrives det videre.

Samtidig fortalte avisen at Frelsesarmeen har latt være å fornye sitt medlemskap hos nettsiden som eies av 15 kristne organisasjoner. Tidligere harDagbladet ogVårt Land hatt oppslag der nettstedet har fått kritikk.

Dagen får opplyst at nettstedet vanligvis har mellom 100 og 300 besøk daglig.

Les også:Jomfru-innlegg skapte leserstorm

– Ensidige svar

Kommunikasjonssjef Andrew Hannevik i Frelsesarmeen forklarer overfor Dagen at det ikke var enkeltspørsmål som gjorde at denne avgjørelsen ble tatt av styret i Frelsesarmeens barn og unge (FabU), men en helthetsvurdering.

«Styret syntes at nettsiden generelt tenderer til å gi et ensidig svar på spørsmål som opptar barn og unge. Som avsender vet man lite om hvilken situasjon den enkelte mottaker er i. For Frelsesarmeen er det viktig at nettopp denne målgruppen får mulighet til å se ting fra flere sider. Samtidig er Frelsesarmeen opptatt av åpenhet og å respektere ulike syn og meninger mennesker har», skriver Hannevik i en epost.

Les Tarjei Giljes kommentar:Ikke så liberalt likevel

Fem i fagrådet

Brukere av nettsiden kan sende inn spørsmål anonymt. Drøyt ti frivillige bidrar med svar, som så blir kvalitetssikret av et fagråd. Det består av ekteparet Maren og Sven Weum, som er henholdsvis helsesøster og lege, sykepleier og familieterapeut Irene Ludvigsen, teolog Morten Torsvik og teolog Espen Ottosen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De to teologene er tilknyttet henholdsvis Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband.

– Bruker autoritet

Styreleder Tom Hedalen iHuman–Etisk Forbund, som selv er åpen homofil, synes det er problematisk at helsepersonells formelle kompetanse brukes for å gi svarene på nettsiden faglig tyngde.

– Vi beklager de uttalelsene som kommer på disse nettsidene, både knyttet til onani og homofili. Vi synes at helsepersonell blander rollene sine her. Dette er ikke helsefaglig vurdert, sier Hedalen.

– Vi har bebudet at vi kommer til å kontakte fylkeslegen og spørre om det er forenlig med gjeldende retningslinjer.

Han mener offentlig godkjent helsepersonell ikke skal blande inn sin religiøse overbevisning i svar man gir.

– Er det ikke annerledes om det skjer på fritiden enn i yrkessammenheng?

– Nei, titulerer du deg som sykepleier, har du en autoritet som du ikke har som privatperson, sier han.

Spørrende sykepleier

Liknende skepsis er ytret fra leder for landsgruppen av helsesøstre i Sykepleierforbundet, Kristin Sofie Waldum. Hun stiller seg undrende til flere av svarene som gis avguttogjente.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi i Landsgruppen av helsesøstre stiller oss spørrende til fagrådets rolle i forhold til dette nettstedet. Hvilken faglig kompetanse ligger bak de moralske rådene, spør Waldum iVG.

Savner toleranse

Espen Ottosen uttaler seg på vegne av fagrådet. Han synes utspillet fra Hedalen er skremmende.

– Når han sier at man ikke bør få lov til å jobbe som helsepersonell, eller i alle fall ikke si sin mening, hvis man har det tradisjonelle kristne synet på samlivsspørsmål, er det noe svært totalitært over dette.

Ottosen undrer seg over at et ja til homofilt samliv er det eneste helsefaglig forsvarlige standpunktet.

– Dette er jo spørsmål som dreier seg om etisk og moralsk veiledning, sier han.

Selv om Ottosen erkjenner at synspunktene på guttogjente.no kan virke kontroversielle i dagens offentlighet, minner han om at de er representative for de fleste kirker og trossamfunn.

– Det viser at toleransen ikke stikker spesielt dypt i det norske samfunnet, sier han.

Reservasjons–parallell

– Hva vil du si til dem som mener at utspillet ditt går på religionsfriheten løs, Hedalen?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er alltid en avveining av hva som er viktigst. Her er det hensynet til de som mottar disse rådene, som trumfer religionsfriheten. Det er reservasjonsstriden en gang til, sier han.

– Er dette ditt utspill, eller står hele styret i Human–Etisk Forbund bak?

– Det er mitt utspill, og jeg er styreleder, svarer han.

Åndskraft

Daglig lederJarle Haugland iFamilie og Medier, som er en av eierorganisasjonene til guttogjente.no, roser veilederne for å bevege seg inn i et krevende terreng.

– Min viktigste respons er at det er utrolig viktig med et våkent kristenfolk som ber for mennesker som står i en slik rolle. Vi kan krangle og diskutere så mye vi vil, men vi må ha en åndskraft i dette, sier Haugland.