Prest Børre Knudsen døde søndag 17. august 2014.

Børre Knudsen er død

Prest Børre Knudsen (76), som ble landskjent for sin kamp mot abort, døde søndag.

– Jeg har nettopp mottatt det triste budskap at vår kjære Børre Knudsen døde stilt og rolig i sitt hjem i Meistervik i dag tidlig kl. 08, forteller prest Olav Berg Lyngmo til Dagen.

Børre Knudsen etterlater seg konen Ragnhild (f. Iden)  og fem voksne barn.

Les minneordene skrevet av Dagen-redaktør Tarjei Gilje:Hjertelig takk, Børre Knudsen

Begravelsen vil foregå fra familiens hjem, med bare den næreste familien til stede, ifølge Lyngmo.

*Se bildene fra Børre Knudsens liv *

Film og ærespris

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I år ble ble dokumentarfilmen omBørre Knudsens liv, «En prest og en plage», vist på norske kinoer.

Styret i Karmel-Instituttet vedtok i år også enstemmig å tildele Børre Knudsenen ærespris på 100.000 kroner for hans kamp for barnet i mors liv.

Les også: Han vil stå igjen i historien som en meget sentral person

Kjempet mot abortloven

Børre Knudsen er best kjent for å ha satt sitt sogneprestembete i Balsfjord inn på å få abortloven av 1978 dømt grunnlovstridig.

Han gjennomførte flere anti-abort-demonstrasjoner sammen med Ludvig Nessa og Per Kørner, og opprettet det såkalte Strandebarm prosti. 

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Knudsen ble cand. theol i 1966 og ordinert til prest året etter av daværende domprost Per Lønning i Bergen domkirke. Han kom til Balsfjord som kallskapellan i 1968 og ble i 1971 sogneprest i den samme menigheten.

I 1975 vedtok Stortinget med knapt flertall en ny, liberalisert abortlov. I 1978, da loven om selvbestemt abort ble vedtatt, la Børre Knudsen ned den statlige delen av sogneprestembetet sitt, men beholdt den kirkelige delen.

I 1980 ble det reist avskjedssak mot Børre Knudsen av kirkeminister Einar Førde, men Knudsen ble frikjent i Malangen herredsrett. I Hålogaland lagmannsrett kom domstolen til motsatt resultat.

Høsten 1983 kom Høyesterett med sin dom som fradømte Børre Knudsen sogneprestembetet.