– Ingen bro til katolisismen

Livets Ords nye
 pastor Joakim Lundqvist avviser at
 bevegelsen skal fungere som en bro mellom evangelisk kristenhet og Den katolske kirke.

Joakim Lundqvist er 47-åringen som for ett år siden fikk oppdraget med å lede Livets Ord-bevegelsen videre da grunnleggerenUlf Ekman ble pensjonist. Men han kunne nok tenkt seg en roligere start på pastorgjerningen enn den tumultartede situasjonen som ble skapt da forgjengeren i mars annonserte at han ville forlate menigheten og melde seg inn i Den katolske kirke.

Skilte veier

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I intervju med Dagen bruker Lundqvist ordet «traume» for å beskrive den følelsen mange hadde da Ekman offentliggjorde at han og hustruen skulle bli katolikker.

Se video:Her forteller Ekman menigheten at han skal bli katolikk

– Jeg har alltid kunnet relatere til Ulf som en åndelig far. Men nå innså jeg at vi skulle gå ulike veier.

Lundqvist forteller hvordan han og det gjenværende lederskapet prøvde å legge en strategi med full åpenhet og tilgjengelighet overfor menighetsmedlemmene i den kaotiske situasjonen som oppstod.

De holdt åpent i kirkesalen hver ettermiddag og kveld der pastorene og lederne var tilgjengelig for spørsmål, forbønn og samtaler. Første kveld dukket det spontant opp 500 personer.

Se her for å få oversikten over hva som skjer i kristen-Norge  - og Sverige - i sommer

Sosiale medier

– I tillegg brukte jeg flere titalls timer på sosiale medier. Jeg åpnet en tråd på Facebook og skrev «her er jeg, still hvilke spørsmål dere vil». Av de flere tusen henvendelsene jeg fikk, merket jeg meg at tre fjerdeldeler av de som skrev ikke først og fremst stilte spørsmål, men bara ville gi uttrykk for takknemlighet for denne åpne holdningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men Lundqvist er klar over at det fortsatt finnes arbeid å gjøre. Spesielt når det gjelder bevegelsens store internasjonale arbeid.

– Vi har ikke fått noe ras. Det har vist seg at våre internasjonale menigheter har sin lojalitet til Livets Ord og ikke til personen Ulf Ekman. Men vi vil naturligvis fortsette å kommunisere for å gi vårt internasjonale nettverk den hjelp og tydelighet vi gjerne vil.

Les også:Derfor
 ble Ekman
 katolikk

Tidspunkt

Lundqvist og de andre lederne på Livets Ord har fått mange henvendelser om hvorfor de ikke tidligere så tegnene på at Ulf Ekman gikk i retning mot å selv konvertere. På spørsmål om når han fikk vite at Ekman skulle konvertere svarer Lundqvist at det skjedde ved årsskiftet.

– Før det trodde jeg ikke at han skulle ta dette steget. Vi har nok hatt ulike perspektiver, Ulf på den ene siden og jeg og den øvrige ledelsen på den andre. Min innstilling har vært at vi ser på alle andre kristne som brødre og søstre og at vi gleder oss over å ha fellesskap med dem. Dette er og forblir en meget viktig del av Livets Ords fokus og tenkemåte. Men for meg har det aldri betydd at jeg aksepterer de spesifikt katolske dogmene. Fellesskap krever ikke og har ikke som mål at alle skal bli likedanne, sier Lundqvist.

Han forklarer at både han og det øvrige lederskapet arbeidet ut fra en slik forståelse. Og de forutsatte at Ulf også hadde samme oppfatning.

– Og det hadde han nok også. Inntil det siste året da han endret perspektiv og begynte å gå i retning av en full forening med Den katolske kirke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dogmer

– Hvorfor vil ikke du bli katolikk? Hva er det som skiller din teologi fra katolsk teologi?

– Jeg kjenner ikke noe behov for å bytte perspektiv. Jeg står trygt, glad og stabilt på det grunnlaget jeg har. I kristenheten har vi både felles læresetninger og det som er mer eksklusive dogmer for det enkelte trossamfunn. For meg handler kristen enhet om å oppdage og glede oss over det vi har felles. Men de klassiske og spesifikt katolske dogmene kan jeg ikke akseptere. Det gjelder blant annet det katolske menighetssynet, teologien omkring helgener, læren om Maria, synet på læreembetet og så videre.

Ærlighet

Lundqvist påpeker at når situasjonen nå var slik at Ulf Ekman omfavnet den katolske kirkes fulle teologi, så var det beste at han forlot Livets Ord.

– Jeg ønsket ikke at han skulle bli igjen i en slags blind lojalitet. Det ville bare skapt enda større problemer på sikt. Det er jo en ærlighet i dette at han tok konsekvensen av sin beslutning, sier Lundqvist.

Han har forståelse for de sterke reaksjonene som har kommet mot Ekmans konvertering. De finnes de som både er skuffet og forvirret. Men Lundqvist mener samtidig at enkelte av tilbakemeldingene har vært i overkant preget av aggressivitet og noen ganger nesten hat.

– Det Ulf har gjort nå kan ikke isoleres fra hans 30 år av oppofrende tjeneste for denne menigheten, mange ganger i motvind og oppoverbakke. Det er viktig å se helhetsbildet. Når han nå faser ut, vil jeg derfor hedre ham for det som har vært uten å akseptere eller følge med på den reisen han gjør.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En annen spørsmål som har kommet opp i kjølvannet av Ekmans konvertering gjelder Livets Ords organisering. Menigheten er i dag organisert som en stiftelse, til alt overmål en stiftelse med et styre som er selvsupplerende. Det er altså ikke menighetens medlemmer som velger styret, men styremedlemmene selv som velger sine kolleger. Livets Ords styre ledes i dag av Ulf Ekmans sønn Jonathan.

– Det finnes de som antyder at katolikken Ulf Ekman fortsatt har en sterk innflytelse på Livets Ord gjennom sin sønn styreformannen?

– Jeg kan forstå at man spontant tenker slik. Men Jonathan har klart og tydelig sagt at han ikke har noen tanker om å gå den veien. Jeg er opptatt av at han ikke må stemples på grunn av sitt etternavn. Han gjør en veldig bra jobb innenfor sine ansvars-
områder.

Ledelsesteologi

Menigheten er nå inne i en prosess der man ser på hele organisasjonsstrukturen.

– Kan hele stiftelsesmodellen komme til å endres?

– Den situasjonen vi nå er i gir oss muligheter til å se over hele virksomheten vår. Livets Ord er ikke først og fremst en stiftelse, det er den juridiske konstruksjonen, men en menighet, sier Lundqvist som foreløpig ikke vil svare på om han også kan komme til å ta over som styreformann.

– Jeg vil ikke si noe før vi er helt ferdig med prosessen. Men vi har ikke endret på vår teologi når det gjelder lederskap. Vi tror at menigheten styres av et visjonært lederskap og at lederskapet styres av pastoren ut fra embetet hans. Samtidig ser nok alle som besøker oss at Livets Ord har et stort og kompetent team. Livets Ord er ikke er noe enmannsshow, men et stort og fantastisk arbeidsfellesskap.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lundqvist er også helt klar i sin avvisning av Ulf Ekmans ønske sin artikkel i tidsskriftet «Keryx» om at Livets Ord skal «være en bro for enhet» i forhold til den katolske kirke.

– Dette er Ulfs ord og får stå for ham. Jeg ser ikke på Livets Ord som noen bro eller noe brofeste. Vi har en eksistensberettigelse i oss selv. Det vil jeg være veldig tydelig på. Derimot håper jeg at broer mellom kristne alltid kommer til å fortsette å bygges, slik at vi kan styrke vårt fellesskap og kjennskap til hverandre, uten at vi dermed blir noe annet enn det vi er, sier Lundqvist.

Den spesielle tiden etter konverteringen har innebåret knallhardt arbeid for Lundqvist. I perioder fra han «åpnet øynene på morgenen til han lukket dem på kvelden», som han uttrykker det.

– Likevel har det ikke vært en dag i løpet av denne prosessen der jeg har ønsket å være et annet sted. Jeg er overbevist om at Livets Ords beste dager ligger foran oss. Mange trodde nok at arbeidet skulle rase og at alt var over da Ulf sluttet og ble katolikk. Men menigheten har tvert imot vokst sterkt og vi har døpt flere enn på lenge. Og på Europakonferensen bara noen måneder senere er kirken helt full, sier Lundqvist.

På det avsluttende kveldsmøtet på konferansen i dag taler han over emnet «nystart». Mange venter seg nok en programerklæring for Livets Ords postekmanske periode.