STØTTER: Leif S. Jacobsen er kritisk til deler av den kristne støtten til Israel, men uten å slå av på sin egen støtte til den jødiske staten.

– Israel-støtte kan bli naiv

Pastor Leif S. Jacobsen mener ikke at all Israel-støtte er sunn. Det finnes også en naiv variant.

Metodistpastoren fra Bergen snakker med Dagen etter paneldebatten på sommerkonferansen IKAJ (Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem) har i Kristiansand denne helgen – et sted der Israel-vennskapet er utvetydig og brennende.

Jacobsen er slett ingen kritiker av dette. Tvert om. Men han omfavner ikke dermed alle varianter av støtte til den jødiske staten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også: Kjærligheten til jødene - lederartikkel i Dagen skrevet av Tarjei Gilje

Usunn støtte?

I et påfallende harmonisk panel hadde Jacobsen selskap av forlagssjef Svein Andersen i Hermon Forlag, Pinsebevegelsens leder Sigmund T. Kristoffersen, pastor Mark Wootton og advokat Ragnar Hatlem – og det hele ledet av Sten Sørensen.

Det var Sørensen som stilte spørsmål om det for kristne var mulig å støtte Israel på en usunn måte?

– Her ble det faktisk litt divergens i panelet, sier Jacobsen. – Selv trakk jeg fram at det finnes en naiv Israel-støtte, en støtte som ser bort fra at Israel er en sekulær stat. Israel har rett på støtte for retten til å bo bak sikre grenser, og vi må anerkjenne dem som Guds eiendomsfolk, men vi kan ikke dermed godkjenne alt en folkevalgt regjering foretar seg. Israelske politikere gjør dumme ting akkurat som alle andre politikere gjør dumme ting, fremholdet Jacobsen.

– Har du noe bestemt i tankene når du sier dette?

– Spørsmålet er jo om behandlingen av palestina-arabere i selvstyreområdene og ved grensepasseringer er god, om Israel viser like stor medmenneskelighet overfor dem som overfor andre. Her snakker jeg ikke som noen autoritet, men man må stille de samme kravene til nasjonen Israel om å behandle naboene medmenneskelig som man stiller til andre, sier Jacobsen.

Netanyahu-besøk?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sten Sørensen minnet om alle de israelske flaggene som kranset Karl Johan under president Shimon Peres´ statsbesøk i Norge nylig.

– Jeg fikk frysninger når jeg så det. Dét skulle vært så normalt, sa han og minnet om at Ap-leder Einar Gerhardsen var den første utenlandske statsministeren som besøkte Israel etter opprettelsen av den jødiske staten. Nå håper Sørensen at Norge også vil invitere den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu hit.

Bedre med Solberg?

Ingen i panelet hadde merket store endringer i Norges holdning overfor Israel etter at regjeringen Solberg tiltrådte, selv om Ragnar Hatlem syntes det var en viss bevegelse å spore.

– Men skal vi gjøre noe som virkelig monner med opinionen, må vi utdanne 2-300 journalister pr. år med et kristent fundament og med innsikt om Israel, sa Hatlem.

– Det er stor enighet om norsk utenrikspolitikk, selv om variasjoner finnes, men jeg vil spørre Siv Jensen når Fremskrittspartiet skal ta initiativ til å gjennomføre sitt eget program og flytte Norges ambassade fra Tel Aviv til Jersulam, sa Leif S. Jacobsen.

Sigmund T. Kristoffersen så ikke store endringer med Solberg.

– Det kan ikke bli verre enn det har vært, så fremtiden er positiv, fastslo han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi har jo allerede en ambassade i Jerusalem. Halleluja! sa forlagssjef Andersen som mener det ligger «et dunkelt slør» over de politiske partiene i Norge. Han påpekte at selv om nye partier nå sitter i regjering, er det de samme menneskene som befolker byråkratiet nå som under regjeringen Stoltenberg.

– Viktig rolle

– Hvis du får et helt år til å dele evangeliet med en kristelig fullstendig blank nordmann, hvilken plass vil Israel da ha i din framstilling?

– Jeg vil trekke fram at Israel er stedet der det hele startet og at frelsen kommer fra jødene, sier Jacobsen som under ordskiftet fredag sa at han hadde en jøde boende i hjertet – altså Jesus selv.

– Og så ville jeg nok i løpet av det året kommet inn på at Jesus skal komme igjen, og da har jo Israel en viktig rolle, sier han til Dagen.

I debatten påpekte han det rent teologiske, at hedningene er podet inn på den jødiske roten.

Emosjonelle debatter

Panelet drøftet også hvorfor diskusjoner om Israel så lett blir emosjonelle og usaklige?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det handler om idelogi og overbevisning, men det er ikke et rent politisk-analytisk spørsmål, sa Jacobsen som påpekte at antatt fornuftig mennesker påtagelig fort mister sin normale dømmekraft når Israel og Midtøsten diskuteres.

Både han og andre var overbevist om at spørsmålet om støtte til Israel og jødene også i stor grad er et åndelig spørsmål. Derfor blir det åndskamp når Israel er temaet, og det må være med i analysen av den løpende offentlige debatten.

Han grunnga også sin støtte til Israel med demokratiske argumenter.

– Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten, i en ørken av diktaturer. Israel er garantien mot at hele Midtøsten skal ende i et ragnarok, et bolverk mot kalifatet som mange muslimer ønsker å opprette, sa Jacobsen fra podiet.

Les også: ISIL-tilhengere feiret «egen stat»

IKAJ

IKAJ – Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem – forkortes internasjonalt ICEJ. Dette er en politisk-religiøs organisasjon opprettet i 1980 som en reaksjon på at mange land flyttet sine ambassader fra Jerusalem til Tel Aviv.

Organisasjonen har omkring 15.000 medlemmer i Norge.

500-1000 deltakere er ventet på møter og samlinger på IKAJs sommerkonferanse i Kristiansand denne uka.

Les også
Kjærligheten til jødeneSend oss ditt smil!
Les også
«Balansert og god dekning fra NRK»
Les også
NRK og Israel
Les også
Kraftig skogbrann i Jerusalem