Hjertesaker gir bråk og muligheter

Grasrota i KrF er fornøyd med innsatsen til partiet. Men de etterlyser at partiet prioriterer hjertesakene enda mer.

Torsdag oppsummerte Kristelig Folkeparti sine måneder som støtteparti til Solberg-regjeringen. Avtalen mellom de fire borgelige partiene gir KrF innflytelse, men er også såpass løs at regjeringen kan gå til andre opposisjonspartier for å få gjennomslag.

Arvid Nilssen, 2. nestleder i Hordaland KrF, har noen utfordringer til partiet fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi må profilere oss på våre verdisaker, saker hvor vi kan bevege Høyre og Frp. Da er det de sakene som går på kristen tro og verdier som skiller oss ut. Jeg er ikke sikker på om vi får så mye uttelling på å småpusse på budsjetter. Jeg har mer tro på å kjempe for det som gjør oss relevant for folk flest, det være seg kristendom i skolen, aktiv dødshjelp eller surrogati. Vi må også hegne om trosfriheten og gi Den norske kirke sin stilling som reelt trossamfunn, sier han.

Fylkesleder i Hedmark, Kjell Bjørnseth trekker også frem «partiets sjel».

– Vi har fått et veldig godt landbruksoppgjør, som KrF fikk satt sitt preg på. Fremover må vi profilere oss enda mer mot barn og familie. Vi må også styrke bistandspolitikken, sier han.

– Forholdene tatt i betraktning synes jeg partiet har valgt riktige saker å sette ned foten på, sier Geir Byberg, fylkesgruppeleder i Hedmark og varaordfører i Hamar.

Byberg er fornøyd med hvordan løsningen i reserevasjonsrettssaken ble. Men ikke alt har gått KrFs vei.

– Alkoholsalg på helligdager er ikke akkurat en typisk KrF-sak. Samtidig kan man ikke forvente fullt gjennomslag når man ikke sitter i posisjon. Det er tross alt ikke KrF sin politikk som blir ført, sier Byberg.

Som forventet

Arvid Nilssen synes ellers partiet har prestert som ventet.

– Når denne løsningen ble valgt, at vi ikke gikk med i regjering, vil jeg si at uttellingen er som regnet med. Vi har ikke store negative saker og tap, men ei heller de store seirene. Reservasjonsdebatten gikk jo for fullt i hele landet og kompromisset der er greit.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fylkesleder i Vest-Agder, Torhild Bransdal, er kort i sin kommentar.

– Det inntrykk jeg har fått ute blant grasrota er at de er godt fornøyde. KrF har bemerket seg på sakene sine og fått gjennomslag.

Inn i varmen?

Bransdal vil ikke kommentere på om KrF bør gå inn i regjering.

– Det tar vi eventuelt internt i partiet.

Nilssen, Byberg og Bjørseth mener partiet har det greit utenfor, enn så lenge.

– Jeg tror vi har valgt den beste løsningen slik den er nå. Vi er et sentrumsparti. Det var fornuftig å få skiftet ut den rødgrønne regjeringen og vi valgte en god løsning, sier Byberg.

– Det er vanskelig å anbefale noen inntreden i regjeringen nå, så fremt den parlamentariske situasjonen holder seg frem til 2017. Vår løsning står seg, sier Nilssen.

Både óg

Professor og valgforsker ved NTNU, Anders Todal Jenssen, tror et fokus på hjertesakene kan gi KrF seire, men også mye støy.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– På en del områder vil KrF støte på massiv motstand i befolkningen, av den enkle grunn at et overveldende flertall er uenig med dem. Men i mange saker kan partiet være opinionsdannere, så lenge sakene fortsatt debatteres.

Todal Jenssen trekker frem aktiv dødshjelp som en sak hvor KrF kan være med å forme folkemeningen.

– Mange lytter til KrF, mange opplever at partiet har en etisk bevissthet og står for standpunkter det er verd å lytte til. I slike saker kan KrF ha betydelig påvirkningskraft.

– Har partiet grunn til å være fornøyd med sine første måneder som støtteparti?

– Ser man på reservasjonsretten så var jo det en vanskelig sak. Men KrF kan vel neppe si seg fornøyde med utfallet. Partiet valgte en retrett med ære, da de ikke beskyldte Høyre for å dolke dem i ryggen. Det kunne de gjort, men det ville forsuret forholdet til regjeringen, sier han.

Professoren gir fylkeslederen i Hedmark rett i at jordbruksoppgjøret er en seier for KrF.

– Der fikk de virkelig satt sitt stempel på saken. Senterpartiet ble helt satt i skyggen i forhold til det å være en viktig aktør for bondenæringen. Dette var en konfliktfylt sak som endte godt for KrF.

Statsminister Erna Solberg sa på sin avsluttende pressekonferanse at «det er nå det begynner». Det gir Todal Jenssen Solberg rett i.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– For KrF vil tiden fremover handle mye om hvordan de stiller seg til kontroversielle saker som regjeringen skal ta opp. Arbeidsmiljøloven er et slikt eksempel. Hvilken side KrF velger her kan bli viktig for utfallet, sier han.

KrF sine seire

  • Regjeringen har parlamentarisk støtte fra Venstre og KrF gjennom samarbeidsavtalen.
  • KrF fikk gjennomslag for at kristendomsandelen skal økes grunnskolen og at alkoholpolitikken i hovedsak skal stå fast.
  • De fikk en justert reservasjonsrett for fastleger, de fikk amnesti for asylbarna (sammen med Venstre).

Les også
KrF meget fornøyd med egen posisjon
Les også
Flyktningreglene kan bli endret
Les også
KrF vil ha to lærere per klasse for de minste barna
Les også
Senterpartiet frykter liberal bioteknologilov
Les også
Lillesand først ut med tiggeforbud