SI FRA: Biskop Christian Alsted og tilsynsmann Svein Veland for sør-vestre distrikt i Metodistkirken er begge klare på at ansatte i kirkens stiftelser aldri skal være redde for å gi beskjed dersom de er vitne til problematisk oppførsel hos kollegaer.

Kirketopper roser varslere på Betanien

I kjølvannet av Betanien-saken oppfordrer Metodistkirken sine medlemmer til å si ifra om problematisk oppførsel, også hos ledere.

– Underslaget ville kanskje aldri ha blitt kjent dersom ingen sa ifra, sier Svein Veland til Dagen.

Han er tilsynsmann for Metodistkirkens sør-vestre distrikt og har dermed automatisk sete i Betanien-styret i Bergen.

I forkant av Metodistkirkens årskonferanse denne helgen kom hovedstyret i Metodistkirken med en rapport der det oppfordres til å utfordre problematisk oppførsel – også hos ledere.

LES: Metodistkirken oppfordrer til boikott av søndagshandelen

Rapporten er utformet i etterkant av korrupsjonssaken rundt tidligere Betanien-direktør Are Blomhoff. Eks-presten er dømt til tre år i fengsel for å ha underslått 15 millioner kroner, hvorav store deler av summen ifølge hovedpersonen selv gikk til festing og alkohol.

Kjenner seg ikke igjen

Tillitsvalgt Arne Nakling ved Betanien har tidligere uttalt til Dagen at de som varslet styret om underslaget har hatt det vanskelig og har det fremdeles vanskelig. Dette har han poengtert i en rekke brev til Stiftelsestilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Veland, som torsdag måtte svare på spørsmål om sin håndtering av Betanien-saken for en fullsatt årskonferanse, vedgår at dette kan være tilfellet.

Enkelte uttalelser vil han imidlertid ikke la stå uimotsagt.

– Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i at varslerne skal ha blitt trakassert av styret, sier han.

– Vi har gjort store grep overfor disse personene for at de skal ha det bra, fortsetter han.

– Urettferdig

Veland forteller at den siste tiden som tilsynsmann ved Betanien i Bergen har vært krevende.

– Vi snakker om mennesker som har gjort sitt aller beste for at stiftelsen skal kunne gå videre, inkludert styret, sier han til Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

LES OGSÅ: Står fast ved at alle må gå

– Hvorfor blir du sittende når de ansatte ved tillitsvalgte krever at du går?

– Man blir utnevnt til tilsynsmann, det er ikke noe man velger. Så lenge biskopen har tillit til meg kommer jeg ikke til å gå, sier Veland.

– Jeg synes det er urettferdig at styret har blitt syndebukk, i stedet for den personen som har forårsaket dette, legger han til.

– Injurierende

Tilsynsmannen er likevel klar på at ikke alt har gått som det burde.

– Nei, vi har gått på trynet så det synger, sier han, og tilføyer:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Og det er vi veldig lei oss for.

I et av skrivene fra Arne Nakling til Stiftelsestilsynet, navngir han tilsynsmannen, og hevder Veland var den siste som gikk med på å anmelde Are Blomhoff.

– Det er rett og slett injurierende. Å komme med påstander som det ikke er belegg for tenderer til å være straffbart.

– Hvordan skal du vinne tilbake de ansattes tillit?

– Jeg tror jeg har tillit fra mange, og ønsker å fortsette på samme måte slik at vi kan komme oss videre. Jeg kan ikke forholde meg til det Nakling sier fordi jeg ikke kjenner meg igjen i det.

Sparker ikke Veland

Biskop Christian Alsted er også til stede på Metodistkirkens årskonferanse. Han er klar på at det aldri har vært aktuelt å trekke sin tilsynsmann ut av styret.

– Svein har full tillit, sier han til Dagen.

Alsted ønsker å bruke anledningen til å oppklare et par misforståelser som har stått skrevet i media.

– Det er ikke slik at Metodistkirken har myndighet til å fjerne styret. Vi kan bare velge styre, ikke nominere kandidater. Det er det bare Stiftelsestilsynet som kan avsette styret.

Dagen har ved tidligere anledninger prøvd å få tak i biskopen for en kommentar i denne saken.

– Hvilke vurderinger ligger bak at du ikke har gått ut og sagt noe før nå?

– Den interne saken i Betanien har jeg ikke kunnet uttale meg om. Hele saken har vært håndtert av stiftelsens styre. Jeg har imidlertid uttalt meg i Brobyggeren, men det har gått på den tidligere direktørens handlinger, sier Alsted.

Brobyggeren er Metodistkirkens tidsskrift. Her er også BDO-rapporten, som redegjør for den interne etterforskningen av Betanien-styret, publisert i sin helhet.

Mer debatt: Her er de siste 100 publiserte meningsinnleggene i Dagen

Årskonferanse

Metodistkirkens årskonferanse, kirkesamfunnets øverste organ.

Halden fra 18. til 21. juni.

Tilsynsmennene skal legge fram sine årsrapporter for de ulike distriktene.

Lekfolket skal ha inspirasjonssamling.

Årskonferansen starter og avslutter med en gudstjeneste i Metodistkirken i Halden.

Biskop Christian Alsted skal tale under gudstjenestene.

Les også
Fnyser av metodistenes påstander om Betanien
Les også
Betanien-ansatte krever at styret må gåBetanien-saken
Les også
Betaniens styreleder går av
Les også
Tilsynsfører invitert til fest av BlomhoffBetanien-saken
Les også
Nå blir jobbmiddagene 99 prosent promillefrieBetanien-saken
Les også
Varslet i ti år før styret i Betanien reagerteBetanien-saken