KrFs landsmøte vedtok fredag kveld at man ikke trenger å være kristen for å være politiker i partiet.

KrF fjerner bekjennelsesparagrafen

Med solid flertall kvittet Kristelig Folkeparti seg med kravet til at tillitsvalgte skal være kristne.

TRONDHEIM: Med 151 mot 27 stemmer vedtokKrFs landsmøte sent fredag kveld å fjernebekjennelsesparagrafen som har fulgt partiet siden opprettelsen for 80 år siden.

I stedet skal tillitsvalgte forplikte seg på - og arbeide forKrFs kristne verdigrunnlag.

Da resultatet av den skriftlige avstemningen ble klar litt over klokken halv elleve fredag kveld, reiste salen seg og applauderte.

Følg KrF-landsmøtet direkte på nett-TV her på Dagen.no i helgen

Stolt KrFU-leder

- Jeg er sprekkferdig av stolthet over at jeg får være leder av KrFU på dette tidspunktet. Dette er noe KrFU har kjempet for i flere tiår. I dag sier vi velkommen til alle de som vil kjempe for vår politikk, sa en seiersikker KrFU-leder Elisabeth Løland mot slutten av debatten.

Over 40 tok ordet i den flere timer lange debatten fredag. Forkjemperne for endring understreket at de nye paragrafene i sterkere grad forpliktet partiets tillitsvalgte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Kristen bekjennelse er ikke varemerkebeskytta. Hvem som helst kan kalle seg for kristen, men nå må folk forplikte seg på programmet, sa Geir Toskedal fra Rogaland. 

Peter Eide Walseth sa at han støttet endringen fordi han mente den var riktig.

- Det gir en tydeligere forankring på verdiene vi skal stå sammen om, sa han.

Motstanderne var urolig for om endringen vil koste mer enn den smaker.

For meg har det vært litt spesielt å bli oppfattet som kontroversiell fordi jeg har stått for noe KrF har stått for i alle år. Jeg tror mange stemmer KrF ene og alene ut fra en visshet om at de stemmer inn en kristen politiker med annet perspektiv på sakene, sa Marie Ljones Brekke, nestleder i Rogaland KrFU.

- Tap-tap

Oslo-byråd Aud Kvalbein mener det er en tap-tap-sak for KrF å fjerne bekjennelsesparagrafen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det er uro blant en for stor del av velgerne våre.Et nytt kristent parti er dannet og vil ta velgere fra KrF ved valget. Hadde et bedrift laget en strategi med slike konsekvenser, hadde man revurdert strategien, sa Kvalbein og pekte på at den forventede gallupveksten hadde uteblitt etter at landsmøtet for to år siden anbefalte å fjerne bekjennelsesparagrafen.

Grete Kvelland Skaara fra Vest-Agder viste til at bekjennelsesparagrafen ikke var til hinder for partiet da det var på topp på nittitallet.

- Jeg tror ikke fjerningen vil skaffe oss så mange nye velgere, spørsmålet er hvor mange vil ha råd til å miste, sa hun.

Flere talere la vekt på at det er kristne i alle parti.

- Det eneste bekjennelsesparagrafen gjør, er å gi partiet et strøk av menighetsprofil, sa Hanne Marie Pedersen-Eriksen fra Buskerud.

Partileder Knut Arild Hareide kalte det en viktig endring.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

- Det tydeliggjør hvem vi er, hvilke verdier vi stiller oss bak og det gir en mulighet til fornyelse.

Aud Kvalbein krevde at det også skulle stemmes over forslaget fra Sarpsborg KrF om å beholde dagens bekjennelsesparagraf med et tillegg. Det ble avvist med henvisning til at forslaget allerede hadde falt siden bekjennelsesparagrafen hadde falt i første avstemning.

Dagen