"Grunnfagspensum" ble bestselger

Med boken "Jesus feilsitert" har Bart D. Ehrman ligget på New York Times' bestselgerliste i flere måneder.

"Slik forandret de Bibelen" er den norske undertittelen på boken "Misquoting Jesus", som har solgt mellom 200.000 og 300.000 eksemplarer i USA. Den er oversatt til 15 språk og kom nylig ut i Norge.

Boken forteller historien om Det nye testamentets tilblivelse, og gjør rede for at de manuskriptene som ligger til grunn for de oversettelser som i dag benyttes, ikke er originalene. Bibeltekstene har gjennomgått en rekke kopieringer i løpet av mange hundre år. Ehrmans anliggende er at dette nødvendigvis må ha ført til tusenvis av forandringer, de fleste små og ubetydelige, som regel utslag av slurv og menneskelig svikt, men også noen teologisk motiverte.

Lanseringen av "Jesus feilsitert ? Slik forandret de Bibelen" fant sted under en forelesning på Universitetet i Oslo torsdag. Ifølge rektor på Menighetsfakultetet, Vidar L. Haanes, ble først MF spurt om å stille lokaler til forelesningen, men takket nei.

Kristologi
? Han lager en sensasjon ut av noe som er pensum på grunnfag hos oss, sier Haanes som likevel understreker at han har respekt for Ehrman som fagperson.

? Ehrman fremstiller dette som om det gir et helt nytt syn på kildematerialet, men det er allment kjent at det er noen forskjeller i tekstfunnene. Det NT vi har nå, er resultatet av en faglig forsvarlig gjennomgang av kildene og at forskere har forsøkt å finne de mest mulig originale formene. Ehrmans poeng er at man har tatt valg som fører til teologiske endringer, men jeg mener han overdriver, sier rektoren som også er professor i kirkehistorie.

? Mener Ehrman virkelig at det er gjort endringer som gjør at kristologien endrer seg? spør Haanes.

? Det overordnede perspektivet i NT er nok ikke blitt endret, nei, sier Ehrman til Magazinet.

? Jeg mener ikke å påstå at kopistene forandret hele teologien, men det er likevel et interessant tema. Mente Lukas at Jesu død var et sonoffer for synd? Det kommer an på hvilket manuskript du leser. Og hvis Lukas hadde et annet syn enn Paulus, viser det at tidlig kristendom var mer mangfoldig enn vi har trodd. Det synes jeg er viktig.

? Til å stole på
Hans Kvalbein er professor i Det nye testamentet og var leder i Bibelselskapets oversettelsesutvalg under arbeidet med den nye NT-oversettelsen som ble lansert i fjor høst (NT05). Han mener omstendighetene rundt NTs tilblivelse ikke er så preget av uvisshet som Ehrman hevder.

? Hans fremstiling har et ideologisk fortegn: Han vil undergrave tilliten til Bibelen. Jeg mener dette er historisk og teologisk sett galt, sier Kvalbein.
Han mener tittelen på lanseringsforedraget, "Do we have the original New Testament?", er et ledende spørsmål.

? Vi er nødt til å svare nei på det. Vi har ikke originalene. Men det gjelder jo samtlige tekster fra den antikke verden, både på gresk og latin. Hvis vi skal begynne å sammenligne håndskriftsoverleveringen til for eksempel Homer og Platon, finnes det ingen antikk tekst som vi har så gamle og gode manuskripter til som NT, sier Kvalbein.

? Når vi gjør en slik sammenligning, vil jeg si at vi kan stole på tekstene i NT. Det er grunnleggende for den kristne kirke å fastholde Bibelen som Guds ord og som autoritet. Det betyr at vi ikke skal undergrave tilliten til den på falskt grunnlag.

Kjent stoff
Han forteller at man i den siste NT-oversettelsen har lagt vinn på å informere grundig om de avvikene som finnes i de eksisterende manuskriptene.

? De er ikke mange, men vi mener at bibelleserne skal vite om dem. Bibelselskapet har orientert om dette helt fra 1930-utgaven, og det har aldri vært gjort forsøk på å skjule avvik eller avsnitt som mangler i noen av manuskriptene, sier Kvalbein.

John Kaufman som er stipendiat i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet, var til stede under lanseringen av Bart D. Ehrmans bok. Han fant ikke noe nytt og spennende i "Jesus feilsitert".

? Jeg har jo tatt teologistudiet. Innholdet i boken er kjent stoff for enhver teolog, sier Kaufman til Magazinet.

? Problemet er at forskere har kjent til dette i 300 år, men vanlige folk vet det ikke, repliserer Ehrman som for øvrig gir MF-forskerne rett i at det meste av bokens innhold tilsvarer en del av pensumet på grunnleggende kristendomsstudier.

? Jeg skrev ikke denne boken for forskere, men for dem som ikke vet. Og dem er det tydeligvis mange av.

Popularisert
Kaufman tror mange teologer synes det er morsomt at Ehrman har klart å popularisere noe som gjerne oppleves som veldig tørt.

? Det overrasker meg litt at boken er blitt så populær. Det har vel sammenheng med at alle har et forhold til Bibelen, og at Ehrman er en meget dyktig forfatter, sier stipendiaten.

? Så vidt jeg vet, finnes det ingen bøker om dette på engelsk fra før. Det er sannsynligvis fordi fagfeltet er så komplisert, og det er vanskelig å gjøre det tilgjengelig, sier Ehrman selv.

? Hvordan har du klart å popularisere det?

? Nøkkelen er å finne det som er interessant for vanlige folk og derfra bygge en vei inn i det som er mer komplisert. Jeg tror jeg er god til å beskrive vanskelige ting med enkle ord.

MF-stipendiat John Kaufman er selv fra USA, og tror de religiøse forholdene der kan ha medvirket til de høye salgstallene.

? Det er kanskje flere i USA som har et fundamentalistisk forhold til Bibelen. Her i Norge har nok de fleste et mer nyansert forhold til den, sier han.

Tittelen
? Kan boken være anfektende for kristne?

? Den kan være anfektende for folk som har et unyansert forhold til Bibelen. Den Bibelen vi har, er et resultat av kopister om har kopiert teksten for hånd, understreker han.

? Alle som forsøker å kopiere en lang tekst for hånd, forstår at det oppstår feil i en slik prosess. Slik er det også mange feil i bibelmanuskriptene. Hvis man tror at Bibelen er Guds inspirerte, ufeilbarlige ord, da kan det oppleves problematisk at vi flere steder ikke vet hva som stod i originalmanuskriptene. Vi har bare senere kopier.

? Synes du boken er spekulativ?

? Nei, jeg synes han tilgjengeliggjør det alle teologer tar for gitt når de leser Bibelen. Det eneste som er spekulativt, er tittelen på den amerikanske utgaven: "Misquoting Jesus". Boken handler i svært liten grad om feilsitater hos Jesus, men forlaget vet at en slik tittel selger. Da synes jeg den britiske tittelen er bedre: "Whose word is it?", sier Kaufman.

? Det var forlaget som bestemte tittelen, og i starten likte jeg den ikke. Jeg ville heller kalle den "Lost in transmission", men da ville folk tro at det var en bok om girkasser, mente forlaget, forteller Ehrman og ler hjertelig.

? Men på en måte er tittelen riktig. Noen har lagt til ord i teksten, men også de andre bibelforfatterne er blitt feilsitert, så på en annen måte er tittelen litt upresis.

? Ufarlig
Ehrman ble en gjenfødt kristen med et fundamentalistisk forhold til Bibelen som tenåring, men gjennom studier av Det nye testamentes teksthistorie følte han seg tvunget til å endre sitt bibelsyn. Da han erklærte seg som agnostiker for sju-åtte år siden, skyldes det imidlertid ikke arbeidet med bibeltekster, men ondskapen i verden.

Han sier han har fått nesten utelukkende positiv respons på boken, og han er overrasket over dette. De fleste som har sendt brev eller e-post i forbindelse med boken, er mennesker som har opplevd den samme vandringen i bibelsyn som han selv, forteller han.

? Den andre gruppen av folk som har tatt kontakt, er representanter for andre religioner, spesielt muslimer og mormonere. De forsikrer meg om at selv om Bibelen inneholder feil, gjør ikke deres bøker det, ler Ehrman.

? Har du noe du vil si til Magazinets lesere?

? De har ingen ting å frykte i denne boken. Informasjonen er kjent blant forskere over hele verden. Den forteller bare hvordan vi fikk Det nye testamentet.

Trygve W. Jordheim