Friskoler slipper moms-smell

Internatskolene er reddet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.

– Dette er helt fantastisk flott! utbryterOddvar Rotvik, rektor vedKongshaug Musikkgymnas.

Mandag ettermiddag ble det klart at KrF har fått gjennomslag i revidert nasjonalbudsjett for at friskoler skal få kompensert det de har tapt i momskompensasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Flere internatskoler stod i fare for å gå konkurs daSkatteetaten endret praksisen for kompensasjon av merverdiavgift.

Praksisendringen innebar at skolene måtte betale tilbake momskompensasjon for opp mot ti år tilbake i tid. For noen betød det et tosifret millionbeløp.

Reddet Danielsen

Tidligere i mai meldte Dagen atregjeringen hadde gått med på at skolene skal få full momskompensasjon fra 2017. Nå er det klart at kompensasjonen også skal gjelde for krav Skatteetaten måtte komme med frem til det nye regelverket er på plass 1. januar 2017.

Enigheten gjelder også skoler som gir undervisning til voksne uten rett til videregående skole, somDanielsen intensivgymnas i Bergen.

– Om dette stemmer, er det klart at vi er velidg glad for det. Jeg har lyst til å takke alle som har stått på og jobbet med dette, særligHans Olav Syversen, som har tatt saken fra første stund, sier Rotvik.

– Har Kongshaug stått i fare for å måtte legge ned?

– Vi har ikke snakket om det, men det er klart – med så mange millioner det kunne være snakk om – hvor skulle vi finne de pengene? De har vi ikke. Da må man låne seg opp for å betale, og det vil sette skolen i en veldig vanskelig økonomisk situasjon. De skolene som har satset mye på internat de siste fem til ti årene ville kommet veldig ugunstig ut, og det gjelder mangee av de store skolene.

Forutsigbarhet

I avtalen mellom KrF, Venstre og regjeringen understrekes det at det er behov for mer forutsigbare regler framover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– KrF har vært opptatt av skattemyndighetenes ubegrunnede momskrav for friskoler med internat og skoler som gir undervisning til voksne elever uten rett til videregående skole. Vi er glade for at vi nå har fått en løsning som gir disse skolene økonomisk kompensasjon og forutsigbarhet for fremtiden, sier Hans Olav Syversen (KrF), leder forfinanskomiteenStortinget.

– Er internatskolene helt reddet, eller er det noe som gjenstår?

– Jeg mener at skolene nå er i den situasjon at de ikke skal lide noe økonomisk tap, sier Syversen til Dagen.

– Så er vi enige om at en ny forskrift skal gjelde allerede fra 1. januar 2017. Da skal man sørge for at man får kompensert kravene som Skatteetaten har fremmet etter sin nye fortolkning av regelverket.

Tid og krefter

– Hvordan har forhandlingene vært med regjeringspartiene?

– Vi har brukt mye tid. Det har for så vidt vært god forståelse, men det har krevd både tid og krefter å få til en vanntett løsning. Nå er jeg bare glad for resultatet, sier Syversen.

Dersom avtalen ikke hadde kommet i havn, mener KrF-politikeren at det ville ført til stor usikkerhet og problemer blant skolene.

– For noen kunne det vært kroken på døra på sikt, og vi ville ha mistet et verdifullt skoleslag i norsk utdanning. Det var viktig for oss, ikke først og fremst skattepolitisk, men utdanningspolitisk, å få dette i orden, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Syversen avslører at de ikke måtte byttehandle for å redde internatskolene.

– Dette var vi enige om å rette opp.

Unngå reprise

Bente Thorsen er Fremskrittspartiets utdanningspolitiske talskvinne. Hun er også glad for at internatskolene nå reddes.

– Dette vil sørge for at ingen skoler skal måtte legge ned fordi de får et krav fra Skatteetaten.

Hun er også glad for at regelverket skal tydeliggjøres når det gjelder momsrefusjon.

– Det er ikke første gang Skatteetaten prøver seg overfor dette skoleslaget, det gjorde de også under den rødgrønne regjeringen. Skolene fikk ikke krav mot seg, men de rødgrønne unnlot å rydde opp i regelverket. Nå håper jeg det blir så tydelig at vi slipper reprise igjen, sier Thorsen.

Etterlyser ordning

OgsåKristne Friskolers Forbund jubler over avtalen.

– Jeg er glad for å ha fått en løsning på dette, det kom nær sagt som et helt uventet takras på skolene, sier generalsekretærJan Erik Sundby.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi hadde en ordning i ti år og så opplevde man plutselig en ny praksis.

Sundby berømmer Syversen for sin innsats i saken.

– Vi har ikke bedt om annet enn å beholde det vi har hatt hele veien, og som vi mener er rettslig riktig. Det har ogsåSivilombudsmannen sagt. Vi var overrasket over at Skatteetaten endret praksisen så plutselig overfor friskolene, sier han.

Ikke ramme skolene

Nå venter Sundby at det vil komme på plass en konkret tilskuddsordning for skolene.

– Det trenger ikke være veldig komplisert. Man kan se på kompensasjonen skolene hadde krav på etter regelpraksisen før 2014, og så se på hva de faktisk får. Differansen kan de få utbetalt i en ordning for manglende kompensasjon.

Han forutsetter at skolene ikke skal lide noen skade av hele saken, og at de kommer likt ut med momskompensasjonen slik dette har vært praktisert de siste ti åra.

– Det regner jeg med at blir ivaretatt, og at skolene kommer ut skadesløse. De skal ikke rammes av at man har strammet inn en ordning som lyn fra klar himmel, sier Sundby.

– Flere friskoler har måttet kontakte sine banker for å sørge for finansiering. Friskoler har ikke mulighet til å bygge opp digre reserver. Dette har trykket hardt på likviditeten.