Dekorert fiskeforsker sløyer Darwin

Med en St. Olavs orden på jakkeslaget burde seniorforsker Trygve Gjedrem ha betydelig slagkraft i vitenskapelige miljøer. I dag tar han bladet fra munnen i Darwindebatten i et foredrag om evolusjon.

Seniorforsker Trygve Gjedrem tror verden ble til slik det står forklart i første Mosebok. Først og fremst er denne meningen basert på tro, men etter å ha jobbet som forsker i over 30 år har Gjedrem bare blitt mer overbevist om at det var Gud som skapte verden.

- Jo mer jeg lærer om livet og de biologiske funksjonene, desto mer imponert blir jeg, og desto større blir skaperen, sier Gjedrem.

Når en mann av hans størrelse i dag holder foredrag om evolusjon, kan man vente seg store reaksjoner i det vitenskapelige miljøet. Trygve Gjedrem er seniorforsker ved Norges Landbrukshøgskole og en av nestorene innen fiskeforskningen i Norge. Han var svært sentral i utviklingen av det norske lakseeventyret fra starten av 1970-årene, og for to år siden ble han dekorert med St Olavs orden av første klasse.

I dag er Gjedrem alderspensjonist med høyt tempo. På timeplanen står en hel del undervisning, slik som foredraget på Danielsens skole i Bergen i dag, der temaet er ?Avlsarbeid og evolusjon ? hvor går grensen??.

- Jeg venter at foredraget vil vekke debatt, men innen landsbruksmiljøet har jeg ikke hørt om diskriminering av folk som er i mot evolusjonslæren, mener Gjedrem.

På Norges Landbrukshøgskole på Ås finnes flere fagfolk som mener Darwins teori om at artene skal ha utviklet seg gradvis gjennom naturlig utvalg er urealistisk. Dette blir ikke første gangen Trygve Gjedrem har ytret sine meninger overfor miljøet.

Evolusjon usannsynlig

Gjedrem og forskerne på Akvaforsk har klart å utvikle det han selv mener er verdens beste oppdrettsfisk. Da de startet den norske akvakulturen for 30 år siden måtte de reise land og strand rundt for å skaffe seg et så rikt genmateriale fra laksen som mulig. Selv om Gjedrem har vært med på å utvikle fiskearter, mener han det er totalt urealistisk at en art skal ha utviklet seg til nye arter.

- Kunstig utvalg som vi bruker i plante, husdyr og fiskeavlen er et kraftig redskap til å forme grupper slik vi ønsker dem. Vi skaper likevel ikke nye arter i avlsarbeidet. Det naturlege utvalget fungerer hele tiden i naturen, men kan heller ikke skape noe nytt. Så sant det er genetisk variasjon vil det naturlege utvalget tilpasse og utvikle dyregrupper når miljøet endrer seg. Likevel er det urealistisk at naturlig utvalg skal ha skapt nye arter, sier Gjedrem.

- Darwin krever tro

Trygve Gjedrem er bekjennende kristen. Blant annet har han vært teltmakermisjonær for Norsk luthersk misjonssamband i Mongolia. I et land som er stengt for vanlige misjonærer, lærte han befolkningen det han kunne om avlsarbeid på finullet sau. Dessuten har mongolerne begynt å dyrke grønnsaker og strikke klær som resultat av besøket. Som kristen vitenskapsmann mener Gjedrem at hans arbeid med å utvikle arter bare har økt troen på at Gud skapte verden.

- Når man ser på mangfoldet i naturen og kompleksiteten i livsfunksjonene til de ulike organismene, er det en gåte at dette skal ha laget seg selv uten en intelligent kraft bak, mener han.

Selv om Gjedrem kan bruke forskning til å underbygge sin evolusjonskritikk, mener han likevel at historien om verdens opprinnelse er så forunderlig at man uansett må spe på med litt tro. Dette gjelder evolusjonistene så vel som kreasjonistene.

- For min del har det med tro til Bibelen og Gud å gjøre. Evolusjonsteorien bygger også på tro, siden bevisene er fraværende, sier Gjedrem. Dette mener han bør bli fokus blant fagfolk.

- Det er få motforestillinger mot Darwins teori i lærebøker på alle nivåer i undervisingssystemet. Derfor må jeg stå frem med det jeg har funnet, både som vitenskapsmann og kristen, sier Trygve Gjedrem til Magazinet.

Rakel E. Berntzen