HVERKEN JA ELLER NEI: Professor i teologi Gunnar Harald Heiene ved Menighetsfakultetet mener vi bør ha en åpen holdning i møte med diagnosen transseksualisme.EVNUKK: At den etiopiske hoffmannen var evnukk er en vanlig tanke hos bibelforskere. Bildet viser scenen der Filip døper hoffmannen. Maleriet heter Dåpen av en evnukk, og er malt av Rembrandt i 1626. FOTO: Rembrandt

Hva sier Bibelen om transseksualisme?

Ville oldkirkens evnukker fått diagnosen?

At en kvinne kunne ønske å være mann og omvendt var ikke ukjent i før-patriarkalsk tid. I 5 Mosebok 22:5 står det skrevet: En kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke kle seg i kvinneklær. For Herren din Gud har avsky for hver den som gjør dette.

Verset er kanskje det nærmeste man kommer fenomenet i Bibelen. Men er et forbud mot kjønnsskifte så absolutt og enkelt?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei, mener teologiprofessor Gunnar Harald Heiene ved Menighetsfakultetet.

Han erkjenner at han fortsatt er tidlig i egne studier av et kristent syn på transseksualisme. For om teologer har diskutert homofilispørsmålet i en årrekke er transseksualitet fortsatt nytt for mange. Heiene har fulgt litt med i debatten i USA og registrerer at enkelte konservative mener kjønnsskifte er i strid med skapelsesordningen.

– Det legges vekt på at vi er skapt som to ulike kjønn fra begynnelsen. Alt som rokker ved dette skaper forvirring. De mener også at en aksept av transseksualitet fort blir et ja til homofili, sier han.

Heiene mener derimot at det er fullt mulig å ha et konservativt homofilisyn samtidig som man er åpen for tanken om at noen kan være født i feil kropp.

Les også: Med en fot i hvert kjønn

Evnukkene

Mens homofile handlinger er eksplisitt nevnt i Det nye testamentet er det langt vanskeligere å finne noe som kan minne om transseksualisme. Heiene synes likevel Jesu ord om evnukker i Matteus 19 er interessante.

Her står det:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men han (Jesus, journ.anm.) svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»

– Her er det faktisk snakk om folk som har fått en endret kjønnskarakter, for eksempel at kjønnsorganer er blitt fjernet. Kastrering er et dramatisk inngrep som også vil påvirke kjønnskarakteren, sier Heiene.

Les også: Menn som angrer kjønnsskifte

En mellomgruppe

Evnukkene kan være menn som fra fødselen av i noen grad mangler mannlige kjønnshormoner. Andre var kastrert som gutt eller mann fordi de skulle brukes som voktere ved harem eller som hoffmenn. De var med andre ord ikke befruktningsdyktige. Tidligere oversettelser av Bibelen omtalte den etiopiske hoffmannen som evnuk. Også flere engelske oversettelser bruker ordet når de omtaler den etiopiske hoffmannen.

– Evnukkene er jo en slags mellomgruppe som Jesus trekker frem. Han gir dem menneskeverd. Jeg vil bruke det som et eksempel på at Jesus kjenner til at det er en større variasjon enn det enkle mønsteret menn og kvinner som har en kjønnskarakter og en fysikk som tilsvarer kjønnet. Det kan tale for en litt mer nyansert tilnærming til denne problemstillingen, sier Heiene.

Verken ja eller nei

Han mener man bør være åpen i samtale med mennesker som opplever seg som det annet kjønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg vil tro at når det fra medisinsk hold blir anbefalt inngrep for å skifte kjønn, må man akseptere det i og med at det tydeligvis hjelper folk til å få et mer helhetlig liv. Samtidig kan det skape konflikter særlig for de som lever i et ekteskap eller etablert forhold. Det er mange aspekter som er problematiske her. Det må gjennomtenkes nøye fordi det har så store konsekvenser, sier Heiene.

Han synes det er vanskelig å gi et ja eller nei-svar på spørsmålet om kjønnsskifte er galt.

– Her må hvert enkelt tilfelle få hjelp til å vurdere sin situasjon uten å møte fordømmelse. Jeg tenker at argumenter som handler om skaperordning og at det er det samme som homofili ikke treffer så godt i disse tilfellene. Vi må heller samtale med enkeltpersoner ut fra helhetssituasjonen vedkommende befinner seg i. Spørsmålet egner seg ikke til generelle ja og nei-svar, men snarere sjelesorg og etisk veiledning, sier Heiene.

– Det er så kompliserte livshistorier som skjuler seg bak hvert enkelt tilfelle at vi bør ikke ha en bastant rådgiving her, mener teologen.

Les også
– En kamp å være ung og kristen i dagUfestivalen
Les også
Med en fot i hvert kjønn
Les også
Skammelig av homobevegelsen
Les også
Identifiserer seg med Ole HallesbyMFs utvikling