TØFF KAMP: – Vi som er leiarar, står i ein ganske tøff kamp i oppgjeret med det som er vranglære og som splittar kristenfolket og kyrkja. Hallaråker sitt utspel er ikkje akkurat den oppbakkinga som vi trengte akkurat no, seier Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet.

Kan oppfordra bedehusfolket til å forlata kyrkja

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet er på nippet til å tilrå folk å forlata Den norske kyrkja. Forgjengar Karl Johan Hallaråker rosar derimot Bispemøtet.

Fredag gjorde Bispemøtet kjent sitt felles vedtak til støtte for at det skal utarbeidast liturgiar for ekteskapsinngåing mellom likekjønna par.

LES: - Situasjonen er ytterst krevende

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Tysdag gjekk Karl Johan Hallaråker ut med «stor honnør» til biskopane for «deira kloke råd» i homofilisaka. Til Vårt Land seier Hallaråker at han «vektlegger de positive sider ved Bispemøtets forslag, momenter som er med på å verne klassisk teologi og ekteskapsforståelse i Den norske kirke.»

Alternativ

Med vedtaket i Bispemøtet har generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet (ImF) merka seg den veksande frustrasjonen på grasrotplan i Bedehus-Noreg, og at folk er på leiting etter eit alternativ. Men han vil ikkje vera med på at fråveret av alternativ er eit uttrykk for manglande kristent leiarskap.

– Eg kan forstå at mange er frustrerte og etterlyser alternativ og leiarskap i denne situasjonen. Samtidig må vi ha respekt for dei prosessane som skjer i Den norske kyrkja som til dømes kyrkjevalet i haust. Vi har halde tilbake ein informasjonsbrosjyre om ImF Trussamfunn for ikkje å påvirka valet i haust. Signalet om leiarskap som mange etterlyser, vil koma. Bispemøtet er såpass tydeleg og samansetjinga av Kyrkjemøtet er såpass klart at det ikkje er grunnlag for å vente særleg lenge før rådet kjem, seier Furnes.

Usemje blant bispane

Karl Johan Hallaråker, som var generalsekretær fram til Furnes overtok i 2009, har merka seg biskop Halvor Norhaug sine ord om at biskopane ikkje er samde om teologien i synet på samkjønna liv.

– Det betyr at dei samla gir uttrykk for at dei som står for det klassiske synet, fortsatt skal kunna leva og læra i samsvar med det. Det er eit veldig viktig signal. Det betyr at om ein kyrkjeleg medarbeidar blir både hetsa og sjikanert av pressa og andre, så vil etter dette samtlege biskopar stå opp og forsvara den klassiske posisjonen i konkrete tilfelle. Biskopane fortener støtte for dette, sier Hallaråker til Dagen.

Ikkje endra syn

Han nektar for at han har endra syn teologisk.

– Det handlar om korleis vi skal ta vare på det klassiske synet i den noverande situasjonen, og ikkje overlatata styringa av kyrkja til andre med eit anna syn, men kjempa for å bevara det klassiske synet både teologisk og i praksis.

Hallaråker vil heller ikkje vera med på at utspelet hans luktar av taktikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dette er ikkje taktikk men ein strategi for å løfta fram den klassiske posisjonen. Signala eg har fått tyder på at dei som står i denne situasjonen, er glade og takknemlege for mitt initiativ, seier Hallaråker.

På spørsmål frå Vårt Land om han hadde meint det same om han fortsatt hadde vore generalsekretær i ImF, svarar Hallaråker bekreftande.

– Desse vurderingane er ikkje nye for meg, seier Hallaråker.

Skuffa

Generalsekretær Erik Furnes er skuffa over utspelet frå Hallaråker.

– Eg kjenner på stor skuffelse over Hallaråker sine tankar. Vi som er leiarar, står i ein ganske tøff kamp i oppgjeret med det som er vranglære og som splittar kristenfolket og kyrkja. Hallaråker sitt utspel er ikkje akkurat den oppbakkinga som vi trengte akkurat no, er Furnes sin umiddelbare reaksjon.

Både Indremisjonsforbundet og Norsk Luthersk Misjonssamband har oppretta eigne trussamfunn utan at dei ivrar for å få folk til å melda seg inn.

Konkrete råd

Konkrete råd vil Furnes venta med til han har fått samrådd seg med forbundsstyret i ImF, som skal møtast ein av dei første dagane.

Furnes viser til ei fråsegn som leiarane for sju kristne organisasjonar kom med i 2007, der dei med sorg konstaterte at Kyrkjemøtet 2007 hadde vedteke å likestilla to motsette syn på homofilt samliv. Hallaråker og ImF var ein av organisasjonane bak denne uttalen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I ein uttale frå Indremisjonsforbundet 30. oktober 2007 kallar generalsekretær Karl Johan Hallaråker «fleirtalet i Kyrkjemøtet sine tilrådingar for eit alvorleg brot med bibeltru teologi.» Eit fleirtal i Kyrkjerådet og blant biskopane hadde då tilrådd at menneske som lever i homofilt partnerskap, kan ha alle stillingar og tenester i Den norske kyrkja.

Han skriv: «Dersom en i tillegg vedtar å vie homofilt samlevende og lager liturgi for dette, har en endret Den norske kirkes bekjennelse. Det er en dramatisk situasjon.»

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Homofilisaka

Karl Johan Hallaråker rosar Bispemøtet som legg opp til to liturgiar for ekteskapsinngåing i kyrkja.

Hallaråker hevdar Bispemøtet støttar det klassiske synet på ekteskapet.

Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet er skuffa og antydar alternativt kyrkjefellesskap.

Kyrkjemøtet skal i 2016 utarbeida liturgiar for ekteskapsinngåing for likekjønna par i kyrkja.

Les også
Kampen for evangeliet
Les også
Skriftforståelse er ikke et privat prosjekt
Les også
Er den sekulære kirke bærekraftig?
Les også
Prester skal kunne preke homofili som syndBispemøtet
Les også
Sørgjer over bispekompromiss