Hadia Tajik ber regjeringen gripe inn mot UDI

Arbeiderpartiet reagerer på at kristne leirsteder må fjerne kors for å bli godkjent som asylmottak.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

 

– Dette fremstår som en merkelig prioritering fra UDIs side, sierHadia Tajik, nestleder iArbeiderpartiet og leder for justiskomiteen påStortinget, til Dagen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) krever at kristne leirsteder som stiller seg til disposisjon for å bli asylmottak, må fjerne kors og andre religiøse symboler.

Tømmerneset leirsted, eid av Det Norske Misjonsselsskap (NMS), harmåtte fjerne både kors og Jesus-bilder før de kunne godkjennes som asylmottak.

Stortingsrepresentanter fraKrF ogFrp kritiserte UDIs krav i Dagen i helgen, men UDI sier til Dagen atde ikke vil endre sine egne retningslinjer.

– Det er viktig å spesifisere at dette gjelder alle religiøse symboler, og ikke bare de kristne. Våre retningslinjer ble også formidlet videre til Islamic Cultural Center, da de tilbød oss lokaler tidligere i høst, sier presserådgiver Vibeke Schjem i UDI til Dagen.

– Må gripe inn

Nå reagerer også Arbeiderpartiet på at kristne leirsteder må fjerne kors og andre religiøse symboler før de kan bli godkjent som asylmottak.

Nestleder Hadia Tajik peker på at statsråden selv har sagt at det er krise i mottaksapparatet, og at UDI regner med at det vil komme opp mott 33.000 asylsøkere bare i 2015, og flere i 2016.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I en slik situasjon kan det ikke være viktig om det er kors på veggen, så lenge det ikke er tvil om at det er full religions- og trosfrihet i Norge. Mange menigheter eier eller disponerer lokaler som kan fungere bra og bli omgjort til mottak. Når de stiller lokaler til disposisjon, bør UDI benytte seg av dem. Når UDI sier at de opprettholder kravet om religionsnøytrale rom, mener jeg at regjeringen må gripe inn og si at de er nødt til å endre praksis, sier Tajik.

Hindrer dugnad

Den såkalte korssaken har skapt stor debatt i sosiale medier. Fredagens sak på dagen.no om at korset må bort før asylsøkerne kommer, er delt 16.000 ganger på Facebook. Flere norske medier tok tak i saken i helgen, og KrF sendte spørsmål til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) om saken.

Tajik forstår godt at denne typen saker skaper stort engasjement og diskusjon i befolkningen.

– For meg er den praktiske siden vel så viktig. Nå er det veldig stort behov for mottaksplasser. Statsministeren har manet til dugnad, og her er det folk, organisasjoner og menigheter som stiller opp. Å si at de ikke får være med og bidra likevel, er et svar jeg ikke har forståelse for. Regjeringen må gripe inn og la menigheter og andre få bidra, slik at landet klarer å håndtere det som har blitt en ekstrem situasjon med økte asylankomster, sier Tajik.

Livssynsnøytral grunntanke

– Muslimske ledere har stått fram og sagt at det ikke er noe problem med kors på asylmottak for muslimer. Hvem er korset da et problem for?

– Det er vanskelig å si. UDI må nesten svare selv.

Tajik ser for seg at UDI har hatt en «grunntanke om å framstå mest mulig livssynsnøytrale overfor personer som kommer til Norge».

– Men vi må skille mellom det som sikkert var en god grunntanke i en ordinær situasjon og virkeligheten i dag. Da kan ikke et kors på veggen være avgjørende for om man bruker lokalet eller ikke, dersom lokalet er egnet på alle andre måter. Mange kristne organisasjoner kan ha et ønske om å bidra nettopp på grunn av tro og verdigrunnlaget en har. Da blir det feil at symbolet i lokalet skal være til hinder for å bidra i dugnaden statsministeren har invitert til, sier Tajik.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.

 

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg avDagen.