MEDARBEIDER: Anders Gerdmar har vært en nær medarbeider til Ulf Ekman i en årrekke.

– Hvorfor sa Ekman ikke noe før?

– Vi som jobbet sammen med ham fikk ikke vite om Ulf Ekmans endrede teologi, sier teolog Anders Gerdmar, som var den tidligere Livets Ord-pastorens medarbeider i mange år.

Anders Gerdmar, dosent i nytestamentlig eksegese ved Uppsala universitet og rektor på den frikirkelige Skandinavisk teologisk högskola, har bakgrunn som medlem i Livets Ord i en årrekke og har også vært ansatt i menighetsarbeidet.

Han legger vekt på han føler stor takknemlighet til Ulf Ekman.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det var likevel en overraskelse for ham å lese i den nye boken om at ekteparet Ekman har trodd på katolske dogmer i mange år før de konverterte.

Blandet opplevelse

Gerdmar konstaterer at de i boken skildrer en trosvandring som i betydelig grad avviker fra det som de underveis har kommunisert til menigheten og sine egne medarbeidere.

– Derfor er det en blandet opplevelse for meg å lese boken. På den ene side er det verdifullt å få vite hvordan trosreisen deres har artet seg. Men det blir samtidig tydelig hvor langt de har kommet bort fra den overbevisningen de hadde som grunnleggere av Livets Ord.

I boken forklarer Ulf Ekman hvordan han nesten ti år før konverteringen så på paven som den rettmessige lederen for hele den kristne kirke.

– Men vi som arbeidet sammen med ham fikk ikke vite om det før mange år senere, konstaterer Gerdmar.

Etterlyser åpenhet

Måten Gud leder en enkeltperson på, er ikke noe som Anders Gerdmar vil opphøye seg til dommer over.

– Jeg har respekt for at det finnes en privat side av dette, men for en kristen leder av Ulfs kaliber så skulle nok denne trosreisen har foregått på en mer åpen måte. Han burde ha vært åpen med de store forandringene som hadde skjedd i hans trosgrunnlag, sier den tidligere medarbeideren.

Men Gerdmars viktigste innsigelser er likevel av læremessig art. Han peker på hvordan boken skildrer den store og voksende fascinasjonen for Maria, som medførte at Ulf og Birgitta gjennomførte en rekke reiser til steder der Maria påstås å ha åpenbart seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tror det kommer til å skape mange spørsmål når folk får se at ekteparet Ekman står for hele den katolske kirkes lære om Maria, at de ber henne om forbønn og søker Maria-åpenbaringer på ulike valfartssteder. Maria fylte en viktig funksjon, men hennes oppdrag er sluttført og Bibelen sier ingenting om at vi skal vende oss til henne eller at hun skulle ha en rolle i de troendes liv nå.

Endret bibelsyn

Gerdmar mener at grunnproblemet nettopp er dette endrede synet på Bibelen. Fra å ha sett på Bibelen alene som Guds ord støtter Ekman nå den romersk-katolske oppfatningen om at Guds ord ikke alene er den øverste autoriteten, men også Tradisjonen med stor T og læreembetet under pavens ledelse.

– Da vi kom til Uppsala var Ulfs befriende undervisning at «Bibelen sier». Men nå sier han: «Stol på Kirken». Det er en type tenkning som får veldig store konsekvenser og leder inn i etterbibelske læresetninger, for eksempel når det gjelder Maria, synet på paven og at den romersk-katolske kirke skulle være den kirken som Jesus Kristus grunnla.

Flere bevegelser

Som ekspert på nytestamentlig kristendom kan Gerdmar ikke være enig med Ulf Ekman når eks-pastoren utpeker den katolske kirke som den eneste kirke med røtter tilbake til apostolisk tid.

– Den tidlige kirke inneholdt et mangfold av bevegelser, der Roma ikke spiller noen hovedrolle, sier Gerdmar.

Han mener at Ekmans utpeking av den romersk-katolske kirke som den enste sanne kirke utelukkende er basert på en teologisk overbevisning og savner historisk grunnlag.

– Hvis den romersk-katolske kirke skulle være den eneste kirke som har fylden, blir alle andra troende nødvendigvis en slags B-lagskristne. I dette spørsmålet er både de ortodokse og evangeliske kristne uenige med den romersk-katolske kirke, påpeker Anders Gerdmar.

– Absurd

Ulf Ekman er klar over de kritiske røstene som sier at han holdt sitt syn skjult for lenge før beslutningen om konvertering ble tatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Selv da jeg hadde kommet til et punkt der jeg visste at «dette er sant og dette er faktisk noe jeg ønsker å gjøre», så kunne jeg ikke ta steget. For menighetens skyld og på grunn av det arbeidet vi står i. Så da bar jeg i stedet spørsmålet med meg en stund og gjorde ingenting, fordi jeg ikke var helt overbevist. Og det var først da jeg fikk hjelp av Herren med dette og ble overbevist - og det var ganske sent - som jeg tok beslutningen.

– Hadde dere kunnet handlet annerledes for å ta brodden av den opprørtheten og de mange spørsmålene som fulgte?

– Enkelte mener at vi skulle ha lagt frem vårt ønske om å konvertere for en masse eldstebrødre som så skulle ha vurdert spørsmålet. Men det ville vært helt absurd. For de hadde jo ikke vært med på vår trosreise. Da hadde vi nok måttet vente i ti år til. Og da hadde jeg vært 75 år, sier Ulf Ekman.

Les også:

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Les også
Oppgjør med egen «selvsikre, men likevel så selektive bibeltroskap»
Les også
Reaksjoner på Ekmans konvertering
Les også
Vi trenger en ny generasjon forkynnere
Les også
Ekman håper å få med flere til Roma Ekman
Les også
Ny teologisk høyskole i Sverige