Bufetat etterlyser flere homofile fosterforeldre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) ønsker å rekruttere flere homofile fosterforeldre, for å gjøre ventetiden for barn som trenger et nytt hjem kortere.

Over 200 barn i Norge står i kø for å få et nytt hjem, og tallet stiger for hvert år. Nå ønskerBufetat å gjøre køene kortere ved å rekruttere flere homofile fosterforeldre, melderNRK.

Bufetat mener det er viktig med mangfold mellom fosterforeldrene, og at det derfor er naturlig å bruke homofile par – men tidligere ordfører i Luster kommune, Torodd Urnes (KrF) har ikke sans for at homofile skal være fosterforeldre. Han sier dette strider mot hans prinsipper.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg mener sterkt at ungene bør ha en far og en mor. Det har de fra starten av, og det bør de også ha i oppveksten, sier Urnes som nå er kommunestyremedlem i Luster.

Rita Tonning i Bufetat sier de er opptatt av å gå brett ut og rekruttere mangfoldet av familier.

– Barn er ulike og familier er ulike. Men vi har gode erfaringer med homofile som fosterforeldre, og det har også kommunene, sier Tonning.

Foreningen for kjønns,- og seksualitetsmangfold FRI er positive til at Bufetats tiltak.

– Vi synes det er positivt at Bufetat ser forbi kjønn, og heller fokuserer på det som er viktig – nemlig å finne fosterforeldre som kan gi barna en trygg og god oppvekst, sier nestleder i FRI i Bergen og Hordaland, Joakim Aadland.