MINDRE VEKST: Selv om mange millioner kristne går jevnlig i kinesiske kirker – som i denne i hovedstaden Beijing – skal økningen i antall døpte nå være avtagende.

Hevder kirkeveksten i Kina er avtagende

Etter flere tiår med formidabel kirkevekst i verdens mest folkerike land, er det tegn til at veksten er i ferd med å flate ut.

– Færre døpes nå enn tidligere, sier en kinesisk kilde til Dagen.

På grunn av vedkommendes situasjon i Kina kan ikke kilden stå fram med navn – et faktum som understreker at kinesiske menigheter er under stadig overvåkning og press fra både sentrale og regionale kinesiske myndigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kilden sier imidlertid at det fortsatt er sterk vekst i antall kinesere som tar imot Jesus som sin frelser og lar seg døpe.

Når det snakkes om nedgang, er det derfor avgjørende å poengtere at det er en nedgang fra et svært høyt kirkevekstnivå i hele det store landet. Veksten har slett ikke stoppet opp, bare avtatt, den flater ut.

Bekrefter

Dette bildet bekreftes fra flere hold.

– Jeg tror dette er riktig. I visse områder avtar veksten, men i andre områder er det fortsatt det vi må kalle eksplosiv vekst, understreker en kilde knyttet til misjonsorganisasjonen Asia Link.

– At dåpsaktiviteten har avtatt i visse områder, har en forholdsvis naturlig forklaring. Når veksten har nådd et optimalt punkt, vil det komme en utflatning på et tidspunkt. Det er naturlig, sier kilden som samtidig påpeker det presset som menighetene utsettes for, ikke bare fra myndighetene, men også på grunn av økt materialisme.

– De utsettes mer og mer for sekularisme, særlig menighetene i byene, sier kilden som påpeker at en stor andel av kirkeveksten i Kina har foregått på landsbygda. Når de voksende menighetene der har sendt noen av sine medlemmer til byene for å evangelisere, møter disse utsendingene på de utfordringene som kommer med forbedret levestandard.

– Det vi nylig har sett i møte med kinesiske kirkeledere er at det fortsatt er vekst på landsbygda, men ikke de samme store vekkelsene som man så tidligere, sier Hjalmar Bø som er leder for NLM Utland i Misjonssambandet.

– Hvorvidt dette gjelder hele Kina, kan jeg ikke si, legger Bø til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Store forskjeller

Under et seminar om «Kirkesituasjonen i Kina» innledet Knud Jørgensen, tidligere Asia-sekretær i misjonsorganisasjonen Areopagos, nå amanuensis ved Menighetsfakultet (MF). Seminaret ble holdt på MF mandag, og Jørgensen minnet blant annet om de enorme forskjellene i levestandard mellom urbane kinesere og folk på landsbygda. Byene virker som magneter, og stadig større deler av befolkningen trekker mot storbyene for å finne arbeid slik at de kan få et bedre liv.

Jørgensen illustrerte gapet mellom by og land med prisen på en kopp caffe latte i megabyen Shanghai som nå koster like mye som en landsens bonde tjener på en hel uke.

– Sekularisering

– I byene er det også en helt annen sekularisering enn på landsbygda, påpeker vår kilde i Asia Link som av ulike grunner ikke kan stå fram med sitt navn.

På den ene siden skaper økende press fra myndighetene vansker for menighetene, og dette kan være en årsak til at kirkeveksten har avtatt. Samtidig er det ikke noe rop om økt frihet fra Kinas kristne.

– De ber Gud bevare dem fra Vestens frihet, sier daglig leder Øystein Åsen i Asia Link og påpeker at veksten like gjerne kan skje når de kristne er under press som når de får større frihet.

– Menighetenes største utfordring er uten tvil at den vestlige tankegangen er i ferd med å komme inn sammen med velstanden. De er redde for vestliggjøringen i slikt som håndtering av økonomi og ikke minst på det moralske området, sier vår anonyme Asia Link-kilde.

Fortsatt vekst

– Men kan man fastslå at det fortsatt er stor kirkevekst i Kina?

– Ja, det er hevet over enhver tvil. Som et eksempel kan jeg nevne at det har vært en del jordskjelv i Kina som ikke har fått så mye medieoppmerksomhet. Kinesiske misjonærer som reiser inne i landet, forteller den samme historien igjen og igjen etter at de har dratt inn i de jordskjelvrammede områdene for å hjelpe.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Dere kristne er de som kommer først, og dere gir uten å skjele til høyre og venstre, både til muslimer og shintoister. Dere hjelper alle».

– På grunn av dette, vinnes store grupper for evangeliet, forteller kilden som har vært i Kina mange ganger og har førstehånds rapporter fra sentrale personer i ulike menighetsnettverk.