Ga råd: Generalsekretær Erik Furnes erkjenner at han gjerne skulle ha vært involvert i saken på et tidligere tidspunkt.

Generalsekretær: – En vanskelig sak for Bergens Indremisjon

Ledere går fra stillinger og verv, og forsamlingen lurer på hva som skjer.

I forrige uke fikk medlemmene i Bergens Indremisjons storstue, Betlehem, et brev fra styret om betydelige endringer i ledelsen:

Arne Pareli Pedersen har sagt opp sin stilling som forsamlingsleder to.

Styreleder Runar Mulelid har fratrådt sitt verv som styreleder og leder av eldsterådet.

Forsamlingsleder i Betlehem, Glenn Nord-Varhaug, er sykemeldt.

Dagen omtalte saken mandag denne uken etter å ha vært i kontakt med 15 kilder som har hatt, eller har, en sterk tilknytning til forsamlingen. Blant disse er nåværende og tidligere ledere og medlemmer.

De visste ikke eller ønsket ikke å uttale seg om årsaken til at ledere forlater sine verv og stillinger, og hvorfor forsamlingslederen er sykemeldt. Flere av kildene, som Dagen snakket med, uttrykte at de regnet med at det ville komme informasjon på medlemsmøtet torsdag kveld.

– Vet ingenting

Dagen har vært i kontakt med kilder som var til stedet på medlemsmøte denne uken. De forteller at det ble gitt informasjon om hvordan styret hadde behandlet saken, men ikke hva saken handlet om.

Ifølge en kilde fikk ikke forsamlingen vite noe mer enn det som stod i brevet. Her har styret forklart følgende:

«...det dreier seg om personalmessige og personlige forhold som det ikke er riktig for styret å gå ut med. Styret er valgt av årsmøtet til å lede forsamlingens virksomhet, herunder ivareta de personalmessige forhold. Det vil derfor i en forsamling være forhold som behandles i et styre av hensyn til de som er involvert som det ikke er mulig å gå ut med til medlemmene. Dette må vi be om forståelse for».

En annen person, som også var til stede på medlemsmøtet, gir det samme bildet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg var der, men har ikke kunnskap om hva saken egentlig handler om, sier personen.

Vedkommende har vært med i forsamlingen i mange år.

– Skulle kommet inn ­tidligere

En kilde forteller at det i medlemsmøtet ble stilt spørsmål ved om styret hadde fått tilsyn fra sentralt hold i Indremisjonsforbundet (ImF). Det bekrefter styreleder John Økland i en sms til Dagen.

– Er det saker som er vanskelige, så er det naturlig å søke råd sentralt hos ImF først, og det har vi gjort i dette tilfelle også, sier Økland.

Indremisjonsforbundet er bygget opp av selvstendige kretser. Den sentrale ledelsen kan ikke kreve å bli involvert i noen krets, men må bli invitert av det lokale styret. Erik Furnes, generalsekretær i ImF, har bistått i saken.

– Vi kom inn ganske langt ut i prosessen. Det ble tatt en kontakt tidlig, men vi så ikke substansen i saken. Den siste tiden har jeg vært koblet på saken, sier Furnes.

– Skulle du ønske at du hadde vært involvert på et tidligere tidspunkt?

– Ja, men det er slik man ser i etterkant. Nå er jeg mest opptatt av hva vi kan lære av denne saken.

– Hva konkret har du bidratt med?

– Min rolle er å arbeide på lag med den lokale forsamlingen og bidra med min kompetanse og rådgivning, sier Furnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– En smerte jeg deler

– Hvor alvorlig vil du si at denne saken er?

– Jeg vil ikke kommentere selve saken, men både ledere og forsamlingen opplever en vanskelig tid. Det er en smerte jeg deler. Da er det naturlig for oss å hjelpe dem videre i en fastlåst situasjon. Dette er vanskelige saker, sier Furnes.

– Når kommer forsamlingen til å få vite mer om hva som har skjedd?

– Det er opp til styret. Det er de som bestemmer hvor mye som skal sies. Jeg skjønner at folk føler på et behov for å få vite, men i personalsaker er det ikke alt man kan si. Det er uansett styret som må vurdere hvor mye mer informasjon de kan gi, sier generalsekretæren.

Styreleder ønsker ikke å si noe mer om innholdet i saken.

– Som styre kan vi ikke det. Dette er også formidlet til medlemmene i medlemsmailen, sier Økland.

Bergens Indremisjon har rundt 340 medlemmer og driver evangelisk og sosialt arbeid i Bergen som omfatter misjonsdrift, eiendomsdrift, aldershjemdrift, rusomsorgshjem og barnehage.

I 2017 viste regnskapet et overskudd på rundt fem millioner kroner.

Virksomheten sysselsatte 51 årsverk i 2017. Ifølge nettsidene er det åtte ansatte i forsamlingen.