Homofile har nådd langt i sin kamp for rettigheter, men den europeiske menneskerettsdomstolen mener ekteskap ikke er en rettighet. Bildet viser politikere i homo-marsj i Oslo.

Homofile ekteskap er ikke en menneskerett

Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg konkluderte med at 
likekjønnet ekteskap ikke er en menneskerett.

Saken kom opp i retten da en finsk transseksuell kvinne anket saken sin til den europeiske menneskerettighetsdomstol.

Den finske kvinnen, Heli Hämäläinen, ønsket å fornye sin juridiske identitet etter sin kjønnsskifteoperasjon. Da svarte dommerne nei, skriver Catholic Culture.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke krav

Den europeiske menneskerettighetslovgivningen krever dermed ikke at medlemslandene må tilby homofile rett til ekteskapsinngåelse. Hvert av landene må selv ta stilling til om de vil innføre likekjønnet ekteskap.

Retten bekreftet at beskyttelsen av det tradisjonelle ekteskapet som institusjon er av stor interesse. Dermed er det underforstått at synet på homofile ekteskap ikke er likestilt som ekteskap mellom mann og kvinne, og behandles derfor ulikt av loven, skriver Catholic Family & Human Rights Intitute (C-FAM).

Får ikke ny identitet

Den gifte mannen Hämäläinen skiftet kjønn fra mann til kvinne i 2009 da datteren var syv år gammel. Paret fortsatte sitt ekteskap etter operasjonen. Etter inngrepet forsøkte kvinnen å endre sitt juridiske identitet fra mannlig til kvinnelig, uten hell.

Da saken hennes ikke fikk medhold i Finland, gikk hun til den europeiske menneskerettighetsdomstolen. 16. juli ble beslutningen kjent.

Det ville ikke være mulig å få kvinnelig identitet så lenge hun var gift med en annen kvinne, fordi Finland ikke anerkjenner homofile ekteskap. Hämäläinen og hennes kone slo i bordet med at de ikke ville skilles på grunn av sin religion, og at staten ikke ville gi dem og barnet de samme rettighetene hvis de skilte seg. Alternativet var at moren til barnet måtte registreres som lesbisk. Og da kunne ikke lenger Hämäläinen være den rettmessige far til barnet, og heller ikke være mor, da det ikke er tillat å ha to mødre i Finland.

Domstolen sto fast på at menneskerettighetsloven ikke støtter homofilt ekteskap, og også at partnerskap må være et godt nok alternativ for homofile par.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Med 14 mot 3 stemmer ble det besluttet at Finland ikke har krenket den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ifølge Helsinki Times.

Holder på prinsippene

Dommen sier at den europeiske menneskerettighetslovgivning anerkjenner de grunnlegende rettigheter for mann og kvinne å gifte seg og danne en familie.

Dermed understreker de at det tradisjonelle begrepet «ekteskap» betyr at det skal være mellom mann og kvinne. Det forklarer hvorfor det ikke finnes noen europeisk enighet om at homofile har rett til å gifte seg, ettersom kun 10 av 47 medlemsland tillater homofile ekteskap, skriver C-FAM.

Finland er det eneste landet i Skandinavia som ikke anerkjenner homofile ekteskap. Vedtaket ble nedstemt i avstemming sist måned, for andre gang siden 2012.

Bare et personlig ønske

Motstandere av homofile ekteskap var svært fornøyd med beslutningen. Norman Wells, direktør av den britiske familieorganisasjonen, «The Family Education Trust», har tidligere utalt seg om saken til Daily Mail.

– Alt for lenge har forkjemperne brukt et rettighetsspråk i et forsøk på å oppnå noe som ikke er noe annet enn personlige ønsker, sier Wells, til avisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I mange tilfeller har de gått forbi den demokratiske prosessen, og lyktes i å pålegge sine syn til resten av befolkningen ved lovens kraft, fortsetter han.

Han understreker at han ikke mener at loven er diskriminerende.

– Dette vil nok underbygge enkeltes teori om at avgjørelsen for homofile ekteskap og adopsjon innenfor homofile par er inspirert av hat og fiendskap. Men det er faktisk av en genuin bekymring for trivsel for barn og samfunnets velferd, sier Wells til Daily Mail.

Skuffet

Den finske kvinnen er svært skuffet over dommen. Hun forteller til Helsinki Times at det ofte får konsekvenser for henne i hverdagen. For eksempel i forbindelse med når hun må vise frem passet sitt, der det står at hun er mann. Hun opplever dette veldig diskriminerende. Og hevder at hun kommer til å fortsette å være gift med sin kone, selv om dette er imot loven i Finland.

I år har både Luxemburg og Scotland åpnet for retten til å gifte seg med personer av samme kjønn. I 2013 legaliserte Brazil, England og Wales, Frankrike, Uruguay og New Zeeland ekteskap mellom homofile og lesbiske. Totalt 18 land i verden har vedtatt denne loven, ifølge en rapport av Pew Search fra 19. juni i år.